אז איך עוברים לבנק חדש בקליק? תשובות לכל השאלות

משרד האוצר ובנק ישראל השיקו את המערכת לניוד חשבונות בין בנקים בקליק, והשאלות רבות. האם אפשר לתאם את המעבר למועד מאוחר? האם אפשר לעבור מחשבון יחיד לחשבון זוגי בבנק אחר? ולמי פונים כשיש בעיות? כל התשובות בפנים

ישי אלמקייס, חדשות כיפה 22/09/21 08:37 טז בתשרי התשפב

אז איך עוברים לבנק חדש בקליק? תשובות לכל השאלות
אז איך עוברים לבנק חדש בקליק?, צילום: Moshe Shai/FLASH90

 

בעקבות השקת המערכת המקוונת למעבר בין בנקים, החלטנו לעשות עבורכם סדר ולענות על כל השאלות, החל מהמטרה של המערכת החדשה ועד השירות "עקוב אחריי" שיפעל למשך שנתיים החל מיום המעבר. יש לכם עוד שאלות? מוזמנים לכתוב לנו. 

1. מה בכלל המטרה בשירות החדש?

הרעיון הוא להפחית חסמים של לקוחות בין בנקים באמצעות הליך פשוט בטוח ונוח עבור הלקוח,  במטרה לשפר את תנאי השירות של הלקוח ובכך להגביר תחרות, להגדיל את כוח המיקוח של הלקוח מול הבנק ולאפשר ללקוח, המעוניין בכך, מעבר קל ונוח תוך שמירה על רציפות בשירותים הפיננסיים שלו ככל שניתן.

2. איך מגישים את הבקשה להעברת הפעילות?

על מנת להעביר את הפעילות מבנק אחד לבנק אחר, יש לוודא כי בבנק אליו מעוניינים לעבור קיים חשבון פעיל. לאחר מכן, יש להיכנס לאתר האינטרנט או לאפליקציה של הבנק  אליו מעוניינים להעביר את הפעילות ולהגיש בקשה בהתאם.

3. אילו חשבונות ניתן יהיה להעביר באמצעות המערכת המקוונת?

מרבית מחשבונות העו"ש למשקי הבית יהיו ניתנים לניוד.

4. אילו חשבונות לא ניתן יהיה להעביר באמצעות המערכת המקוונת?

חשבונות תאגיד או חשבונות שקיימת לגביהם מורכבות/מניעה משפטית, כגון: חשבונות מעוקלים, חשבונות נאמנות חשבונות המנוהלים על ידי אפוטרופוס וכיוצא בזה.

5. האם הרכב הבעלים בחשבון החדש חייב להיות זהה לזהות הבעלים בחשבון הישן?

ניתן יהיה להעביר פעילות מחשבון אחד לחשבון אחר, במקרים הבאים: כאשר יש זהות מוחלטת בין בעלי החשבון, למשל: יחיד לאותו יחיד, שותפים לאותם שותפים. או כאשר מתווספים בעלים לחשבון. במקרה זה נדרשת הסכמה של הבעלים הנוספים לתהליך. לא ניתן יהיה לנייד בין חשבונות כאשר יש גריעת בעלים. 

6. אילו פעילויות פיננסיות ינוידו אוטומטית?

א) יתרות זכות וחובה בשקלים (לעניין יתרות חובה, בכפוף להסכמת הבנק החדש). ב) יתרות זכות וחובה במטבע חוץ (ההעברה תתבצע במט"ח כאשר החשבון בבנק החדש הוא חשבון מט"ח ובתנאי שהבנק החדש מנהל יתרות באותו המטבע). ג) הרשאות לחיוב חשבון עובר ושב. הוראות קבע. ד) צ'קים שניתנו מפנקסים שהונפקו על ידי הבנק הישן ואשר יוצגו לאחר מועד המעבר – יוצגו ישירות לחשבון החדש. ה) צ'קים שהופקדו למשמרת עם תאריך פירעון עתידי. ו) ניירות ערך (ישראליים וזרים) הניתנים להעברה. ז) הרשאות לחיוב בכרטיס חיוב חוץ בנקאי. ח) הרשאות לחיוב בכרטיס חיוב בנקאי.

