משאל כיפה


ישיבת הר עציון

הרב משה ליכטנשטיין: איסור על שירת נשים יפלג את החברה הישראלית

הרב משה ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, התיר לתלמידיו להשתתף באירועים צבאיים הכוללים שירת נשים. הוא תהה על פסיקתו של הרב לבנון ואמר: "כיצד רב בישראל מתאר את הצבא כצורר היהדות?"

אורי פולק
כ"ז חשון תשע"ב, 24/11/2011 18:04

הרב משה ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, התייחס אמש (ד') לפולמוס הציבורי וההלכתי שנוצר סביב תופעת שירת הנשים בצה"ל, במסגרת שיחה פנימית שמסר לתלמידיו בישיבה. הרב ליכטנשטיין פסק בדבריו, כי מותר להשתתף בטקסים צבאיים הכוללים שירת נשים, זאת מנימוקים הלכתיים המשקללים גם השלכות ציבוריות וחברתיות.

לדבריו, "ניתוח הסוגיות הללו מוביל למסקנה יש להבחין בין סוגי שירים" – ולהתיר שירים מסויימים. לטענתו, "ניתן להתיר זמר שהוא בלי קונוטציות מיניות וללא הבלטת המרכיב המיני, אם גם השומע תופס את זה בדרך כזו, ואינו נהנה מכך". בדבריו ציין הרב ליכטנשטיין שעמדה זו איננה חדשה אלא נמצאת בספרות התורנית ונפסקה בעבר הלכה למעשה ע"י פוסקים בעלי שם. בהתייחס לזירה הצבאית ולשיקול של הפוסק ביחס לסוגיית 'הנאה הבאה לאדם בעל כורחו', ציין כי בסוגיה המקורית אין הכוונה דווקא לכפייה ממש אלא לכל אילוץ או חוסר נוחות משמעותית שנגרמת.

"במדיניות פסיקה מן הראוי להקל בכל קולא לגיטימית בנושא, גם בתוך הבית פנימה, במסגרות דתיות", פוסק הרב ליכטנשטיין, חייבים לאפשר לנשים כמה שיותר ביטוי אישי ודתי. כל מי שרוצה לסמוך על זה ולהתיר שירה שאיננה גורמת להבלטת הנשיות, סומך על דעה לגיטימית לחלוטין."

האם אנחנו מוכנים לשרת רק בצבא ששומר על חומרות כאלה?

בהתייחס לעמדות הלכתיות שפסקו כי שירת נשים אסורה גם בצה"ל על אף ההיתרים הקיימים ולמרות השתתפותם של רבנים חשובים בטקסים מעין אלה לאורך השנים, דוגמת עמדתו של הרב אליקים לבנון, תהה הרב ליכטנשטיין "האם אנחנו מוכנים לשרת רק בצבא ששומר על רמה כה מחמירה של פסיקת הלכה? ההלכה עצמה מכירה במושג של שעת הדחק וצרכי הרבים כשיקולים הלכתיים. גם אם אדם באופן כללי רוצה להחמיר על עצמו ולנסות לצאת ידי חובת כל השיטות האפשריות, במקרה דנן משמעות ההחמרה היא התנתקות וויתור על השירות המשותף עם הציבור הכללי, והפרדת העם לכיתות כיתות. אם ברצוננו לשמור על שלמותו של העם, על כולנו לחפש פשרה ראויה על מנת שהמשפחה לא תהיה מרוחקת או מפולגת".

"דעתי היא כי למען חשיבות השירות, השותפות בבניין הארץ, קיום 'עזרת ישראל מיד צר', נשיאה בעול הביטחוני והנכונות לשאת גם בעול הסכנה והזכות להילחם על ארצנו – נכון וראוי מלכתחילה לסמוך על דעות מקלות יותר. ההחמרה אולי תיטיב עם היחיד אך תרסק את הכלל", הוא הוסיף.

עוד בעניין ההתנהלות בתוך צה"ל, קובע הרב ליכטנשטיין כי הסמכות ההלכתית המערכתית בצה"ל שמורה אך ורק לרבנות הצבאית – ולא לרבנים "פרטיים" הקשורים לאותם תלמידים המשרתים בצה"ל. "הפסיקה בצבא היא פסיקה של הרבנות הצבאית. כל עוד הרבנות הצבאית תפסוק במסגרת הלגיטימציה ההלכתית – היא הקובעת. המערכת לא יכולה לעבוד אחרת. לא ניתן לחייל לשרת בצבא ולנסות להכפיף את הצבא לרב הפרטי שלו. אם הרמטכ"ל רוצה פסק – זכותו וחובתו לגשת לרב הצבאי הראשי", קבע הרב ליכטנשטיין.

