סגור

על סטטוס קוו וmetoo

אברהם ושרה ממשיכים את 'שביל ישראל' ומגיעים לגרר, שם הם פוגשים את אבימלך מלך פלישתים. לא חסרות לאבימלך מלך גרר נשים, אך כשהוא שומע שלאברהם יש 'אחות' מיוחדת, הוא רוצה את שרה אמנו לעצמו.

רבקה שמעון
יג בחשון התשעט
,
22 באוקטובר, 2018 10:39

צילום: shutterstock

להזכירנו, הגברת כבר כמעט בת תשעים! אבימלך איש חכם ואפילו ה' נגלה אליו בחלום הלילה. מה מניע את הגברים דוגמת פרעה ואבימלך? מה מניע שועי עולם שמסתבכים בשערוריות עם נשים?

ניסיתי להיכנס לראש של גברים. גברים שחייבים לנכֵס לעצמם עוד ועוד נשים, בכל גיל. הם יתחילו איתן במסדרונות בית המשפט או הסנט, במסדרונות חדרי עריכה ובכלל במקומות העבודה. אחרי שנים נקרא עליהם בתקשורת. מה זה נותן להם? כנראה תחושת עוצמה וכוח. אני מלך. אני ואפסי עוד.
האישה עבורם היא אובייקט לתחושת שררה, מעין קנין של סחורה שווה. לא לחינם הזהירה התורה את המלך בישראל לבל ירבה לו נשים וסוסים. היום את הסוסים מחליפות מכוניות יוקרה שעומדות נוצצות במוסך. תופעה זו היא זחיחות דעת מסוכנת שגורמת לאדם לאבד שקול דעת ולא לראות אנשים ממטר. מנהיגים בישראל וגם אנשי תקשורת אמורים לפתח תכונות של ענווה ויראת שמים. 
הם נבחרי צבור וזחיחות הדעת מסכנת את הציבור עליו הם אחראיים.

פרשת וירא כל כך אקטואלית שזה ממש עצוב.
את שרה אמנו הציל הקב"ה מיד אבימלך והאחרון אף פיצה את משפחת אברהם ביד נדיבה.
כשנולד יצחק היה קיים חשש שמא ירננו הבריות אחרי שרה שהיא נפקדה מאבימלך, לכן קלסתר פניו היה זהה לזה של אברהם. העתק- הדבק.

פער עצום מתגלה בפרשה בין התנהלות אבינו להתנהלות אמנו . קורה במשפחות הכי טובות.
שרה אמנו יולדת בן ומיד מבינה את גודל האחריות לדורות הבאים.

בראותה את ישמעאל בן הגר מצחֵק ביום הגמֵל יצחק בנה, היא כבר רואה בעיני רוחה את העתיד לקרות בדורות הבאים. לצערנו גם בדורנו.

היא רואה את ההתבוללות ונישואי התערובת, את לוסי אהריש והבנות שנציל מכפרים ערביים. היא רואה את מעשי דעאש ברחבי העולם  ואת הג'יהד שיצא מבית מדרשו של מוחמד ומהאבן השחורה במכה. היא צפתה בעיני רוחה את קרבנות הטרור בארץ ואת הרצח המסתורי של עיתונאי סעודי בקונסוליה טורקית.

היא מבינה שהפתרון הוא לגרש את בן האמה הזו והקב"ה מסכים אתה.

נשות ישראל במשך כל הדורות ירשו משרה אמנו את הגֵן הזה של ירושת הארץ. בדור המדבר אמרו הגברים ניתנה ראש ונשובה מצרימה והנשים אומרות: למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחזה בתוך אחי אבינו.

אברהם אבינו לעומת אשתו , אחרי שנולד לו בן שיירש את הארץ בהבטחה א-לוהית, חותם על הסכמי שלום. לא באוסלו, לא בקמפ דיוויד, אלא בבאר שבע. שבע כבשות ובאר אחת. מעניין אם היא ידעה על זה.

