"להתחסן תיכף ומיד" תשעה באב בזמן התפשטות הדלתא: הנחיות הרב הראשי יצחק יוסף

תשעה באב חל גם השנה בתקופה בה נגיף הקורונה ממשיך להתפשט | הראשון לציון בקובץ הלכות מותאם: חובה על כל מי שנמנע מלהתחסן עד כה להזדרז ולהתחסן תיכף ומיד, כל איש ואשה יתפללו בסמוך לביתם ויש לקצר בקינות בליל וביום תשעה באב ולא להאריך בהם

חדשות כיפה חדשות כיפה 16/07/21 08:04 ז באב התשפא

תשעה באב בזמן התפשטות הדלתא: הנחיות הרב הראשי יצחק יוסף
תשעה באב, צילום: חיים צח

הרב הראשי הספרדי, יצחק יוסף, מפרסם קובץ הלכות מותאם לתשעה באב שהשנה חל בזמן שזם הדלתא של הקורונה ממשיך להתפשט בישראל ומספר החולים הקשים עולה.

"בימים אלו ובעוונותינו הרבים מתפתח החשש מהסתעפות של נגיף הקורונה המסכן רח"ל אנשים ונשים בעלי מחלות רקע ואף אלו שהתחסנו והחלימו, ויש בזה חשש של פיקוח נפש ועל פי תורת ישראל. חובה עלינו להישמר ולעשות כל אשר לאל ידינו למנוע את הסכנה. והנה במקום פיקוח נפש אין לנו להמתין להוראות של רשות זו או אחרת ויש לנו להקדים ולילך כפי הוראת ההלכה. תורתנו היא תורת חיים, ומצווה אותנו ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

הרב כותב ומדגיש כי יש לשמור על הנחיות הרופאים ולנהוג כך:  
▪ חובה על כל מי שנמנע מלהתחסן עד כה להזדרז ולהתחסן תיכף ומיד וגם בני הנוער אשר נפתחה בפניהם האפשרות להתחסן חובה עליהם להזדרז ולהתחסן ללא דיחוי.
▪ אותם החייבים בבידוד ישמרו בתוקף על הכללים ולא יהינו לסכן אחרים וחובה עליהם שלא לבוא במגע עם אנשים עד שיוסר חשש ההידבקות.
▪ בימים אלה ובפרט לאחר תשעה באב יש להימנע מלהתקהל באירועים ובפרט באירועי שמחה ככל האפשר ולהקפיד שיהיו מחוסנים ומחלימים כדי לצמצם ככל האפשר את קצב ההדבקה. 

תפילה וקינות בתשעה באב

▪ כל איש ואשה יתפללו בסמוך לביתם, עד אשר יעבור זעם וירחמו מן השמים.

▪ בתי כנסת גדולים לא יקיימו תפילות עם ציבור גדול אלא יחלקו את ציבור המתפללים באופן שתימנע הדבקה. 

▪ יש להעדיף היכן שיש מקום מצומצם וסכנת הידבקות וציבור שאינו מחוסן לארגן מנינים בשטח פתוח ומוגדר אם אפשרי הדבר, לדאוג להצללה ולאוויר טוב, ושלא תהא השמש קופחת על ראש המתפללים, ולסדר הכל ככל האפשר שיהיה מקום נוח נקי ומסודר להתפלל שם, לדאוג לכיסאות, לסידורים וכדומה.

▪ בזמן תפילות תשעה באב ואמירת הקינות ובכדי לא להשתהות הרבה זמן עם ציבור, יש לקצר בקינות בליל וביום תשעה באב ולא להאריך בהם, והזריז נשכר, ויאמר לקוצרים ה' עמכם. 

איסורי הצום

למדונו חז"ל שיש להיזהר בימי בין המצרים מכל דבר סכנה, מפני שהימים הללו מועדים לפורענות. ולכן בשנה זו יש להיזהר ביתר שאת בכל הדברים האסורים משום חשש סכנה.

רחיצה - יש להקל בשנה זו לבעלי תסמינים להתרחץ במים קרים אף לאותם שנהגו להחמיר בכך ביתר השנים.

תענית - לאחר התייעצות עם רופאים בכירים לעניין החייבים והפטורים מהתענית יש לנהוג כדלקמן:

  1. חולה קורונה מאומת הסובל מתסמינים, פטור מהתענית. ויאכל רק דברים הנצרכים
  2. חולה מאומת שאינו סובל מתסמינים, חייב בתענית, אלא אם כן הרופא אמר לו שיאכל כדי שלא יבוא לידי חולי, שבמקרה זה יאכל וישתה לשיעורים כביום הכיפורים. ואם הרופא אמר לו שהוא בגדר חולה, אזי יאכל וישתה כרגיל
  3. הנמצא בבידוד חייב בתענית
  4. חולה שסבל מדלקת ריאות חמורה וכדומה, או שהיה מורדם ומונשם וכעת הבריא, צריך להיוועץ עם הרופא האם יכול לצום.
  5. אדם שבאמצע התענית מופיעים אצלו תסמיני הנגיף, כחום גבוה, שיעול, איבוד חוש הטעם והריח, יפסיק את התענית.

▪ רחיצה וסיכה - מותר לחטא את הידיים במים וסבון או באלכוג'ל וכדומה, כל שמתכוון לנקיות.
▪ אמירת איכה וקינות - יש לקיים מניינים קטנים ולהקפיד על הנחיות משרד הבריאות.
▪ מנהגי אבלות - אף מי שפטור מהתענית חייב לשמור את שאר הלכות ומנהגי האבלות כבכל שנה.
▪ קריאת תהילים - מי שאינו יכול ללמוד בדברים המותרים, יכול להקל ולקרוא תהילים דרך תפילה ובקשה.
 
ויהי רצון שהקב"ה יחיש לגאולינו ויבנה לנו את בית מקדשנו ותפארתנו. וישלח ארוכה ומרפא לכל עמו בית ישראל. ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח. אמן.

צילום: ללא