איך מחמים צ'ולנט בשבת? | הלכות פלטה לקראת החורף

שבתות החורף חוזרות ועמם המרקים והמין לסוגיו, לשם כך הרב רימון עורך עבורכם ריענון בהלכות פלטה. מהי הדרך הנכונה לחמם מאכלים על הפלטה בשבת? האם מותר לשים כל מאכל על הפלטה כדי שיתחמם?

הרב יוסף צבי רימון 27/10/20 14:18 ט בחשון התשפא

איך מחמים צ'ולנט בשבת? | הלכות פלטה לקראת החורף
חמין לשבת, צילום: shutterstock

חימום מאכלים בערב שבת

מן התורה אין כל איסור להשאיר מאכל לא מבושל על האש בערב שבת כדי שיתבשל במהלך השבת (כדעת בית הלל, שבת יח.). אולם חכמים גזרו שאסור להשאיר מאכל לא מבושל על אש גלויה על מנת שימשיך להתבשל בשבת (שבת יח:, שולחן ערוך רנ"ג, א), ומותר להשאיר מאכל לא מבושל על האש בערב שבת רק אם האש מכוסה (רש"י שבת לו:; כסף משנה, שבת פ"ג ה"ג, בשם הרמ"ך). 

לכן, מעיקר הדין מותר להשאיר מאכל לא מבושל על הפלטה בערב שבת, כדי שיתבשל במהלך השבת, כיוון שיש כיסוי פח מעל גופי החימום של הפלטה, ובנוסף, אין כל אפשרות לשנות את חום הפלטה (שמירת שבת כהלכתה, א', ל; שו"ת יביע אומר, ח"ו, אורח חיים, סימן ל"ב, ה; שו"ת אז נדברו, ח"ח, סימן ט"ז). עם זאת, למעשה לא כדאי לעשות זאת ורצוי להתרגל להניח בערב שבת על הפלטה רק תבשיל מבושל. הסיבה לכך היא שכאשר מניחים מאכל לא מבושל על הפלטה, יש פעולות רבות שאנחנו עלולים לעשות בשבת שיזרזו את הבישול, והן אסורות מן התורה כמו כיסוי המאכל, סגירת מכסה (למשל אם פתחו את הסיר שנמצא על הפלטה כדי לראות את מצב התבשיל), הזזת המאכל על הפלטה למקום יותר חם ועוד. בגלל החשש מתקלות כאלו ואחרות, רצוי להתרגל להניח על הפלטה רק תבשיל מבושל.

חימום מאכלים בשבת

לגבי חימום מאכלים בשבת עצמה עלינו להבחין בין שלושה מקרים:

  • מאכלים שלא התבשלו לגמרי לפני שבת: בשבת עצמה אסור להניח על הפלטה כל מאכל שלא התבשל לגמרי ("כל צרכו"), ויש בכך איסור תורה של מבשל (אפילו אם המאכל לא מתבשל לגמרי אלא רק מעט). לכן לדוגמה מי שרוצה לחמם על הפלטה פיצה קפואה קנויה שלא נאפתה לפני שבת, עליו לדעת שפעמים רבות הגבינה הצהובה שעל הפיצה מעולם לא התבשלה ולא נאפתה, ולכן אין לחממה בשבת. בדומה, אסור להוסיף לסיר החמין שעל הפלטה פריט מסוים, כיוון שהוא יתבשל.
  • מאכל נוזלי שהתבשל כל צרכו לפני שבת אולם התקרר ("לח שהצטנן"), אסור לחממו בשבת מפני שיש בו "בישול אחר בישול" (רש"י לד ע"א ד"ה משחשכה, על פי הרא"ש, פ"ג, סי' י"א; רבנו יונה בבא בתרא יט ע"א; שו"ע שי"ח, ד). לכן אסור להניח על הפלטה בשבת מאכל נוזלי קר, על אף שהוא התבשל לגמרי לפני שבת. למנהג הספרדים, כל מאכל שחומו פחות מ71 מעלות (חום שהיד סולדת בו) נחשב "קר" ואסור לחממו על הפלטה (שו"ע שם, ו), ולמנהג האשכנזים, אם עדיין נותר בתבשיל חום הבישול הראשון, כך שאדם שרוצה לאכול "אוכל חם" יהיה מוכן לאכול תבשיל כזה – מותר לחממו בשבת (רמ"א שם, טו).
  • מאכל יבש שהתבשל כל צרכו לפני שבת אין בו איסור בישול ומותר לחממו בשבת. אולם חכמים אסרו להניח על האש בשבת תבשיל מבושל כל צרכו (שבת לו:). איסור זה קיים גם כאשר האש מכוסה. הדרך היחידה להניח על גבי האש בשבת מאכלים (מבושלים) שלא היו על האש בערב שבת, היא רק אם הסיר שבו התבשיל יונח על גבי סיר אחר שנמצא על האש מערב שבת (רשב"א שבת מ:, בית יוסף רנ"ג), משום שהנחה כזו נחשבת כהנחה על הסיר ולא על האש ואין בה כל כך דמיון לפעולת בישול (פרי מגדים, א"א רנ"ג, ס"ק לג; ביאור הלכה ד"ה ויזהר).

האם משמעותו של איסור זה היא שאסור להניח מאכלים על הפלטה? לדעת הרב עובדיה יוסף (חזון עובדיה, שבת, ח"ד, עמ' שמד-שמח) ועוד פוסקים, מכיוון שבדרך כלל פלטה לא משמשת לבישול (אלא רק לחימום מאכלים), הרי שהנחה על פלטה כלל לא נראית כמעשה בישול. לכן, גזרת חכמים ביחס להנחת מאכלים על האש לא נאמרה ביחס לפלטה, ומותר להניח דבר יבש ומבושל ישירות על גבי פלטה של שבת. 

אולם לדעת הגרש"ז אויערבך (שמירת שבת כהלכתה, א', ל) ופוסקים רבים נוספים, פלטה נחשבת רק אש מכוסה, ופעולת ההנחה על הפלטה דומה לפעולת בישול ולכן היא אסורה. לכן, אין להניח מאכלים ישירות על הפלטה. לפי דעה זו, הדרך לחמם אוכל בשבת היא להניח כלי הפוך על הפלטה (כגון תבנית גדולה או צלחת הפוכה וכדומה) ועליו להניח את האוכל. בדרך זו הנחת המאכל על הפלטה לא נראית כמעשה בישול (שמירת שבת כהלכתה שם, מד והערה קכו).

למעשה, לכתחילה ראוי לא להניח מאכלים מבושלים ישירות על הפלטה כדי לחממם, אלא להניח אותם על גבי כלי הפוך כגון תבנית או צלחת, אם כי יש רבים המקלים בכך, ויש להם על מה שיסמוכו.

 

הרב יוסף צבי רימון הוא יו"ר סולמות

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר