לשרוף את "תורת המלך"

בשיחה שהעביר בבית מדרשו קרא הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, לשרוף את ספרו של הרב שפירא ואף "לפסול אותו מלהורות הלכה בישראל"

חדשות כיפה אורי פולק 29/08/10 00:00 יט באלול התשע

"זה ספר מאתגר שנכתב על ידי תלמידים ברמה, ודווקא בגלל זה יש לשרוף אותו ואפילו לפסול את הרב שפירא מלהורות הלכה בישראל", כך אמר ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, בשיחה שהעביר לתלמידי הישיבה בשבוע שעבר ובהתייחס לספר "תורת המלך" של הרב יצחק שפירא.

"אני אומר את הדברים מחשש שאנשים יקראו את הספר ויעשו מעשה. אמנם הסתה לרצח אין בו, אך יש בו התרת דם. נערי גבעות עוד יישבו בגללו בבית סוהר לכל ימי חייהם, בעוד הרב המחבר ידרוש תורה ברבים וישיר זמירות בליל שבת", אמר הרב מדן, אשר בחר שלא להשתתף בעצרת התמיכה ברב דב ליאור וברב יעקב יוסף, בשל סירובם של מארגני העצרת מלהוקיע את דברי הרב שפירא.

"יש למחות על זימונם של הרב דב ליאור והרב יעקב יוסף לחקירה, הפרקליטות עשתה רק נזק כששמה לרב שפירא אזיקים", אמר הרב מדן אך הדגיש כי לדעתו "הוצאת דברי תורה מהקשרם חמורה יותר מזלזול של הפרקליטות בכבודם של רבנים. זה לא חדש, יש הרבה דברים מקוממים במדינה, אבל יש גם סדרי עדיפויות בחיים. גם תהלוכת הרבנים בחצרות המשטרה אחרי רצח רבין הייתה דבר מקומם. כשרבנים נותנים משקל יתר לשמירה על כבוד התורה, הם נתפסים כאיגוד מקצועי שדואג לעצמו".


(צילום: נעמן קם)


לטענת הרב מדן, הבעיה המרכזית בספר "תורת המלך" הינה הפרשנות הטכנית של הכתובים, כפי שהיא נעשית על ידי המחבר. "ברמב"ם נזכר מושג "דין מרומה", שאם הבירור ההלכתי מביא אותך למסקנה מסויימת ולפי האינטואיציה מרגיש הפוסק כי מדובר במסקנה מוטעית, אסור לו לפסוק הלכה אחרת הוא מגיע לפרדוקסים", אמר הרב מדן.

כדוגמה לדבריו, ציין הרב מדן מציאות בה נקלע יהודי שומר מצוות לאי בודד עם גוי וליהודי יש פירות מעשר שני אשר אין לו אפשרות לפדות אותם על פי ההלכה ועל כן אסורים הפירות באכילה. "מה יעשה היהודי? על פי ההלכה, הוא צריך לכאורה לאכול את הגוי, שהרי אין בתורה איסור אכילת גוי. אז נאכל אותו? אי אפשר ללכת בכל דבר לפי הסרגל של ההלכה, צריך גם אינטואיציה בחיים, במיוחד כשנוצר חשש לשפיכות דמים".