הרב ליכטנשטיין תמה, הן מן הפן ההלכתי והן מהזווית ההשקפתית, על פסיקתו של הרב לבנון לפיה שירת נשים בצה"ל הינה בבחינת דין "ייהרג ובל יעבור". בתגובה לדבריו תהה ראש ישיבת הר עציון: "בדבר שיש פוסקים שמתירים, היכן שמענו שאדם צריך למסור את נפשו כדי לא לסמוך על אחד הפוסקים?! גם אם הרב לבנון חולק על המתירים ופוסק לחומרא, כיצד ייתכן להורות שיש בכך משום ייהרג ואל יעבור בדבר שיש פוסקים המתירים ובנוהג שרבנים גדולים פעלו לפיו?".

בנוסף, הרב חשש להשלכות הציבוריות הרחבות של פסק כזה: "מה התנהלותנו הציבורית כעת גורמת לרמטכ"ל ולעוד עשרות אלפים בעם ישראל ומה יחשוב אדם שרואה שבשביל לשמוע זמרת יש כאן דין של 'ייהרג ובל יעבור'? כיצד ניתן לתאר את מציאות ימינו כ'שעת השמד' או לחשוב שהרמטכ"ל או מישהו בצבא שמגן עלינו ושאנו מתגייסים אליו מכניס אותנו למציאות של שעת השמד? כל מי שמתבטא כך, ראוי שייזכר בהיסטוריה שלנו – בימות השואה, במסעות הצלב, בימי הגזרות ויבחן האם בכלל ניתן להשוות בין הדברים".

על פסיקת הרב לבנון: "חוסר הבנה טוטאלית של המציאות"

"הגדרת המציאות כשעת השמד היא עיוות גמור של המציאות וחוסר הבנה טוטאלית של המושג ושל ההיסטוריה היהודית. שעת השמד היא ניסיון לעקור את התורה לחלוטין, לשרש את היהדות ולאבד את שם ישראל, כפי שניסו לעשות צוררי ישראל שהרגו, שחטו, ובחו ורצחו יהודים על כך ששמרו מצוות. כיצד ניתן לראות דמיון כלשהו בין מציאות זו לבין ויכוח על יישום מצווה, ובטח כאשר העמדה המיוצגת ע"י הצבא עולה בקנה אחד עם דעות חלק מהפוסקים?".

בסיכום דבריו פסק הרב ליכטנשטיין לתלמידיו כי השותפות בצה"ל, במסגרת ההלכה, מחייבת "עד כמה שניתן, להימנע מהמצב של 'עדרים עדרים'. כולנו בני משפחה אחת והיכולת לשרת ביחד הוא ערך רוחני". לדבריו, "לצאת ידי כל השיטות במקרה הזה של שירת נשים, פירושה לצאת מהחברה. אם לא נפנים שהם (החילונים – א.פ) באמת מאמינים שיש בכך פגיעה בנשים ובכבודן ולא ניסיון להתעמת איתנו – לא נצליח להתקדם. אותם המדברים על בואה של הגאולה צריכים לזכור שהגאולה איננה מגיעה ליחידים וגם לא לקבוצות. הגאולה, כמו ארץ ישראל, הובטחה לעם ישראל כולו. כיצד ניתן לדבר על בוא הגאולה או על הזכות לארץ ישראל ולהשמיע במקביל קולות כל כך בדלניים, ובפרט כאשר לא מדובר כאן על עניין שנוגד את ההלכה, אלא לכל היותר אימוץ של שיטה מקילה – שניתן גם בנסיבות אחרות לסמוך עליה מלכתחילה".

לחצו על הלייק ותקבלו את כל הסיפורים לפייסבוק שלכם
תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. סוף סוף , כל הכבוד
משה אהרון נוה עמל הרצליה 11/24/2011 7:43:00 PM
יום אחד יתברר עד כמה רבני ישראל לקו בסנוורים ובצרות אופקים.......
אחד מיסודות גאולת הקץ שבניצניה אנו שרויים הוא, כי בכל פסיקה הלכתית יש לקחת בכלל חשבון כערך על מכריע את אחדות כלל ישראל .
כל תרומה לשבריריות האחדות מתרגמת לחבלי גאולה קשים ואף לשפיכות דמים .
תחשבו על זה גם אם זה נשמע תלוש או מיסטי משהו
תמונה
2. ברוך השם. סוף סוף קול רבני
11/24/2011 8:06:00 PM
מאת אחד מגדולי הציבור שלנו - אם לא אחד מהגדולים שבהם. ילמדו רבנצ´יקים למיניהם את המאמר, וייטיבו אם לא יוסיפו להתבטא בסוגיות כאלה בחוסר אחריות מוחלט
תמונה
3. רב להתיר
נתיק 11/24/2011 8:27:00 PM
יפה מצדג הרב ליכטנשטיין, שדואג לאחדות ומתיר לשמוע שירת נשים בצבא. יש להניח, שהרב יתיר עוד כל מיני הלכות, שיסודן במחלוקת. הבעייה היא, שכל שירת הנשים (ולא רק הקול) יסודה בעבירה (ולא רק "קול באשה ערווה"). לצערנו הרב הצניעות הולכת ומידרדרת מיום ליום ועל אחת כמה וכמה בצבא, שהוא המקור לתערובת ולקרבה. גם אם נמצא 1,000 סיבות להתיר, הרי הציווי "והיה מחניך קדוש" איננו צריך שום היתר. אדרבא! אם רוצים אנו בליכוד העם והצטרפות הציבור החרדי לצה"ל, עלינו להוכיח עמידה על עקרונות ולא היכנעות ליצר בשם איזשהו היתר מפוקפק.
תמונה
4. ללא נושא
11/24/2011 8:43:00 PM
אין כמו רבני המרחב
תמונה
5. תודה לך הרב על שאתה מחזיר לי את האמון ברבנים (ל"ת)
11/24/2011 8:56:00 PM
תמונה
6. ללא נושא
איתיאלי 11/24/2011 8:56:00 PM
כרגיל וכמצופה, ניאו-רפורמה מזרוחניקית במיטבה! (ועוד לא נאמרה בה המילה האחרונה...)
תמונה
7. אם זה ראש הישיבה שם,
עדינה 11/24/2011 9:04:00 PM
אני לא יוצאת עם תלמידים שלו. כבוד הרב, מותר לבזות רב אחר? ובמחילה ממך, לא שמעתי עליך אף פעם, ועל הרב לבנון הרבה שמעתי
תמונה
8. כנראה לא הבין הרב את החילוק הפשוט
שלום 11/24/2011 9:06:00 PM
שבדברי הרב אליקים לבנון. אם מכריחים אותך להקל, זה שונה. קפיש?
תמונה
9. זו גזירת שמד- שדינה יהרג ועל יעבור
11/24/2011 9:09:00 PM
זו גזירת שמד- שדינה יהרג ועל יעבור ואפילו על "ערקתא דמסני" שרוך הנעל,
דהיינו כשיש גזירה שמטרתה לשנות את היהדות אפילו על מנהג קל, יהודי חייב למסטר את עצמו על קידוש ה´ ולא לשתף פעולה עם הניסיון להרס
תמונה
10. הצבא לא צורר את היהדות
ינוקא 11/24/2011 9:16:00 PM
אבל אם נענה "אמן" אחר כל "פסיקה" של ראשי הצבא בניגוד לדעת הרבצ"ר ובניגוד לשכל הישר , הוא אכן יהפך לכזה.

תמונה
11. ללא נושא
דן 11/24/2011 9:45:00 PM
אילו איסורים ומעשי תועבה שההלכה אוסרת יתר כבוד"הרב"למען אחדות העם?
תמונה
12. צ.ה.ל=צבא הטומאה לישראל (ל"ת)
דן 11/24/2011 9:49:00 PM
תמונה
13. יש כאן מישהו שלא מבין
אלעד 11/24/2011 9:56:00 PM
שיש כאן מאבק על זהות המדינה,
תסתכלו על ההסטריה שיש בתקשורת על הסיפור
ותבינו שהם מנסים, להשתיק אותנו,
זה לא מאבק על השירה זה מאבק על הזהות
תמונה
14. גישה תבוסתנית
מאיר 11/24/2011 10:00:00 PM
יש לדון בטענות ההלכתיות שכתב.
אבל עצם הגישה הזו סכנתה מרובה, ותוצאותיה של גישה תבוסתנית זו מביאה לאחוז גובר והולך של דתלש"ים מלאים ולמחצה לשליש ורביע.

כדאי ללמוד מהשמאל איך שנלחם על עקרונותיו, לעומת גישה זו שהמסר שלה לא נילחם על שום דבר ועל הכל ניתן - בטיעון זה או אחד - להתפשר.
ואחריתה דתלשיו"ת.
תמונה
15. אין שום פוסק שמתיר בכה"ג!
הרב ש. 11/24/2011 10:07:00 PM
מה שאמר הר´ ליכטנשטיין שמדובר בשירה שהחייל שומע בעל כורחו - זה איננו שייך לענייננו.
כי הנאה שבאה לאדם בעל כורחו זהו רק בשעה שהאדם מרגיש בעצמו שהוא פאסיבי. אבל מה תהיה ההלכה כשהחייל לא מרגיש כן?

גם מה שכתב הרב ליכטנשטיין לחלק בין שירה מלווה בקונטסיות מיניות וכו´, במחילה, זוהי היתממות, כי בדור שלנו כל הזמרות משמיעות קולן בצורות מסויימות, ומצד הרחק מן הכיעור - אינני מפרט.
כי אם החייל מרגיש באופן סובייטיבי שהשירה מטמאה אותו - שוב, אי"ז בגדר שבעל כורחו.

גם לא שייך הקולא ש"אינו מכירה" כלומר, שאינו מכיר את הזמרת. כי זה מדובר רק אם שומע את קולה דרך הרדיו וכיו"ב.
תמונה
16. חוסר ההבנה הטוטאלית של המציאות
יזהר 11/24/2011 10:49:00 PM
שייך לאלו שיורקים עליהם והם חושבים שזה גשם.
תמונה
17. קידוש השם במקום חילול השם, יישר כח (ל"ת)
דוד 11/24/2011 10:58:00 PM
תמונה
18. ל7- אם לא שמעת על הרב ליכטנשטיין
ל7 11/24/2011 11:04:00 PM
זה רק מראה שאת לא בעניינים ותו לא. הרב ליכטנשטיין והרב לבנון הם שני רבנים גדולים וידועים, לענ"ד הרב ליכטנשטיין בכלל לא פגע בכבוד תורתו של הרב לבנון אלא רק חלק עליו - וזה לגיטימי לגמרי בעיניי. בכל מקרה מי אנחנו שנכניס ראשינו בין שני הרים אלו?!
תמונה
19. למה רבנים לא מבינים רבנים אחרים
רודף שלום 11/24/2011 11:36:00 PM
ברור שאין חובה למות כדי לא לשמוע שירת נשים.
ברור שאין חובה לצאת כי יש דיעות מקילות!

אבל ברור שהצבא צריך לאפשר למי שרוצה לא לשמוע שירת נשים - לא לשמוע!!!

מה יועל לביטחון ולאומה הישראלית עם נשמע זמרת עם התקווה??

הרב ליכטנשטיין - זה לא שאלה הלכתית, אנחנו כבר לא בדור הקמת המדינה - אנחנו הולכים להוביל את המדינה למקום אחר!

והם מ פ ח ד י ם!

נעצור אותם! הם צריכים להיות דתיים חמודים בדיוק כמונו!
תמונה
20. ל-7 : את וחברייך מכירים רק את הרבנצ´יקים שכותבים כאן באתר
11/24/2011 11:48:00 PM
גם אם הגרש"ז אויערבך בכבודו ובעצמו היה כותב כאן - לא היית מכירה אותו. ועכשיו ברצינות: אם המדד שלך לגדלות רבנים הוא רמת הפרסום שלהם באינטרנט, אז כל מה שצריך כדי להיות גדול הדור זה להשיב לשאלות שוליות שנשאלות כאן.
תמונה
21. מי הוא הרב הזה?
גורי 11/24/2011 11:50:00 PM
זה האח של הרב לכטנשטין?
תמונה
22. כנסוו
משיח NOWW 11/24/2011 11:51:00 PM
אנשים תשמעו את הרב אמנון יצחק. תקדשו את השם ולא תלכו לפי תכתיב החברה החילונית. מי שהולך נגד השם השם הולך נגדו טזה ברור כשמש. אז עשו טובה וקראו שולחן ערוך כמו שצריך, אין מה להתבייש.
אבא מחכה.. אל תפנו לו גב.
תמונה
23. טוב שיש את הרב לבנון. כבוד התורה מיוצג בשיטתו טוב יותר מבהר עציון!!
יהודי פשוט 11/25/2011 12:03:00 AM
חבל שהרב ליכטנשטין לא מחובר למציאות.
רמיסת זכויות חיילנו בצה"ל אינה דבר חדש אך היא תופעה שהולכת וגדלה ורק איום ברור יעצור את הסחף.
עבור כולנו!!
תמונה
24. ל-14
מים בטעמים 11/25/2011 12:05:00 AM
אמירתך- "בימינו כל הזמרות משמיעות קולן בצורות מסויימות..."- כולננית, שגויה, ומראה על כך ששמעת שירת נשים מהגרועות שקיימות. בתור אישה ששרה (ולא בפני גברים) נעלבתי מאוד. כמו כן- השירה בצבא נעשית דרך מיקרופון- עוד מקור לקולא.
תמונה
25. ל-14
לעת מצוא 11/25/2011 12:21:00 AM
אולי אין אף פוסק שמתיר, אבל סבו של הרב משה ליכטנשטיין הלך לאופרה מיוזמתו לשמוע שירת נשים. או שמא הרב סולובייצ´יק אינו פוסק בעיניך.

אגב, היתר שמיעת זמר אשה דרך רדיו מעיד בעצמו על היעדר בעיה מהותית. אילו היה בשמיעת קול אשה חשש אמיתי להרהור, לא היתה כל הצדקה להתיר שמיעה שלו ברדיו. או שמא לדעתך מותר להסתכל בתמונות לא צנועות, בכיון שמדובר בנייר (או מסך מחשב) ולא באשה ממש?
תמונה
26. כאשר החייל יודע שהוא נכנס לאולם שבו ישירו חיילות...
חושב בקול 11/25/2011 12:33:00 AM
זה לא בעל כרחו.

ב) נושא הנאה בעל כרחו הוא באיסורי הנאה, כאן המדובר הוא באביזרייהו דגילוי עריות, ויש לדון אם ההגדרות אינן שונות.
תמונה
27. יודע צדיק נפש בהמתו
אשרי האיש 11/25/2011 12:39:00 AM
כל רב פוסק לתלמידיו. תלמידיו של הרב לבנון ייצרם תוקף אותם כל חמש דקות מכל קול, מראה, רמז, תזכורת, מחשבה, הרהור. ואילו תלמידי הרב ליכטנשטיין בריאים בנפשם ובגופם ואין צורך להם בהלכות מימי הביניים.
תמונה
28. חוסר הבנה טוטאלי של דברי הרב לבנון
תלמיד 11/25/2011 1:14:00 AM
הרב לבנון לא אמר שעצם שירת נשים זה שעת השמד אלא שאם בצה"ל ממליצים לכפות על חיילים לשמוע שירת נשים זוהי שעת השמד שיש למסור הנפש אפי´ על דברים קלים (למרבה האבסורד יום אחרי הרב לבנון, השתמש יאיר שלג במאמר, באותו ביטוי ביחס לחקיקה האחרונה בכנסת)

תמונה
29. מספר דברים לכל המתדיינים
אוריאל 11/25/2011 1:21:00 AM
1. לא מדובר על הרב ליכטנשטיין, אלא על הרב משה ליכטנשטיין, זה בנו.

