שירת נשים בפני גבר? הרב אבינר משיב

מה יעשה חייל שלא נותנים לו לגדל זקן, האם מותר לסלסל פאות בשבת, מה היחס לטלפון חכם ואיך תנהג אישה השרה רק בפני נשים? הרב אבינר משיב בשו"ת ס.מ.ס.

הרב שלמה אבינר
ז בכסלו התשפ
,
05 בדצמבר, 2019 15:48
הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינרצילום: יונתן זינדל/פלאש 90

ביצה וסוכר

ש: מה המקור לשים ליולדת ביצה וסוכר בכניסה לבית?

ת: אין מקור. אמונות טפלות.

טלפון חכם

ש: מה היחס לטלפון חכם?

ת: הכי חכם הוא להיות בלי טלפון חכם.

ש: אבל יש לקדש את החול?

ת: לקדש את החול הוא המדרגה הכי עליונה של ספר מסילת ישרים. כדי לקדש את החול יש להיות בעצמו קדוש. אנו במדרגה שהטלפון החכם מטמא אותנו.

הספד בלשון נוכח

ש: מותר להספיד את המת בלשון נוכח כך שפונים אליו?

ת: כן. דרך כבוד.

מענה לאגרות

ש: יש לי חבר שסיפר לי שאביו היה תלמיד של הג"ר משה פיינשטיין ורב באמריקה בקהילה על יד קהילתו של מחבר ספר מענה לאגרות - מענה לשו"ת אגרות משה. המחבר נתן לו ספרו והרב שם אותו הפוך בארון ספרים משום סגנונו החריף נגד הגרמ"פ. יש לי את הספר ואני שם אותו על יד שו"ת אגרות משה, האם כדאי גם לשים הפוך?

ת: הבעיה בספר הזה היא לא לגופו של עניין אלא הסגנון. הוא כותב דברים לעניין אבל הסגנון הפוגע בגרמ"פ פוסל אותו. ובכל זאת, יש בו דברי תורה אמיתיים. לדעתי, יש לגונזו, אבל אם יש לך, יש לשים אותו מאחורי הספרים, או בכיוון הפוך, לא למעלה למטה אלא כשהשדרה מול הקיר והדפים מול הרואה. כך אני עושה עם ספרים שאני מסתייג מהם.  

פקודת זקן בצבא

ש: אני חייל, ביקשתי להמשיך לגדל זקן, וסירבו כי איני מתפלל שלוש פעמים ביום במנין. אני מתפלל אך בלי מנין. מה זה קשור אחד לשני?!

ת: לא קשור כלל. עמוד על דרישתך. אגב, גם חילוני רשאי לגדל זקן ומה טוב.

סלסול פיאות בשבת

ש: האם מותר לסלסל פיאות בשבת?

ת: יש אוסרים כמו איסור צמה לבת שבשו"ע.  שש"כ.  ויש מתירים.  ואפשר להקל בתנאי שעדיין קיים סלסול ומחזקים אותו.  מאור השבת בשם גרשז"א. עי' באריכות אורחות השבת (שו"ע או"ח שג כו.  מאור השבת חי"ב אגרת לב.  אורחות שבת ח"א סי' יז סע' י-יז - מ"צ ).

[כתב ב'שמירת שבת כהלכתה' (מהדורה שלישית יד, נח): אין לסלסל את השערות בשום אופן, וגם אין להשתמש לצורך זה בגלילים המיוחדים לכך.

וכתב בהערה (קנג) שב'קצות השולחן' מלמד זכות על האנשים הנוהגים לסלסל את פאותיהם בשבת, משום שאצל אלה שדרך שערותיהם לקבל סלסול, עומדות השערות בסלסולן מבעוד יום, ואינם אלא מוסיפים קצת על סלסולן, ולית ביה משום בונה, ודומה קצת למה שמותר להוסיף על אוהל עראי העשוי מערב שבת.

ומובא ב'פסקי תשובות' (שג אות ט): ולכן יש להיזהר לא לסלסל פאות הראש בשבת, ויש שכתבו שאם הפיאות מסולסלות מערב שבת, מותר בשבת לתקנן מעט ולהוסיף קצת על סלסולן, ואין בזה משום איסור בנין. ויש שכתבו שאיסור בנין שייך רק בשערות ראש של נערות וילדים קטנים, אבל בסלסול פאות אין דומה כלל לבנין ומותר בכל ענין לסלסל פאות בשבת.  ומובא בהערה (29) שכתב בשו"ת 'באר משה' (א, יט. ה, עד) שצריך שיהיו פאותיו יבשות, ויסלסלם ביד ולא בכלי.  ובשו"ת 'משנה הלכות' (ו, סח) כתב שאין לגעור במי שמסלסל פאות משום שאינו מתקיים, ודומה למה שכתב הרמ"א דלחלוק שיער מותר ביד [וכ"ש שיש להקל כאשר בכל רוח מצויה מתפרק הסלסול]. ואף המקילים יזהרו מאוד מתלישת שערות (ועיין עוד בשו"ת ויען יוסף א, קלג ובשו"ת מנחת יצחק א, פ).

וכתב הגרי"ש אלישיב: פאות הראש שנתפרקו לגמרי, אסור לסלסל בהן ולקלוע צורתן באופן שעומדים ואינם מתפרקים.  אבל אם לא נתפרקו לגמרי, מותר לסלסל בהן כדי שיהיו מסודרים, וכן אם מסלסל בהן ועומדים לשעה ושוב חוזרים ומתפרקים, מותר, לפי שאין לו קיום (אשרי איש ח"ב עמ' רכז-רכח).

ויש גדולי ישראל שחששו מאוד על זה.  פעם אחת ראה האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא בחור שמסלסל בפיאותיו בשבת, לעשות מהם תלתלים, אמר האדמו"ר: חוששני לו מחטאת (מעשי חושב עמ' תלו).  וכן אדמו"ר שפע חיים מצאנז, שכשראה באחד שמסלסל פיאותיו בשבת אחר המקוה, היה מעיר לו שאין לעשות כן בשבת, וחשש משום ששערות יכולים להיתלש (שם הערה כז).

והאדמו"ר אמרי סופר מערלוי היה מזהיר שלא יסלסלו הפיאות בשבת משום דמחזי כבונה.  ומצורף לזה גם חשש פסיק רישא דתלישת שיער, וכשהשיער רטוב יש בזה משום סחיטת שערות.  והאדמו"ר עורר על מכשול זה מחמת שראה כמה וכמה היוצאים מן המקוה בשבת ומסדרים פיאותיהם, ואין נותנים לב כלל להיזהר מסחיטת שערות, ואמר שמי שאינו יכול להיזהר עדיף שלא ילך לטבול.  ומה גם שסלסול השיער בשבת יש בו שאלה גדולה אם שרי בשבת. אמנם לסדר מעט מותר ללא חשש (הליכות והנהגות אמרי סופר ח"א עמ' רצט והערה כד - מ"צ)].

שירת נשים

ש: אם אני שרה במופע בשביל נשים ופתאום נכנס גבר, מה לעשות?

ת: להפסיק לשיר ולבקש ממנו בנימוס לצאת.

משכן הרגש

ש: משכן הרגש במוח או בלב? למה אומרים שהוא בלב?

ת: במוח. לב, זה משל.

יש לכם מה להגיד? שלחו מאמר דעה למערכת
07.12.2019

1. אמ;לק - אסור. אסור אסורררררר. (ממש breaking news)

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

מעון ראש הממשלה החדש, פרויקט אלמוג צילום: מאת אלון איזנמן - Alon Eisenman - צילום, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80803136

דו"ח המבקר: כשלים בבניית מעון ראש הממשלה החדש

קרא עוד