הרב אבינר: "ילד ששואל על מצעד הגאווה - להסביר לו שצריך גם אבא וגם אמא"

האם מותר להשתמש בסודה-סטרים בשבת, איזה ספר יש לקרוא לקראת חינוך ילדים, מה עושים כששם ה' מופיע באנגלית על חולצה, ומדוע הרב אבינר אוסר על עלייה להר הבית? הרב אבינר בשו"ת ס.מ.ס.

חדשות כיפה הרב שלמה אבינר 12/06/19 14:40 ט בסיון התשעט

הרב אבינר: "ילד ששואל על מצעד הגאווה - להסביר לו שצריך גם אבא וגם אמא"
הרב שלמה אבינר, צילום: באדיבות המצלם

מנקה רצפה חשמלי בשבת

ש: האם מותר לכוון מנקה רצפה חשמלי על שעון שבת כדי שיפעל בשבת?

ת: לא. עובדין דחול. אוושא מילתא.

דגל מוקצה

ש: האם דגל מוקצה בשבת?

ת: לא.

חינוך ילדים

ש: איזה ספר לקרוא לקראת חינוך ילדים?

ת: יש הרבה. לקרוא כעשרה ספרים.

רחמים

ש: למה אומרים ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ולא בחסד?

ת: רחמים = חסד + דין.

ילד ששואל על נטיות הפוכות

ש: עקב מצעד הגאווה וכל מיני פרסומים, ילדיי נחשפו לעניין ושואלים. כיצד להסביר להם?

ת: בן חמש למקרא. יש להסביר להם בתמימות ובפשטות מה שכתוב בתורה. זה מרומם אותם מוסרית אל היושר, אל האמת, אל הקדושה. יתר על כן, גם עבור המבוגרים זה הבסיס, ועל יסוד התמימות נבנות ההבנות העמוקות. לכן יש לומר להם:

א. זו עבירה גדולה מאוד, תועבה, מות יומת.
ב. כמובן, אנו לא נהרוג אף אחד, חלילה.
ג. אדרבה, אנו מלאי רחמים על המסכנים האלה, ונעזור להם להתרפא כמה שנוכל .
ד. ילד צריך גם אבא וגם אמא.
ה. אשריכם שיש לכם אבא ואמא, ואנו אוהבים אתכם.

שם ד' בחולצה

ש: יש לי חולצה שכתוב עליך באנגלית Halleluya. מותר להיכנס בה לשירותים?

ת: כן. אם זה נוצרי, אין לזה קדושה. ב. גם אם זה סתם מליצה, אין קדושה.

סודה-סטרים

ש: מותר להשתמש בסודה-סטרים בשבת?

ת: יש אוסרים. מוליד גז במים. בונה. מתקן מנא. יש מתירים  אפשר להקל. שמירת שבת כהלכתה (יא לו).

הר הבית

ש: כיצד הרב אומר שאסור לעלות להר הבית?! הרי יש רבנים שמתירים?

ת: זה דומה לדברי הרמב"ם  בתחילת ספר המצוות: אני יודע שרבים יאמרו שדבריי אינם נכונים מפני שאינם דברי פלוני. לא הולכים אחרי רוב מנין ורוב חכמה.

ר' ישראל נג'ארה

ש: כיצד להתייחס לדברים הקשים של רבי חיים ויטל נגד רבי ישראל נג'ארה שהוא בעל התנהגות אסורה?

ת: זה זיוף. כך הוכיח הג"ר ראובן מרגליות (הקדמת ספר החזיונות הוצאת יד בן צבי). ועיין חיד"א שם הגדולים.

תחנת אוטובוס

ש: מותר לי לשבת על ספסל של תחנת אוטובוס אם איני מתכוון לנסוע בו?

ת: כן. יש מחילה. בתנאי שאין זה תופס מקומם של נוסעים.