התחדשות עירונית ירושלים: 700 יחידות דיור ב-4 מגדלים בני 24-30 קומות ייבנו בשכונות הותיקות

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים, החליטה להפקיד תוכניות להתחדשות עירונית בהיקף כולל של כ-700 יחידות דיור בעיר. בנוסף, החליטה הוועדה על הגבלת הוצאת היתרי בניה במתחם בשכונת ארמון הנציב המיועד להתחדשות עירונית

חדשות כיפה חדשות כיפה 30/11/22 14:19 ו בכסלו התשפג

ירושלים: 700 יחידות דיור ב-4 מגדלים בני 24-30 קומות ייבנו בשכונות הותיקות
המגדל ברחוב אגרון, צילום: משרד איאן באדר אדריכלים בע"מ

הוועדה המחוזית ירושלים החליטה לקדם תכניות להתחדשות עירונית בבירה בהיקף של מאות יחידות דיור: הוועדה החליטה להפקיד תכניות להתחדשות עירונית בהיקף כולל של כ-700 יחידות דיור בעיר. בנוסף, החליטה הוועדה על הגבלת הוצאת היתרי בניה במתחם בשכונת ארמון הנציב המיועד להתחדשות עירונית.

3 מגדלים בארמון הנציב בגובה מרבי של עד 30 קומות 

ברחוב שלמה בן יוסף 22-48 החליטה הוועדה על הפקדת תוכנית הכולל תשעה מבני שיכון ובהם 97 יחידות דיור. התכנית החדשה מציעה שלושה מגדלים בגובה מרבי של עד 30 קומות סה"כ ומוצעות בו 408 יחידות דיור וחזית מסחרית- ציבורית הפונה לרחוב שלמה בן יוסף. כ-82 יחידות דיור מתוך כלל יחידות הדיור תהיינה דירות קטנות.

כמו כן, התוכנית שמה דגש על המרחב הציבורי בתחומה ומציעה שטחים ציבוריים בהיקף של כ-1,800 מ"ר, מבנים ומוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח, שטחים ציבוריים פתוחים וכן מעברים עבור כלל תושבי השכונה.  התוכנית הוגשה על ידי אחוזת ירושלים בניה ויזמות בע"מ ונערכה על ידי סטודיו o2a אדריכלים בע"מ.

בשכונת בקעה ייבנה מגדל בגובה של עד 24 קומות 

ברחוב אשר 2-6 בשכונת בקעה החליטה הוועדה על הפקדת תוכנית המציעה מגדל בגובה של עד 24 קומות שישלב בקומות התחתונות שטחי תעסוקה ומסחר בהיקף של כ-4000 מ"ר, וכן מבנה למגורים בגובה של עד 9 קומות. סה"כ מוצעים כ-140 יחידות דיור. 28 מתוך כלל יחידות הדיור תהיינה דירות קטנות. כיום מצויים במתחם, שלושה מבני שיכון ובהם 48 יחידות דיור שיפונו לטובת הפרויקט החדש. 

כמו כן, התוכנית מציעה שיפור של המרחב הציבורי בתחומה ע"י הרחבת הדרכים ברחובות הסמוכים, למוסדות ציבור עבור שלוש כיתות מעון ו-100 מ"ר לטובת שימושי קהילה ותרבות, ושטח ציבורי פתוח לטובת כלל תושבי השכונה. התוכנית הוגשה על ידי י.ד.ברזני, ונערכה על ידי יגאל לוי - אדריכלים.

במרכז העיר יוקם מגדל בן 30 קומות שיכלול 140 יחידות דיור 

במפגש הרחובות המלך ג'ורג' ואגרון, החליטה הוועדה הפקדת תוכנית להקמת מגדל בן 30 קומות הכולל 140 יחידות דיור שישלב חזית מסחרית-ציבורית הפונה לרחוב המלך ג'ורג'. 28 מתוך כלל יחידות הדיור תהיינה דירות קטנות. התוכנית החדשה קודמה בהתאם למדיניות הבינוי לאורך צירי רכבת קלה. כיום מצויים במתחם מבנה יחיד ובו 40 יחידות דיור ושטח מסחרי שיפונו לטובת הפרויקט החדש. 

המגדל ברחוב אגרון

המגדל ברחוב אגרון צילום: משרד איאן באדר אדריכלים בע"מ

התוכנית הוגשה על ידי חברת ענב-יזום אגרון ונערכה על ידי משרד איאן באדר אדריכלים בע"מ.

הוועדה תאריך את הגבלת הוצאת היתרי בניה במתחם בשכונת ארמון הנציב המיועד להתחדשות עירונית

בתוך כך, החליטה הוועדה על ארכת תקופת הגבלת הוצאת היתרי בנייה במתחם אלקחי 4-10, ודרזנר 2-12,13, בארמון הנציב זאת לשם מתן עדיפות לקידום תכנית להתחדשות בראייה כוללת. מדובר במתחם בשטח 17 דונם הכולל עשרה מבני שיכון וותיקים ובהם 180 יחידות דיור, והתוכנית החדשה מציעה כ-800 יחידות דיור, שטחים פתוחים ושטחים למבני ציבור. 

תוספות בנייה עלולות לסכל את התכנית להתחדשות עירונית בבירה

בחודש אוגוסט 2021 החליטה הוועדה המחוזית על עצירת היתר מכוח תמ"א 38 במתחם, על מנת לתת עדיפות לקידומה של תכנית כוללת לפינוי-בינוי. בדיון ביום שני הובהר כי מרבית הדיירים במתחם מעוניינים בקידום תכנית לפינוי-בינוי וכי הגיעו אף להסכמות עם דיירי המתחם תמ"א 38. על כן החליטה הוועדה המחוזית על המשך המגבלות להוצאת היתרים וזאת לתקופה של 18 חודשים נוספים. בהחלטתה ציינה הוועדה כי תוספות בנייה נקודתיות לא ממצות את הפוטנציאל התכנוני של ההתחדשות במתחם ועשויות לסכל את התכנית להתחדשות עירונית במתווה של בינוי פינוי.

מ"מ מתכנן מחוז ירושלים במינהל התכנון, אדר' דן קינן, ציין כי "מדובר בתכניות חשובות המאפשרת התחדשות למבנים ישנים תוך שיפורי משמעותי של השלד והמרחב הציבורי, עירוב שימושים ושדרוג רמת השירותים העירוניים, המסייעים בהפיכת הרקמה העירונית לפעילה מגוונת ומעניינת. זאת בייחוד במתחמים המצויים לאורך צירי הרכבת הקלה. בכך תוכניות ההתחדשות משפרות את איכות החיים העירונית בירושלים ומאפשרות לתת מענה לביקושים ליחידות דיור בעיר תוך הימנעות מבניה בשטחים פתוחים ככל הניתן".