7. ואיזה פעולות לא ינוידו באופן אוטומטי?

א) הלוואות ואשראי (לרבות הלוואות לדיור). ב) פיקדונות ותוכניות חיסכון. ג) ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה. ד) כספות ומוצרים פיננסיים המשועבדים לטובת הבנק להבטחת אשראי. 

לגבי מוצרים שאינם מתניידים אוטומטית, על הלקוח ועל הבנק הישן להגיע להסכמות לעניין אופן ההתנהלות וההתחשבנות לאחר מועד המעבר.

8. האם ניתן להעביר רק חלק מהפעילות הפיננסית שמתנהלת בחשבון?

לא ניתן להעביר רק חלק מהפעילות הפיננסית בחשבון מבין הפעילויות המפורטות לעיל. כך לדוגמא לא ניתן להעביר רק יתרות זכות, ללא צ'קים, או רק הרשאות לחיוב חשבון ללא ניירות ערך הניתנים להעברה.

9. תוך כמה זמן החשבון יועבר מהבנק הישן לבנק החדש?

ככלל, הניוד יתבצע תוך 7 ימי עסקים מיום הגשת בקשה תקינה לניוד. באפשרות הלקוח לבחור מועד מאוחר מ-7 ימי עסקים להשלמת תהליך הניוד, ובתנאי שהעברת הפעילות תתבצע עד 30 ימי עסקים מיום הגשת בקשה תקינה. בחירה של מועד מאוחר יותר יכולה להתבצע, למשל, על מנת לוודא כי עד להשלמת התהליך התקבל אמצעי תשלום חלופי, כמו כרטיס אשראי מהבנק החדש.

10. האם לאחר הגשת בקשה למעבר חשבון באמצעות המערכת המקוונת הלקוח יכול לבקש לבטל את הבקשה?

כן, הלקוח יכול לבטל את הבקשה לניוד עד לסוף היום ה-6 של תהליך ההעברה.

11. אם הגשתי בקשה למעבר חשבון באמצעות המערכת המקוונת, האם הבנק אליו ביקשתי לעבור יכול לסרב לבקשה?

הבנק יכול לסרב לבקשת הניוד רק במקרים הבאים: 1. קיימת יתרת חוב בחשבון הישן שהבנק החדש לא מוכן לקבל. 2. קיימת יתרת זכות בחשבון הישן שלא עומדת במגבלות הבנק החדש. 3. טרם חלפו 3 חודשים ממועד ביצוע ניוד קודם. 4. הלקוח החל תהליך סגירת חשבון בבנק הישן. 5. אי עמידה בכללי הנגיד מסיבה אחרת.

12. האם יש הגבלה לכמות בקשות המעבר של הלקוח באמצעות המערכת המקוונת?

אין מגבלה על מספר הבקשות שיכול להגיש הלקוח, אך חייבת לחלוף תקופה מינימאלית של 3 חודשים בין ביצוע בקשת העברה אחת לאחרת. כמו כן, הלקוח לא יכול להגיש בקשה במקרה בו קיימת בקשת העברה אחרת באמצע תהליך.

13. במידה וקיימת בעיה במהלך תהליך המעבר, למי עליי לפנות?

הבנק החדש ישמש כתובת לכל פניות הלקוח המתנייד. עם זאת, גם הבנק הישן מחויב לתת מענה לפניות הנוגעות לפעילות שנותרה אצלו.

לא צריך להגיע לבנקאי בשביל להעביר את החשבון, אפשר באינטרנט. צילום: shutterstock

14. מה קורה לתנאים שהיו לי בבנק הישן עד למועד המעבר בפועל?

