"פינוי בינוי" בירושלים: הדרישה התקדימית של הוועדה המחוזית מהיזמים

לראשונה החליטה הוועדה לקדם מנגנון להקמת קרן תחזוקה למבנים גבוהים עבור הדיירים, אשר יבטיח את איכות המגורים בבניה גבוהה לטווח הארוך ויבטיח מקורות מימון לתחזוקת מבנים גבוהים

חדשות כיפה חדשות כיפה 11/12/22 13:10 יז בכסלו התשפג

"פינוי בינוי" בירושלים: הדרישה התקדימית של הוועדה המחוזית מהיזמים
פינוי בינוי בירושלים , צילום: Hadas Parush/Flash90

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים, מתייחסת לאחת הבעיות המרכזיות בתכניות 'פינוי בינוי' בירושלים והיא - האחריות לתחזוק המגדלים עבור הדיירים. הוועדה החליטה על הקמת מנגנון להקמת קרן תחזוקה למבנים גבוהים, ותדרוש מהיזמים להכניס נספח אחזקה וחוות דעת שמאית כדי להבטיח הפרשה לקרן תחזוקה לטובת תחזוקת המבנים לטווח ארוך.

הדמיה- התוכנית ברחוב הרדוף.

הדמיה- התוכנית ברחוב הרדוף. צילום: ארי כהן, אדריכלות ובינוי ערים

"הוועדה החליטה לראשונה על קידום מנגנון להקמת קרן תחזוקה למבנים גבוהים עבור הדיירים"

כאמור, תכניות 'פינוי בינוי' מקדמות בניית מגדלים גבוהים משמעותית הדורשים תחזוק שוטף ויקר יותר מאשר הבניינים הנמוכים אותם הם מחליפים, כאשר זו אחת הסיבות המרכזיות בגינן דיירים מסרבים לחתום על הסכמי 'פינוי בינוי' -העלויות החודשיות שיושתו על הדיירים אחרי שייכנסו למגדל החדש.  

"הוועדה תדרוש מהיזם להציג נספח אחזקה וחוות דעת שמאית"

בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית ירושלים לאשר תוכניות להתחדשות עירונית בהיקף כולל של כ-1,400 יחידות דיור בבירה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים החליטה לראשונה גם על קידום מנגנון להקמת קרן תחזוקה למבנים גבוהים עבור הדיירים, אשר יבטיח את איכות המגורים בבניה גבוהה לטווח הארוך ויבטיח מקורות מימון לתחזוקת מבנים גבוהים.  לראשונה הוועדה המחוזית תדרוש מהיזם להציג נספח אחזקה וחוות דעת שמאית, כדי להבטיח הפרשה לקרן תחזוקה לטובת תחזוקת המבנים לטווח הארוך.