המלבי"ם בפרושו לפסוקים הנוגעים בהסכם 'נכנס' לראש של הגויים הצופים בנו מן הצד. הם רואים שה' אתנו. הם מכירים בנו כאנשים ישרים. הם יודעים שגם אם הם יפרו בעתיד את הסטטוס קוו, אנחנו לא נמהר להפר אותו. נשב בחיבוק ידיים בעוד שדותינו עולים באש , בתינו חרבים מטילי גראד והם ממשיכים לפגֵע בנו. הם רואים עוד תכונה במערכת היחסים בינינו לבין הקב"ה. הקב"ה מסכים אתנו מחוסר ברירה. הולך אחרינו גם אם הוא לא מסכים לכך! ממש תסריט ידוע מראש.

ההסכם שחותם אברהם אבינו עם אבימלך 'תוקע' את כיבוש ירושלים עד ימי דוד המלך.

המלבי"ם    

ורצו לכלול בשבועה זאת, שגם אם יהיה זה לכבוד ה' שילחם אתם בעבור כבוד השם, תמנעהו שבועת ה' מזאת, שמטעם זה שמרו בני ישראל השבועה הזאת ולא הורישו את היבוסי יושב ירושלים, הגם שהיו ממלאים בזה מצות ה'...    

ההסכם נחתם, אך הסיפור לא תם ונשלם. מיד אחרי הדברים האלה מנסה הקב"ה את אברהם ושולח אותו לארץ המוריה. עקידת יצחק שהסתיימה בהעלאת איל לעולה, היא קריאה לדורות. מעשי אבות    - סימן לבנים. גם אם בני אברהם ושרה, עם ישראל, נחתום על הסכמים ונוותר על חלקים מהארץ, על ירושלים, על הר הבית ,יש לזה קץ.

בסוף ימי מלכותו של דוד נקנה הר הבית ומקום המזבח בכסף מלא מארוונה היבוסי, סוכן אחרון לבית משפחת אבימלך.

בימינו, הפרו אלו הנקראים על שם הפלישתים, את ההסכמים בינינו עשרות פעמים. הם פוגעים בקדושת הר הבית. אנחנו שומרים על סטטוס קוו. בחירות לפנינו וגורל ירושלים על הפרק. כולי תקווה שלא נחזור על שגיאות העבר.

שועי עולם ונשיאי ארצות הברית ממשיכים להתנהג כמו אבימלך בפרשתנו. הם מתוחכמים, דעתם זחוחה עליהם, שערוריות מתפרסמות עליהם חדשות לבקרים. עלינו להיזהר!

עקידת יצחק  היא פרשה מאתגרת. מצד אחד אמונה גדולה ומצד שני הבטחה א-לוהית למקומנו ויעודנו בארץ. לשם נשואות עינינו.

22.10.2018

1. מיתוס העקדה בדרך להיעלם (משה אהרון עו"ד.)

מיתוס העקדה דינו להתנפצץ כחלק מימות המשיח וממלאה הארץ דעה את ה'.
מכמניו של זה הנרטיב מופלאים ומזעזעים,
כדי כך שבסוף כל עניין למעשה אבינו אברהם נכשל איסטרטגית בזה הניסיון האחרון..
אם אברהם היה מתעלה עד הסוף היה נועץ את המאכלת באדמה וומקדים ואומר לקב"ה אני יודע ששאתה באמת לא התכוונת ואזי היה יורד איליו ה' על הר המוריה עם בית המקדש השלישי .
תחת זאת זימן לו אייל כערכו לצאת לדרך החתחתים של פולחן החלב ודם ............... ורק מלאך "נזף" בו מן השמיים "אברהם אברהם"................

דווח על תגובה לא ראויה
23.10.2018

2. יש לך הוכחה לכך מהכתובים? (רבקה שמעון)

דווח על תגובה לא ראויה
23.10.2018

3. לרבנית - שום דבר לא יגרע מדמותו של אברהם אם פרשת העקדה תואר באור הנערם (משה אהרון עו"ד)

לרבנית שמעון שלום.

אנא הואילי להיכנס לקישור : "כי זה כל האדם- בלוג"
וקראי שם שני רשימות תחת הכותרת :
"עקה - דה"
וכן : "הנני".
שם יש חלק. מדגיש אך חלק, מהאסמכתאות שבכתוב.
ובשביל לתן מקדמה בכל זאת משהו....
מי ניסה את אברהם - "האלוהים" ולא שם הוויה וכל כך למה .....
מדוע בתחילה קרא לו אך פעם אחת "אברהם" .
לסוף בשביל למונעו כפל פעמיים את שמו "אברהם" בין השאר להוסיף נימה של נזיפה.
מדוע יצחק שותק כל הזמן עד כי לבסוף ביטא את הטראומה שלו
לא פחות בהמרה של שם ה' - כ"פחד יצחק"
מדוע האלוהים ניסה בתחילה ולבסוף אך מלאך התעסק מאברהם
בקריאה רחוקה מהשמים.....