הלקוח זכאי שההטבות וההנחות בבנק הישן ישמרו לו לפחות למשך 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה אלא אם נקבע אחרת בהסכם בינו לבין הבנק, כך שגם אם התחרטתם וביטלתם את הניוד, לא תהיה פגיעה בהטבות ובהנחות שניתנו לכם קודם.

15. הגשתי בקשה להעברת חשבון, האם מותר לבנק ממנו ביקשתי לעבור לנסות לשכנע אותי להישאר אצלו?

כן ובלבד שניסיונות שימור אלו יעשו מבלי שיופעלו על הלקוח לחצים לקבלת החלטה כאמור. על הבנק הישן להבהיר ללקוח כבר בתחילת הפנייה כי מטרת הפנייה היא לנסות לשמרו כלקוח בבנק זה.

16. האם במהלך 7 ימי העסקים של המעבר אני אוכל להמשיך לפעול בחשבון הישן שלי כרגיל?

מהיום השני, לא ניתן לשנות את בעלי החשבון וליזום פעולות חדשות בחשבון הנושאות אופי מתמשך שיש בהן כדי לחייב את החשבון החל מיום המעבר. בין היתר, פעולות בנושאי הרשאות לחיוב חשבון, הלוואות וצ'קים. כמו כן, לא ניתן להמשיך ולבצע שימוש בכרטיס חיוב בנקאי.

ביום המעבר, לא ניתן לבצע פעולות בחשבון הישן, לרבות משיכת מזומן. על אף האמור לעיל, הבנק הישן רשאי לאפשר ללקוח לבצע פעולות יזומות חדשות בחשבון, בתנאי שאלו נדרשות לצורך המשך הפעילות שנותרת בבנק הישן לאחר הניוד, והבנק המתחייב לאפשר המשך קיומן לאחר יום המעבר.

17. אם עברתי מבנק אחד לבנק אחר, האם אני יכול לחזור בעתיד להשתמש במספר החשבון הישן שלי?

עם השלמת המעבר של הלקוח בין הבנקים, ובמידה ולא נותרה כל פעילות בבנק הישן, החשבון ייסגר. במקרה בו תיוותר פעילות שאינה ניתנת להעברה ייסגר החשבון הישן לפעילויות חדשות מסוג הפעילות שהועברה. אם לקוח מעוניין לחזור לפעילות פיננסית שוטפת בבנק הקודם שלו, הבנק הקודם שלו יפתח לו חשבון חדש והוא יקבל מספר חשבון חדש.

ליברמן.

ליברמן. השיק את המערכת החדשה. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

18. במסגרת שירות "עקוב אחריי", אילו פעולות ינותבו מהחשבון הישן לחשבון החדש במשך שנתיים? 

זיכויים עתידיים בשקלים, חיובים עתידיים בשקלים וצ'קים שיופקדו לטובת בעל החשבון שעבר בנק. אחד מעקרונות הבסיס הוא שהניוד והניתוב הם ללא עלות ללקוח.

19. מדוע הניתוב נמשך רק שנתיים ומה קורה בחלוף תקופה זו?

מדובר בתקופת זמן ארוכה שנועדה להיערכות ולהקלה על המעבר של הלקוח בין בנקים, כאשר ישנה ציפייה שבמהלכה צדדים שלישיים שמזכים או מחייבים את החשבון באופן קבוע יעדכנו את פרטי החשבון החדש לחיוב או לזיכוי. תשומת ליבך לכך שבמהלך תקופת הניתוב תקבל דיווח חצי שנתי אודות הפעולות המנותבות לחשבונך, באמצעותו תוכל לדעת  האם יש גורמים שטרם עדכנו את פרטי החשבון החדש לחיוב או לזיכוי.

20. האם ניתן לבקש לעצור את פעולת הניתוב כך שיתרות זכות/חובה לא יעברו מהחשבון הישן לחשבון החדש?

כן. לקוח יכול בכל שלב לבקש לעצור את ניתוב הזיכויים והחיובים מהחשבון הישן לחשבון החדש.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר