ליברמן מגיב לדברי לרב לאו: "איום מרומז, סחיטה באיומים"

שר האוצר פנה לרב הראשי לישראל, וכתב לו כי אם לא יתמוך בגיורים "תהיה בכך פגיעה של ממש בציבור הישראלי". בסיום מכתבו, הודיע ליברמן: "לא יהיה מנוס מנקיטת צעדים המתחייבים מהתנהגות שאינה הולמת את כהונת הרב הראשי"

אלעד הומינר אלעד הומינר, חדשות כיפה 29/12/21 14:21 כה בטבת התשפב

ליברמן מגיב לדברי לרב לאו: "איום מרומז, סחיטה באיומים"
ליברמן, צילום: Yonatan Sindel/Flash90

שר האוצר ויו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, העביר היום (ד') מכתב תגובה לרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, בו הוא מבהיר כי הוא מתבקש למלא את תפקידו הקבוע בחוק וזאת ללא קשר להערכת הכהונה או הפסקת הכהונה של ראש מערך הגיור. כמו כן שר האוצר ציין במכתבו שבמידה וימומשו האיומים לא יהיה מנוס מנקיטת צעדים המתחייבים מהתנהגות שאינה הולמת את כהונת הרב הראשי לישראל.

כאמור, אמש העביר הרב הראשי לראש הממשלה נפתלי בנט מסר מאיים: "אני מודיע לך בצער רב, כי באם יקודם מתווה הגיור ותופסק כהונתו של ראש מערך הגיור, אאלץ להסיר אחריותי מכל הנעשה במערך הגיור ואפסיק מיידית לאשר את תעודות הגיור הניתנות בו".

ליברמן פתח וכתב כי לא ראה את המכתב של הרב לאו וכי דבריו נכתבו בהנחה שעיקרי הדברים שפורסמו אכן נכונים. "ראוי להסב את תשומת הלב ולהזכיר כי הרב הראשי לישראל פועל מכוחו של חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"מ-1980 ומכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול וכי הרבנות הראשית היא יחידת סמך במשרד לשירותי דת".

"ראש מערך הגיור איננו נבחר ציבור אלא פקיד בכיר בשירות המדינה והציבור וההחלטה על הארכת כהונתו או הפסקתה נתונה בידי הרשויות הממלכתיות המוסמכות. התניית המשך כהונתו של ראש מערך הגיור בהמשך החתימה על תעודות הגיור היא איום מרומז שלא לומר סחיטה באיומים. כהונתו של הרב הראשי ותפקידיו באו בשירות הציבור על פי הקבוע בחוק, ועל הרב הראשי מוטלת החובה למלא את תפקידיו כל עוד הוא מכהן בכהונתו".

צילום: ללא

ליברמן כתב כי אם הרב יממש את איומו, הדבר יפגע ברבים. "אם אכן ימומש האיום המתואר והרב הראשי יימנע מלחתום על התעודות ובכך יעכב את השלמת הליכי הגיור, תהיה בכך פגיעה של ממש בציבור הישראלי ובמיוחד בחיילי צה"ל, בבני העדה האתיופית ובמבקשים להתגייר. פגיעה בציבור האמור, בשל אי הארכה או הפסקת כהונה של פקיד בכיר, איננה מוצדקת והיא מהווה התנהגות שאיננה הולמת את מעמדו של הרב הראשי והיא עלולה להגיע לכדי נקיטת הליכים לסיום כהונתו.

בסיום דבריו, הודיע ליברמן: "לפיכך מתבקש הרב הראשי לישראל למלא את תפקידיו ואת הנובע מכהונתו הרמה בלא קשר לשאלת הארכת הכהונה או הפסקת הכהונה של ראש מערך הגיור. שאם לא כך לא יהיה מנוס מנקיטת צעדים המתחייבים מהתנהגות שאינה הולמת את כהונת הרב הראשי לישראל".


(ליברמן, ארכיון כיפה)