דווח על תגובה לא ראויה
23.10.2018

4. תודה (רבקה שמעון)

דווח על תגובה לא ראויה
24.10.2018

5. "לך לך" 2x = החמצה (משה אהרון עו"ד)

בס"ד.

בשליחותו של אברהם לשמש אב המון גויים ולגאול את האנושות
מצינו פעמיים את הציווי: "לך לך" - ולשתי ארצות המשלימות זו את זו....
הקריאה הראשונה - לארץ ישראל אל הארץ הפיזית [לך לך אל הארץ אשר אראך] .
והשניה אל הארץ הרוחנית ,אל ההר אשר אורה לך [ואתה תורה לעולם]
וממנו תורה אתה הלכה לעולם - הר המוריה[ולך לך אל ארץ המוריה].
הראשונה אותה המבטיחה יותר : הציווי והקריאה היו בשם הוויה
והשניה שכרוכה בה הסכנה שעד לרגע האחרון לא תתעורר תודעתו של אברהם
להימנע ולא לשלוח ידו אל הנער, הקריאה והציווי - אך בשם "אלוהים"
והנה הניסיון האמיתי האחרון של אברהם היה אם אכן ישכיל הוא
גם ערכית ותודעתית " לכבוש" ועד תום גם את הארץ הרוחנית את - ארץ המוריה
[ כאמור לפחות בתודעה מפותחת]
ואת משמעותה לדורות - כהנחלת הוראת יה.:[מוריה] בערך העליון
שהאדם כצלם אלוהים הוא חזות הכל .
ולעולם לעולם לא חפץ היה ולא יחפוץ בו האלוהים - כקורבן
ודומה כי ב"לך לך" זה השני הערכי התודעתי.
אותו שאמור היה כבר אז להנחיל לעולם את קדושתו המוחלטת של האדם
ובכך ל"כווץ" ולקצר את ההסטוריה ועד כדי בניית בית שלישי על אתר בהר המוריה.
ודוק אותו שהוא גם נטול קורבנות בכלל .
גם קורבנות בהמה .
והנה בזה הניסיון האמיתי נכשל אברהם וכישלון חרוץ
אברהם לא גילה תודעה,בשלות והכשרה של כח מוסרי מוחלט וראוי
הוא גילה כוחות ופוטנציאל אך של "ירא אלוהים".
ולא אותה ההכשרה של : אהבת ה' [שם הוויה]
ולכן תחת אותו "האיל" - הבשורה והחוזקה התודעתיים החסרים.
בא התחליף הפרימיטיבי העלוב : "האיל של המזבח"
לסמן כאמור עוד את הדרך הארוכה הנכונה לנו עדי
הגאולה
נכתב על ידי Moshe.Aharon , 23/10/2018 22:21

דווח על תגובה לא ראויה
24.10.2018

6. הסיומת של תגובה -5 נשמטה. להלן : (משה אהרון עו"ד)

הנה כי כן, כמקרהו של אדם הראשון
כן מקרהו של אברהם.
גם לאברהם ניתנה האופציה לקיצור הדרך
אל חיי השלום והשלווה = גאולה.
לאדם פיזית - בגן העדן .
לאברהם - ערכית ורוחנית
בפסטוראליה הערכית
והנעלה של הר המוריה

דווח על תגובה לא ראויה
25.10.2018

7. קרא מה כתבתי בחדשות הר הבית (רבקה שמעון)

https://har-habait.org/articleBody/31900?fbclid=IwAR0pAZyMOKLcW8RZYtbij_K4Y798p92nw7vfdXVh8Bk5OavI_l1vTqiDfpw

תודה!

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

אגד תעבורה בגוש עציון צילום: Gershon Elinson/Flash90

האוטובוס לא נכנס ליישוב והתושבים נאלצים להסתכן ביטחונית

קרא עוד