בשורה לרוכשי הדירות: התיקון לחוק המכר שחשוב להכיר

תיקון לחוק המכר קובע הגבלה על האפשרות להצמיד למדד את מחירי דירות שנמכרו | בנוסף מסדיר התיקון את גובה הפיצוי עבור איחור במסירת דירה לקונה

חדשות כיפה חדשות כיפה 02/08/22 18:26 ה באב התשפב

בשורה לרוכשי הדירות: התיקון לחוק המכר שחשוב להכיר
צילום: Gili Yaari / Flash90

בימים אלה נכנס לתוקף תיקון לחוק המכר שחשוב מאד להכיר. התיקון קובע הגבלה על האפשרות של מוכר להצמיד את מחיר הדירה למדד ומסדיר את גובה הפיצוי שהמוכר ישלם לקונה במידה ואיחר במסירת הדירה.

הצמדת מחירי הדירה למדד תוגבל ל50% ולא ניתן יהיה לגבות ריביות מהקונים

התיקון החדש קובע כי בחוזה המכר ניתן לקבוע הצמדה של מחיר הדירה למדד תשומות הבנייה בלבד, בנוסף  רק חצי מכל תשלום, לכל היותר, יוצמד למדד האמור, זאת להוציא את תשלום 20 האחוזים הראשונים ממחיר הדירה - שלא יוצמדו למדד כלל. עוד מוסיף וקובע התיקון כי בכל מקרה, לא ניתן יהיה להצמיד את מחיר הדירה למדד שיחול לאחר המועד למסירת הדירה שנקבע בחוזה.

בנוסף לכך קובע החוק כי מוכר הדירה לא יוכל לגבות מהקונה הפרשי הצמדה למדד כלשהו או ריבית, למעט ריבית פיגורים שהקונה ישלם במידה ויאחר בתשלום מעל שבעה ימים.

חצי מהדירות החדשות שנמכרו - במרכז

 צילום: Hadas Parush/ Flash90

פיצוי אוטומטי בשל איחור במסירת הדירה - עד 150% משווי השכ"ד

התיקון לחוק גם קובע פיצויים במקרים שבהם יאחר מוכר הדירה למסור את הדירה לקונה. במידה ומסירת הדירה תתאחר ביותר מחודש יהיה הקונה זכאי לפיצויים בגובה שכר הדירה במידה והייתה מושכרת. לאחר חמישה חודשי איחור ועד לעשרה חודשים יהיה הקונה זכאי לפיצוי בגובה 125% משווי שכר הדירה במידה והייתה נמסרת בזמן, מהחודש העשירי ואילך יעלה הפיצוי ל150%. 


Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368

Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368