2. המאמר הזה(כמו כל מאמר עיתונאי אחר) לא עושה צדק עם הרב, הוא גורם לאמירות של הרב להיראות מגוחכות ומשנות לגמרי את המשמעות של חלק מדבריו(הכיוון נכון אבל הנימוקים בעייתיים מאוד), מי שהיה בשיחה של הרב ויקרא את הכתבה הזו פשוט ייחרד, ולדעתי יש בעיה מאוד גדולה להכניס כך את דבריו ולהחליט שכולם פה יודעים מה הרב טוען.
תמונה
30. עד מתי?
משה 11/25/2011 1:54:00 AM
באמת שאיני מבין כיצד עוד אפשר להקשיב ולהתדיין בדעות מבית היוצר של ישיבת הר עציון- -- -תזכרו שישיבה הזאת המציאו את מפלגת מימד- - המפלגה שהביאה על עם ישראל את אסון אוסלו בהתחברותם עם רבין ופרס וכו´. זה פשוט לא יאומן שמשהו יתעניין במה שהם אומרים וזה עוד יותר לא נורמלי לראות שהם עוד רוצים להשמיע את דעותיהם בציבור. אם הייתי אחד מהם מזמן הייתי גוזר על עצמי שתיקה של שנים רבות - - יותר מאלף נרצחים ואלפי פצועים על הראש שלהם והם עוד מעיזים להשמיע את דעותיהם בציבור????
תמונה
31. זה מתחיל בסירוב פקודה
11/25/2011 2:03:00 AM
למען אחדות הצבא.
זה ממשיך במוסר לחימה של גולסטון,
זה ממשיך בשירת נשים,
זה ימשיך וימשיך וימשיך
תמונה
32. אשרינו אשרינו אשרינו שיש לנו רבי כזה (ל"ת)
תלמיד הר עציון לשעבר 11/25/2011 8:09:00 AM
תמונה
33. מגיב 14צודק
אור 11/25/2011 8:23:00 AM
אם דברי הרב הובאו כהוויתם, הם באמת מטרידים..האם נוותר על שמירת הלכות למען האחדות? דוקא הקפדה על המצוות ומתוך אחדות תעורר כבוד והתחשבות ראוייה בחייל הדתי.
תמונה
34. ל21- הוא אחד מעשרת ראשי הישיבה שם
אדם 11/25/2011 8:55:00 AM
...
תמונה
35. קצת מצחיק שרב אמריקאי מדבר על צה"ל וכאלה דברים (ל"ת)
יצחק 11/25/2011 9:08:00 AM
תמונה
36. מקורות - הפניה, בבקשה
רמ"ה 11/25/2011 9:19:00 AM
אמנם אתר כיפה אינו אכסניה לבירור דברי תורה לעומק אף לא המאמר הנ"ל. אבל אם יש פה מישהו מתלמידי הרב שליט"א שיוכל להפנות אותנו למקורות של החלוקה בשמיעת קול אשה לפי תוכן השיר והתנהלות הזמרת ולאותם פסקים ידועים המקילים - אודה לו מאד מראש.
תמונה
37. מי שמדיר נשים מהמרחב הציבורי
רותי 11/25/2011 9:58:00 AM
הפרדה בכיתות בית הספר; איסור על שירת נשים; הפרדה במדרכות; הפרדה באוטובוסים וכו׳.
כל מי שמטיף בשם הדת להפרדה בין נשים לגברים ובפועל מונע מנשים להשתתף באופן פעיל בחברה ראוי לא שלא ימצאו נשים במחיצתו לעולם. לא אמהות; לא אחיות; לא בנות זוג ולא בנות.
תמונה
38. ל-35
חנן 11/25/2011 10:47:00 AM
הרב משה ליכטנשטיין עלה ארצה כשהיה ילד קטן ושירת בשריון במסגרת ההסדר. זה לא בדיוק ההגדרה לאמריקאי...
תמונה
39. סבתא שלי היתה צדקת גמורה.
פהויהוי 11/25/2011 10:50:00 AM
היא היתה עטוייה במטפחת, כל חייה, מעולם לא ראו אפילו את מרפק ידה, אבל היא הייתה משמחת חתן וכלה בחתונות וחינות, מעולם לא היה בקולה ערווה, רק חום ואהבה.
תמונה
40. שניהם לא צודקים
ד 11/25/2011 10:58:00 AM
מצד אחד צודק הרב ליכטנשטיין שאין כאן דין של יהרג ואל יעבור, כי אף אחד לא מכריח את החיילים ליהנות מהשירה של הזמרות, ומי שלא נהנה לא עובר על שום איסור. מצד שני טועה הרב ליכטנשטיין בזה שהוא מתיר לכתחילה לשמוע שירת נשים. זה בניגוד להלכה ולתורת ישראל שאמרה בקול ברור שקול שירה של אשה הוא ערווה. זה לא צנוע ולא מכובד ואסור שיהיה בצבא הגנה לישראל. לא האיסור הזה הוא מה שמפלג את העם, בדיוק כמו שהדרישה לאוכל כשר לא מפלגת את העם.
תמונה
41. שמות ט"ו פסוק כ´ שופטים ה´ א´ (ל"ת)
הצדיק הצדוקי 11/25/2011 11:05:00 AM
תמונה
42. ל 14: מה יש בדיוק ללמוד מהשמאל?
ברני 11/25/2011 11:30:00 AM
מה יש ללמוד מהשמאל? את זה שכל מערכת בחירות הוא מצטמק יותר ויותר?
תמונה
43. ל - 36
11/25/2011 12:09:00 PM
גם אחרי כל דבר איסור שכותבים כאן הרבנים אתה מבקש מקורות? הראה לנו מקור בו כתוב שאסור לשמוע קול שירה של אישה כשאינו נעשה בהקשר מיני
תמונה
44. תזכרו טוב מה אמרתי- זה יהפוך לרפורמים
סבא 11/25/2011 12:54:00 PM
בעוד שלושים שנים. הינו שם, ואנחנו חוזרים לשם בגלל רבנים שמתחנפים לחילוניות. מסבא.
תמונה
45. יסוד דברי הר"מ ליכטנשטיין - ל-36
תלמוד 11/25/2011 1:22:00 PM
בקיצור עד כמה שאפשר ובלי להיכנס לדיונים צדדיים:
בשני מקומות בש"ס נאמר כי קול באישה ערווה (ברכות כד., קידושין ע.). המקור הראשון נפסק על ידי חלק מן הראשונים כאוסר שירת נשים (ולשאר הראשונים האיסור אמור רק בזמן קריאת שמע).
הראשונים פרשו את האיסור כאמור על שירה דווקא, למרות שבמקור השני מדובר בפירוש לא על שירה אלא על שאילת שלום. ועוד הגדילו האחרונים וחילקו חילוקים שונים בגדרי האיסור - האם ברדיו, כאשר אינו מכירה וכו´. מנין להם זה? אלא צריך לומר שהאיסור אינו מוגדר כ"שמיעת קול אישה", אלא כ"שמיעת קול אישה בעל אופי מיני", או שמביא להרהור, ומזה חילקו הפוסקים חלוקות שונות על מנת לנסות לאפיין אופי מיני או דבר המביא להרהור. ממילא יוצא שהכל חוזר לשורש העניין - האם מדובר בשמיעת קול אישה שכזה או לא.
בשולי הדברים אפנה גם למקנה בסוגיה בקידושין, שמביא את הירושלמי בחלה (א ה), שממנו משתמע כיוון מעין זה בהגדרת האיסור.

