יום הלשון העברית: עד כמה אנחנו שולטים בשפה?

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2020 שביצע המרכז הישראלי לסטטיסטיקה בנושא שליטה בשפה העברית. ביום שבת הקרוב יחול יום הלשון העברית שנוסד בשנת 2012

אביחי ישראל אביחי ישראל, חדשות כיפה 21/12/21 17:01 יז בטבת התשפב

יום הלשון העברית: עד כמה אנחנו שולטים בשפה?
יום הלשון העברית, צילום: shutterstock

הסקר החברתי נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדי שנה מאז 2002. הסקר מספק מידע על תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל ועל רווחתה בנושאי: דיור, רכב, בריאות, השכלה, שימוש באינטרנט, תעסוקה, נופש, קשר עם בני משפחה וחברים, פעילות התנדבותית, מצב כלכלי, תפיסות, עמדות, שביעות רצון, תחושות אפליה ואמון. במסגרת הסקר החברתי 2020 רואיינו 7249 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש בגילים אלו.

לקראת יום העברית המתקרב, נשאלו האנשים אודות ידיעותיהם בשפה והשליטה שלהם בה. 71 אחוז מהישראלים בני 20 ומעלה מדברים בעברית ברמה 'טובה מאוד', ו-14  אחוז נוספים ברמה 'טובה'. 0.8 אחוז מדברים ברמה בינונית, ול-2.7  אחוז רמת שליטה חלשה או שאינם יודעים כלל לדבר בעברית.

בקרב הערבים, ניכרת רמת שליטה נמוכה, רק כשליש מהם שולטים בדיבור ברמה טובה מאוד, ו-22  אחוז ברמה טובה. 47 אחוז מהערבים שולטים ברמה בינונית, חלשה או שאינם מדברים כלל בעברית. שיעור הגברים הערבים השולטים ברמה טובה או טובה מאוד גבוה יותר משיעור הערביות, ול-59 אחוז מהערביות רמת שליטה בינונית, חלשה או שאינן יודעות כלל לדבר בעברית.

הפערים בין קבוצות האוכלוסייה ניכרים גם ברמת הקריאה בעברית. ל-79 אחוז מהיהודים שליטה טובה מאוד בקריאה בעברית, לעומת שליש מהערבים. לכמחצית מהערבים שליטה בינונית, חלשה או שאינם קוראים כלל בעברית. לכמחצית מהנשים הערביות שליטה בינונית ומטה, בקריאה או בכתיבה בעברית.  37 אחוז קוראות בקושי או שאינן קוראות כלל, שיעור זהה כותבות בקושי או שאינן כותבות כלל בעברית.

9.7 אחוז מהיהודים בני 65 ומעלה אינם יודעים לקרוא בעברית כלל, ול-3.9 אחוז נוספים שליטה חלשה. קרוב למחצית מהערבים (גברים ונשים) בני 65 ומעלה אינם יודעים לקרוא בעברית כלל, לעומת 2.8 אחוז מבני 20-44. בקרב הנשים הערביות בגיל 65 ומעלה, %71 אינן יודעות לקרוא בעברית כלל.