הממשלה אישרה 30 מיליון שקלים לילדי המסתננים

הממשלה אישרה את הצעת השר מאיר כהן להמשך התמיכה בפעוטונים לילדים חסרי מעמד, למיסוד המסגרות והכנסתן לפיקוח. על פי הצעה הממשלה תקצה 30 מיליון שקלים על פני ארבע שנים לתמיכה בפעוטונים המוסדרים בתל-אביב. מאי גולן בתגובה: "החלטה אנטי ציונית"

חדשות כיפה חדשות כיפה 12/12/21 14:03 ח בטבת התשפב

הממשלה אישרה 30 מיליון שקלים לילדי המסתננים
השר מאיר כהן, צילום: Gili Yaari/FLASH90

הממשלה אישרה את הצעת שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן להאריך בארבע שנים נוספות את התמיכה בפעוטונים לילדי הזרים חסרי המעמד בעיר תל-אביב-יפו. מדובר בסכום של 30 מיליון שקלים שייפרסו על פני ארבע שנים, רובו מתקציב משרד הרווחה והביטחון החברתי. כבר בשנת 2022 יעביר המשרד 9 מיליון שקלים לתמיכה במסגרות אלו.

על פי ההחלטה שאושרה, תפעול מסגרות אלו יעבור מיסוד והחל משנת 2023 הן יתבקשו לקיים מבחני הכנסה להורי הילדים בדומה לפעוטונים לילדים ישראלים. הפעוטונים יידרשו לפעול על פי כל התנאים שנקבעו בחוק הפיקוח החדש על הפעוטונים.
 
על פי נתונים שאסף מרכז המחקר והמידע של הכנסת מטיפות החלב, בתל אביב לבדה ישנם 3,263 ילדים בגילאי לידה עד 6 ומתוכם 1,400 פעוטות בגילאי לידה עד 3. מספרם של ילדי הזרים שאינם ברי הרחקה בתל אביב גבוה באופן חריג בהשוואה לרשויות מקומיות אחרות ועל כן עיקר המענים ניתנים בעיר. העיר השניה אחרי תל-אביב במספר ילדי הזרים שאינם ברי הרחקה היא אילת שבה על פי הערכות ישנם כמה מאות ילדים בכל הגילאים.
 
בעקבות דו"ח מבקר המדינה משנת 2012 שבדק את הפעוטונים הפיראטיים בתל-אביב שבהם היה הטיפול בפעוטות לקוי באופן קיצוני ואף הביא למותם של כמה ילדים, קיבלה ממשלת ישראל החלטה על הקמת פעוטונים מוסדרים בשיתוף עיריית תל-אביב ועמותות הפעילות בתחום.
 
המסגרות הפיראטיות סובלות ממחסור בכוח אדם מוכשר ומתאים לטיפול בפעוטות, ומהיעדר מענים התפתחותיים מתאימים. כתוצאה מהצפיפות ומההזנחה הפיזית והרגשית מחריפות תופעות של אלימות ושל ילדים המסתגרים ונסוגים לתוך עצמם. תינוקות רבים מפתחים עיכובים התפתחותיים, שפתיים ורגשיים, לעיתים עד לכדי נזק קשה. תנאים אלו הובילו אף לפטירת תינוקות ופעוטות במסגרות הפיראטיות.
 
נסיבות אלו, כאמור, הן שעמדו בבסיס החלטת ממשלה מס' 2487 למתן סיוע לטובת שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של חסרי מעמד אזרחי בישראל בעיר תל אביב-יפו. לאחר הסיוע הממשלתי שניתן במסגרת ההחלטה, צומצמו באופן משמעותי מספר המסגרות הפיראטיות, ועל פי הערכות פועלות כיום כ-20 מסגרות פיראטיות בלבד, והורחבו המענים במסגרות המופעלות על ידי העמותות, הפועלות בסטנדרט בטיחותי ופדגוגי בהתאם להחלטה הממשלה.
 
שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן: "מדובר בהחלטה חשובה מאין כמוה שעוסקת בחייהם של פעוטות רכים שנמצאים בסיכון מוגבר עקב היותם ילדים להורים חסרי מעמד. מדינת ישראל היא מדינה הומאנית ואנו מחויבים לזכויותיהם, לשלומם ולבטיחותם של כל הילדים שנמצאים תחת אחריותנו. החלטת הממשלה תאפשר לנו גם את המשך התמיכה בפעוטות וגם הפעלה ומיסוד של המסגרות האלו בהתאם לחוק".

חברת הכנסת מטעם הליכוד, מאי גולן, מסרה כי מדובר בעוד החלטה אנטי ציונית של ממשלה אנטי ציונית. "לתת עוד ביסוס לילדי המסתננים נותן פתחי להגירה בלתי חוקית מכלל מדינות העולם. עצוב שזה קורה בממשלה של מי שהתחזה לאיש ימין וערכי והתגלה כגרוע יותר מהשמאל הקיצוני".