אני מקווה שכעת הדברים מובנים יותר.
תמונה
46. הרב משה לא פוסק בישיבה רק הרב גיגי
בוגר הישיבה 11/25/2011 3:23:00 PM
הרב משה הוא למדן..אומר כל מיני סברות נחמדות..וזה נחמד.
הלכה למעשה אמר אביו מאז ומתמיד,אני לא רב,אני לא פוסק.

לכן הגיגיו של הרב משה נחמדים אבל הוא חייב לאשש אותם במקורות שאותם הוא לא הביא.....
תמונה
47. סופסןף קול שפוי (ל"ת)
אלי המושיע האקדמי 11/26/2011 2:45:00 PM
תמונה
48. ברוך ה´ - שיש רב אחד שפוי
מאיר 11/26/2011 6:48:00 PM
הרב לבנון אכן הפריז ושחק את המושג יהרג ובל יעבור במשפט הלאחר אחראי הזה.

האמת כואב הלב לראות איך יש ככ הרבה דיעות ומספיק איזה הערה של רב אחד כדי שהכל יראה גרוע.

כן ירבו קולות שפויים כמותך הרב משה.
תמונה
49. חוצפה שרב אלמוני פוסק נגד הרב לבנון! (ל"ת)
דובי 11/26/2011 8:49:00 PM
תמונה
50. בויקיפדיה כתוב שהוא תמך בגירוש מגוש קטיף בגלוי!
קובי 11/26/2011 10:22:00 PM
זה לא רק ציוני דתי לדעתי. מחכה לקרוא הסבר ממי שמכיר אותו איך הוא לא מתביש שתמך בגירוש יהודים!!!
תמונה
51. תגובה 30, לייק גדול! (ל"ת)
ערן 11/26/2011 10:57:00 PM
תמונה
52. תודה למגיב 45 והפניה להמשך בירור
רמ"ה 11/27/2011 8:25:00 AM
אני מודה לך על ההתיחסות הענינית. אני בטוח שתלמיד חכם רציני כמו רב משה ליכטנשטין אינו אומר דברים של מה בכך.

אך טרם הבנתי את הדברים: אני יהודי פשוט. אני רואה שאיסור שמיעת קול זמר של אשה מובא גם בהלכות קריאת שמע אבל גם באבן העזר כאיסור כללי בלי קשר לתפילה. עד כה הבנתי ששלחן ערוך זהספר די מחייב מבחינת הלכה, כי התקבל על ישראל, ולכן הוא מהווה מכריע בין שיטות הראשונים. אם כןהאיסור הוא גם ללא קשר לתפילה, כמו האיסור להסתכל וכו´.

