הנחיות הלכתיות למקרה של פינוי בשבת: מותר לנהוג? מה מותר לקחת מהבית?

הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, השיב בעבר לשאלת פיקוד העורף אודות תרחיש של פינוי יישובים בשבת: "על המתיישבים להישמע לכוחות הביטחון ולציית לכל מה שיאמרו" | מה בכל זאת אסור לקחת מהבית?

אביחי ישראל אביחי ישראל, חדשות כיפה 20/10/23 12:02 ה בחשון התשפד

הנחיות הלכתיות למקרה של פינוי בשבת: מותר לנהוג? מה מותר לקחת מהבית?
פינוי משדרות, צילום: Yossi Aloni/FLASH90

אחרי ההוראה על פינויה של קריית שמונה בבוקר יום שישי, מתפרסם מחדש פסק של הראשון לציון הרב יצחק יוסף אודות ההנחיות ההלכתיות במקרה של פינוי בשבת. הרב יוסף מנחה להישמע להוראות כוחות הביטחון ולנהוג כדין חולה שיש בו סכנה. בנוסף, הרב מתיר לכבות את המתגים מחשש לדליקה, ולהוציא מהבית כל חפץ שיש בו צורך. עם זאת, הרב יוסף אוסר לקחת מהבית חפצים שאסורים בטלטול בשבת ואין בהם צורך.

הפסק המלא:

בוודאי כשניתנה הוראה על ידי כוחות הביטחון על פינוי אנשים בשבת ממקום יישובם מחשש סכנה של אויבים ופיגועים וכיו"ב, על המתיישבים להישמע לכוחות הביטחון ולציית לכל מה שיאמרו - בכל הקשור לפינויים ממקום יישובם - וכדין חולה בשבת וביום הכיפורים שחייב לחלל את השבת שהרופאים אומרים שיש בו סכנה, ואף שהוא על הבשר מבחוץ, מחללים את השבת, וכפי שכתב הרמב"ם ובשלחן ערוך.

כמו כן, יש לשמוע להוראות כוחות הביטחון להוריד את מתג החשמל בבתים מחשש להתפרצות
שריפה שתסכן את כחות הביטחון כשזרם החשמל מחובר, אמנם אם יש אפשרות להוריד את מתג החשמל בשינוי שלא כדרך שעושה כן בחול כגון שיוריד את מתג החשמל במרפקו ולא בידו ישלעשות כן.

ואותם אנשים שצריכים להתפנות בשעת חירום בשבת על פי הוראת כוחות הביטחון מחשש פיקוח נפש, בנוסף לחפצים החיוניים שצריכים לקחת עמם על פי דרישת הצבא לצורך פיקוח הנפש מותר להם לקחת עימם אל מחוץ לעירוב ומחוץ לתחום גם את חפציהם האישיים שאין בהם צורך פיקוח נפש, אבל הם זקוקים להם כמו טלית, תפילין, סידור, נייר טואלט, בגדים, ושאר מיני מצרכים הנצרכים להם ולכל בני ביתם, ועדיף שלא יישאו בעצמם אלא שיניחו את החפצים במזוודה שתינשא במכונית הנוסעת לצורך פיקוח נפש.

אמנם כל זה בחפצים שאין איסור לטלטלם בשבת או חפצים שיש איסור לטלטלם אך יש בהם צורך פיקוח נפש ע"פ הוראות כוחות הביטחון - כמו פלאפון או ארנק שיש בו כסף וכיו"ב. אך חפצים שאסורים בטלטול בשבת "ואין בהם צורך פיקוח נפש" - אין היתר להכניסם בשבת לתוך תיק או מזוודה אף שהם יטלטלו אחר כך רק על ידי המכונית כיון שעצם טלטול הכנסת חפצים אלו בשבת לתוך המזוודה אסורה בשבת.