הלכות ליל הסדר החל בשבת וחול המועד פסח

עד מתי צריך לשרוף את החמץ ובאיזה שעה כבר אסור לאכול? מה עושים בליל הסדר שחל בשבת? ומה ההלכות שצריך לזכור לגבי חול המועד וספירת העומר? הרב ברוך אפרתי עושה לכם סדר

הרב ברוך אפרתי הרב ברוך אפרתי 07/04/22 12:44 ו בניסן התשפב

הלכות ליל הסדר החל בשבת וחול המועד פסח
ליל הסדר החל בשבת, צילום: שאטרסטוק

ערב פסח, ליל הסדר יחול השנה ביום שישי בערב, ויום טוב ראשון יחול בשבת. אז איך זה משפיע על ההתנהלות ההלכתית למעט התוספות בתפילה? הרב ברוך אפרתי עושה סדר, ומסביר גם מה עושים בחול המועד, שביעי של פסח, השבת שאחרי החג ובכל ספירת העומר. 

הלכות ערב פסח

לאחר תפילת מעריב של יום חמישי בודקים את החמץ לאור הנר בברכה, ככתוב בסידורים. חצי שעה לפני הלילה אין להתחיל בכל מלאכה.

אין להתחיל בסעודת פת או אכילת עוגה כביצה, כחצי שעה קודם הבדיקה. אך מותר לאכול ירקות ופירות, ולשתות, כמה שירצה.

ראוי ליטול ידיו לפני הבדיקה. בודקים עם נר את כל המקומות אשר סביר שיש בהם חמץ, כולל רכב (עם פנס). אין לדבר באמצע בדיקת חמץ. ניתן לבדוק בברכה אחת כמה בתים. נהגו להניח י' חתיכות חמץ ולמצוא אותם בבדיקה.

לאחר הבדיקה, אומרים ביטול חמץ, כנוסח שבסידורים. יש להבין את הנאמר, ולומר את הביטול גם במילים פשוטות המובנות למבטל. הביטול הוא עיקר המצווה ועל כן יש להשקיע בו זמן וכוונה

למחרת בבוקר (יום שישי) תתקיים בבתי הכנסיות סעודת סיום מסכת עבור הבכורות המתענים, והמשתתפים בה פטורים מן התענית, בתנאי שהיו בזמן הסיום עצמו.

שורפים חמץ. לא לשכוח לרוקן את שואב האבק שמלא פרורים מהימים האחרונים. לאחר השריפה אומרים שוב ביטול חמץ, בנוסח שבסידורים, בהבנה ברורה של העניין.

שריפת חמץ, שימו לב לשעה

שריפת חמץ, שימו לב לשעה צילום: שאטרסטוק

במשך היום אסור לאכול מצות (מצה עשירה מותרת). ויש שנהגו להימנע גם מאכילת מרור. אכילת חמץ עד שעה 09:58. שריפת חמץ עד שעה 11:18. (הזמנים מתאימים לירושלים). ויש המחמירים בזמנים מוקדמים יותר כפי המפורט בלוחות.

לאחר חצות היום (12:39) אין לעשות מלאכה גמורה כגון כיבוס, משום שאנו עסוקים בקרבן הפסח (כשבית המקדש בנוי). אך מלאכה לצורך פסח מותרת, וכן מלאכה שמונעת הפסד כספי רב מותרת. וכן מותר לגהץ.

ראוי להתפלל מנחה מוקדמת, ולאחריה אומרים סדר קרבן פסח. מכינים את שולחן הסדר ואת הקערה כמנהג העדה. טוב לקנות מצות שמורות לליל הסדר, ולישון כדי שיהיה כח לליל הסדר.

ראוי להימנע מלהיכנס למקום שמכר או השכיר לנוכרי, ובשעת צורך גדול מותר. יש לפתוח מראש את הסלוטייפ עם האותיות המודפסות של חבילת המצות לפני כניסת שבת.

