רשות המיסים בהודעה משמחת: הקלה בירוקרטית משמעותית לתורמים לעמותות

רשות המיסים תשיק מערכת מקוונת שתקל על קבלת זיכוי במס בגין תרומה לעמותות וארגוני מגזר שלישי, ובקרוב תפורסם הכתובת המקוונת של היישום הייעודי והנחיות מפורטות לשימוש בו | כל הפרטים

חדשות כיפה חדשות כיפה 26/09/23 12:26 יא בתשרי התשפד

רשות המיסים בהודעה משמחת: הקלה בירוקרטית משמעותית לתורמים לעמותות
רשות המיסים, צילום: FLASH90

רשות המיסים העבירה מכתב לעמותות המחזיקות באישור המקנה לתורמים להן זיכוי במס בסך של 35 אחוזים מגובה התרומה, המבשר על כוונת הרשות להשיק בסוף השנה מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות, אשר תאפשר לתורמים למצות את זכותם לזיכוי במס בקלות ובמהירות. במכתב מזמינה הרשות את העמותות לפנות לחברה המספקת להן את תוכנת הנהלת החשבונות, על מנת להיערך להפקת חשבוניות ממוחשבות, ולבחון את האפשרות להצטרף לפיילוט שעורכת הרשות למערכת.

מידע של העמותות יעבור לתורמים באופן ישיר

נזכיר כי על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אדם או חבר בני אדם שתרם בשנת מס מסוימת סכום העולה על 180 שקלים לקרן לאומית, או למוסד ציבורי אשר קיבל לצורך סעיף זה אישור מרשות המיסים וועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35 אחוזים מסכום התרומה – אם הוא יחיד, או בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) מסכום התרומה – אם הוא חבר-בני-אדם, ובלבד שסכום הזיכוי הכולל באותה שנת מס בגין תרומות לא יעלה על 30 אחוזים מההכנסה החייבת של התורם באותה שנה, או על כ-9 מיליון שקלים לפי הנמוך מביניהם והכל בכפוף להוראות סעיף 46 לפקודה.

בירוקרטיה

הקלה בבירוקרטיה | צילום: shutterstock

כיום, על מנת לממש את זיכוי המס, על התורם לאסוף קבלות המעידות על התרומות מהמוסדות להם תרם ולהגישן לפקיד השומה, יחד עם בקשה לתיאום מס, החזר מס או דיווח שנתי למס הכנסה. המערכת הדיגיטלית החדשה תאפשר למוסדות ציבור להעביר ישירות למאגרי המידע של הרשות את כל המידע בנוגע לתרומות שקיבלו. מידע זה יאפשר לרשות להעביר לכל תורם ריכוז של כל התרומות המזכות שתרם לאורך שנת המס ישירות לאזור האישי שלו באתר רשות המיסים. בעתיד, המידע יועבר גם למערכת הדיווח המקוונת להגשת דוחות שנתיים והחזר מס וליישומון תיאום מס. באמצעות ריכוז זה, יוכלו תורמים לדרוש את הזיכוי במס שלו הם זכאים בקלות ובפשטות, באמצעות בקשה לתיאום מס או החזר מס, ללא צורך לשמור ולהציג את הקבלות בגין תרומותיהם.

בקרוב תפורסם הכתובת המקוונת של היישום הייעודי והנחיות מפורטות לשימוש בו

בשלב ראשון ידווחו באמצעות המערכת הדיגיטלית עמותות אשר יבחרו לעשות זאת. תורמים עבור עמותות שיבחרו שלא להצטרף למהלך המקוון, ימשיכו לשמור על הקבלות ולדווח כפי שדיווחו בעבר. ברשות המיסים מאמינים ומקווים שבהמשך יעברו כל העמותות לשיטת הדיווח הדיגיטלית, המגלמת יתרונות משמעותיים הן לעמותות והן לתורמים. בקרוב תפרסם הרשות את הכתובת המקוונת של היישום הייעודי והנחיות מפורטות לשימוש בו.

מרשות המיסים נמסר כי "מהלך זה הוא חלק מהאסטרטגיה הכוללת המעמידה בראש סדר העדיפויות של הרשות את שיפור וייעול השירות לאזרח על ידי דיגיטציה של פעולות ושירותים".