מה מברכים על פירות יבשים?

"מברך על העיקר ופוטר הטפל": אם שאלתם את עצמכם מה מברכים על כל הפירות היבשים בסדר ט"ו בשבט, אז זהו העיקרון שאמור להוביל אתכם | הרב ברוך אפרתי מסביר ומפרט גם על הפירות שעברו עיבוד ותוספות כימיות

הרב ברוך אפרתי הרב ברוך אפרתי 17/11/22 17:02 כג בחשון התשפג

מה מברכים על פירות יבשים?
פירות יבשים, מה מברכים?, צילום: Kobi Gideon / FLASH90

"מברך על העיקר ופוטר הטפל" - זהו הכלל המוביל לגבי ברכה על פירות יבשים, אבל מהו העיקר?

פרי שיש לו צורת פרי, והוא מיובש או מבושל, והוסיפו לו סוכר או דבש או מרכיבי טעם וריח, מברכים כברכתו בעודו טרי משום שהפרי הוא העיקר. כגון שזיף מסוכר, או שקד מצופה סוכר. כמבואר בשו"ע או"ח סימן רד סעיף יא, ובנו"כ שם.

ואם הסוכר דומיננטי והפרי טחון, כגון ורדים כתושים מבושלים בדבש, לשיטת הי"א שבטור ולבן איש חי מברך שהכל, ולשיטת השו"ע מברך אדמה. 

וכן הדין בשוקולד (אם רובו המוחלט קקאו). שרבים נהגו לברך שהכל. אם כי המברך עץ, יצא לכתחילה (כדעת השו"ע בסימן רג סעיף ז. וכתרומת הדשן והמג"א, שאם נכתש תמיד עבור אוכל דינו כפרי).

אם הפרי איבד לגמרי את טעמו ומרקמו בשל עיבוד כימי, עד שאין בו טעם ותואר כלל מצד עצמו (הדבר פחות מצוי כיום), אזי יש לברך עליו שהכל כברכת הסוכר שבו. וכן הורה הגרש"ז (כעדות תלמידיו בהל"ש פסח פ"ט). שהוא כעץ יבש בעלמא.

הרב ברוך אפרתי

הרב ברוך אפרתי צילום: באדיבות המצולם

אולם יש לזכור שהאוכל מפירות שיש בהם עיבוד כימי שהרופאים מעידים שאינו בריא, עובר על רצון ד', כמבואר ברמב"ם בהלכות דעות פ"ד. ואם אוכל בכל זאת, יברך, משום שהחיך והכרס נהנים, ואין בזה סכנה מיידית לחייו, אף שלא ישמח ד' במעשיו.

עיקר הכוונה באכילת הפירות בט"ו בשבט, צריכה להיות להרים קרנה של ארצנו, לחזק את הקשר הנפשי והשכלי שלנו עם הארץ, להודות לבורא יתברך על ברית התורה, העם והארץ. כפי שכתב הב"ח על הטור בברכת מעין שלוש, שעיקר השראת שכינה באדם היא על ידי שאוכל מיבול ארץ ישראל.

ובמיוחד בשמיטה, שיש מצווה לשיטת הרמב"ן לאכול ירקות ופירות שיש בהם קדושת שביעית.