הרב ברוך אפרתי

הרב ברוך אפרתי צילום: באדיבות המצולם

השנה היא שמיטה, ועל כן יש לעשות 'ביעור מעשרות'. לוקחים את כל הפירות החייבים במעשר וטרם עושרו, ומעשרים אותם. יש לתת היום את מעשר ראשון ללוי, ומעשר עני לעני. יש לחלל מעשר שני על מטבע, ולהשחיתו היום. ביעור מעשרות אינו נצרך על מוצרים הקדושים בקדושת שביעית, משום שהם פטורים ממעשר.   יש לשים לב- 'ביעור מעשר' אינו 'ביעור שמיטה', אלו שני עניינים שונים.

הלכות פסח החל בשבת

הדלקת נרות לפני כניסת שבת והחג, מברכים 'להדליק נר של שבת ויום טוב', ו'שהחיינו'. ראוי להדר ולהניח נרות עבים שיספיקו לדלוק עד סיום ליל הסדר. תפילת שבת ויו"ט.

בליל הסדר נתמקד בזיכרון השעבוד ובזיכרון הגאולה ונספר על כך לילדינו. עיקר עניינו של החג הוא העברת המידע והחוויה של השעבוד והגאולה האלוקית, הלאה לדור הבא. יש להיות בשמחה ונחת, ורבינו הגר"א היה קורא את ההגדה בעליזות, כהוראת הראשונים (שבה"ל).

קידוש של שבת ויום טוב. מנהגי ליל הסדר רבים ומגוונים, ויש לעשות את הכתוב בהגדות כמנהג העדה. יש לקרוא את כל ההגדה בפינו, באופן שהדברים יהיו מובנים למשתתפים.

קריאת ההגדה

קריאת ההגדה צילום: שאטרסטוק

יש להדר אחר מצה שמורה לליל הפסח. מרן הרב קוק זצ"ל העדיף הלכתית מצות מכונה. ישנם פוסקים המעדיפים מצות יד.

כל אחת ואחד חייבים מהתורה לאכול כזית מצה לפחות. נוהגים לאכול שני כזית בתחילה, ואח"כ עוד כזית ב 'כורך', ועוד אחד באפיקומן (יש אוכלים שני כזית באפיקומן). ויש מנהגים אחרים לעדות שונות.

גודל כזית לכתחילה:  אשכנזים- כגודל הנפח של זית גדול בימינו, שהוא כנפח חצי מצת מכונה. ספרדים- כשלושים גרם, שהיא בערך מצת מכונה שלימה (ספרדים יכולים להקל בכזית השני, ולאכול כחצי מצת מכונה ולא אחת שלימה).

יש להשתדל לבלוע את שני הכזית באכילה רגילה וזריזה (מעיקר הדין עד ארבע דקות).

יש לאכול את המצה ולשתות את הכוסות בהסיבה. אין להיסב בשעת הברכה אלא באכילה ובשתיה. נשים ספרדיות צריכות להסב, אך אם לא הסבו יצאו ידי חובה. ראוי גם לנשים אשכנזיות להיסב, אך אינן חייבות. וכולן חייבות שלא לעמוד.

שותים ארבע כוסות יין (מי שקשה לו יכול לשתות מיץ ענבים). בכל כוס שותים רביעית. נפח רביעית- כחצי כוס חד פעמית. לכתחילה שותים בבת אחת רביעית. אם יש צורך אפשר לשתות רביעית תוך 4 דקות. אם שתה רוב רביעית ולא את כל הרביעית, יצא.

ארבע כוסות

ארבע כוסות צילום: שאטרסטוק

נהגו שהילדים מחביאים/מוצאים את האפיקומן, ומקבלים תמורתו פרס, לחבב את המצווה עליהם.

לאחר אכילת האפיקומן אין לאכול, אך מותר לשתות. יש להשתדל לאכול את האפיקומן לפני חצות, אך היו גדולים שלא הקפידו כשיטה זו.  ראוי להאריך בסיפור יציאת מצרים, ויש שנהגו כך עד אור הבוקר.

מותר לטאטא את הרצפה המרוצפת. אולם אסור לשוטפה.

שחרית של שבת ויום טוב. תפילת הטל. שכח 'מוריד הטל' ואמר 'משיב הרוח'– אם נזכר עד סוף הברכה, חוזר לראש הברכה. אם לא, חוזר לראש התפילה. מותר לאכול ביו"ט ביום בשר צלי. 

הלכות חול המועד

סופרים ספירת העומר. שכח לספור, יספור ביום ללא ברכה ובשאר הלילות בברכה. שכח גם ביום, יספור בשאר הלילות ללא ברכה. במוצאי שבת מתחיל יום טוב שני של גלויות. אורח מחו"ל, חייב רק במצוות החג מהתורה, ויכול לעשות מלאכות מדרבנן. 

דוכני התפילין לא בשימוש בימי הקורונה

דוכני התפילין יצאו לחופש בחול המועד צילום: פלאש 90. סרגיי אטל

המנהג הנפוץ הוא שאין מניחים תפילין בחול המועד בארץ ישראל. אין לעבוד בחול המועד. אמנם, אם יפסיד את מקום עבודתו בשל כך, מותר. מי שנאלץ לעבוד בחול המועד, יכול לעבוד גם במקום שלא הוכשר לפסח. אך לא ימכור חמץ.

אין להתגלח ולהסתפר בחול המועד. אך הרגיל להתגלח בכל יום מימות השנה הרגילים, ואם לא יתגלח בחול המועד יצטער מגירוד ואי נעימות בפניו, מותר לו להתגלח בחול המועד.

אין לכבס במהלך חול המועד, אלא אם נגמרו הבגדים הנקיים לתינוקות.

שביעי של פסח

השנה חג שביעי של פסח ביום שישי, כאשר ביום חמישי לפני כניסת החג, עושים 'עירוב תבשילין' עם מצה וביצה (או תבשיל אחר), על מנת שנוכל להכין מיום טוב לשבת. נוסח ברכת העירוב מצוי בסידורים. מי ששכח, יכול בדיעבד לסמוך על העירוב שעשה רב המקום בביתו.

הדלקת נרות בערב החג, מברכים 'להדליק נר של יום טוב'. יש שנהגו לומר שירת הים בציבור, ובמיוחד על חוף הים.

גשם בקיץ. אילוסטרציה

הולכים לים, צילום: Miriam Alster/Flash90

בשבת שאחרי פסח, פרשת 'אחרי מות', הדלקת נרות שבת תתבצע על ידי העברת אש מאש קיימת. חמץ גמור שנמכר לגוי בערב פסח דרך הרבנות הראשית לישראל, מעיקר הדין מותר לאוכלו בשבת זו, לאחר שעת צאת החג ועשיית קידוש. ויש שנהגו להחמיר משום חשש מוקצה, ומשום שיכולים לצאת מכך כמה תקלות עם תערובת החמץ וכלי הפסח, ומשום שהחמץ עדיין של הגוי. אך מעיקר הדין ניתן להקל אף בחמץ גמור. ובחמץ מדרבנן או קטניות לאשכנזים, רוב הפוסקים הקלו.

לאחר קריאת התורה, האשכנזים אומרים 'אב הרחמים'. בני חו"ל שומרים יו"ט שני של גלויות, ותפילתם שונה, כמבואר בסידורים.

הלכות ספירת העומר

עד ל"ג בעומר אין להתחתן ואין להסתפר ולהתגלח. מי שהוזמן לחתונה מותר לו ללכת. אין להאזין בימי הספירה לשירים עליזים או רועשים, אנו אבלים על מותם של תלמידי רבי עקיבא. שירים רגילים מותר לשמוע מהרדיו ומטייפ וכד', אך לא מלהקה חיה.

חיטה

חיטה צילום: pixabay

לקראת חג העצמאות מותר להסתפר ולהתגלח (החל מצהרי יום הזיכרון). וכן מותר לשמוע מוזיקה עליזה, אפילו חיה. ביום ל"ג בעומר מותר להסתפר ולהתגלח, ולספרדים בבוקר ל"ד. 

יהי רצון שנמשיך לראות בשוב ד' לציון ברחמים