החילוק בין תוכן השיר - זה קשה לי להבין. האם מותר לשמוע שיר שתוכנו זימה אם גבר שר אותו? נדמה לי שבשלחן ערוך בהלכות שבת כתוב שאסור לקרוא דברי חשק - דברים מגרים את היצר - גם בימות החול. אז לכאורה האיסור לשמוע קול אשה הוא איסור עצמי ואינו קשור לתוכן השיר.

ראיתי פעם מי שמביא אחרון האומר כי במקום שיש רוח הקודש, כמו דבורה או מרים, ותוכן השיר הוא תשבחות ושירות לקדוש ברוך הוא, ואין כוונה לגבר להקשיב כדי להינות מקול האשה - אז יש אחרון האומר שזה לא נאסר. אבל נדמה לי שרוב הפוסקים חולקים גם על זה. הרי ראיתי פעם תשובה של הרב שלמה גורן ליהודי המתפלל בבית כנסת שיש בו מקהלה מעורבת גברים ונשים והרב גורן פסק לו שהוא חייב לצאת מביתהכנסת כאשר המקהלה שרה.

אז - עדיין אני צריך עיון בנושא.
תמונה
53. הכל טוב ויפה
גיא 11/27/2011 8:33:00 AM
רק שבדיוק ככה התחילו הרפואיים
לא להתבלבל
תמונה
54. ללא נושא
11/27/2011 2:45:00 PM
30 היקר, אתה שומע את דבריך?! חוצפה גמורה. ישיבת הר עציון היא אחת מישיבות ההסדר הגדולות ביותר, שהוציאה אלפי תלמידי חכמים. מי אתה שתפסול קבוצה כל כך עצומה של רבנים, תלמידי חכמים, ואפילו אנשים פשוטים שלמדו שם, בגלל דעה פוליטית?! מה לזה ולזה?! השנאה המטופשת הזו גרמה להרבה יותר סבל מהשמאלניות של ישיבת הר עציון. תתבייש.
50, אז מה? כנ"ל, דעות פוליטיות של אדם אינן קשורות לתורתו, ולכבודו, ולחכמתו.
49, הרב משה ליכטנשטיין אינו אלמוני כלל וכלל. הוא רב גדול וחשוב ומוכר ביותר. הבורות שלך וחוסר ההבנה שלך, אינה הופכת אדם לאלמוני.
34, ישנם בדיוק 4 ראשי ישיבה בישיבת הר עציון,
35, הוא איננו רב אמריקאי, אתה חושף את בורותך ברבים, וזה לא מחמיא לך כלל.
תמונה
55. ל25.
תלמיד בישיבת הר עציון 11/27/2011 2:49:00 PM
ל25, אולי הסיפור על סבו של הרב משה הוא נכון, אך אביו של הרב משה, הרה"ג הרב אהרון ליכטנשטיין, דווקא פסק אחרת.
בשנת ה40 לאלון שבות, (בה מתגורר הרה"ג אהרון ליכטנשטיין) הרב הוזמן לטקס של הישוב, והוא סירב להגיע בצורה מאוד הפגנתית, בשל העובדה שבטקס היה קול אישה.
תמונה
56. חוסר הבנה בסיסי
משה 11/28/2011 7:24:00 AM
השאלה היא לא אם מותר לשמוע שירת נשים או אסור. השאלה היא האם הצבא צריך לכפות על אדם לעשות דבר שהוא מאמין שאסור לו הילכתית לעשותו. לדוגמא, האם הצבא צריך להכריח מוסלמי לשתות יין. האם הצבא צריך להכריח חייל אשכנזי לאכול קיטניות בפסח. האם הצבא רשאי להכריח חייל מעדות המזרח לאכול בשר בקר שאינו "חלק". לכל המקרים הללו יש היתרים (אולי פרט למוסלמי) אבל כאשר הצבא מכריח להסתמך על היתר אז אנו מגיעים לשאלות אחרות. אני לא משוכנע שבשאלה הזו עמדתו של הרב לבנון, שבשעת שמד יש לקדש את השם, אינה עמדה הילכתית נכונה ובתשובה של הרב ליכטינשטיין אין לכך כל תשובה
תמונה
57. לכבוד 43
רמ"ה 11/28/2011 8:35:00 AM
דבר שהוא פשוט ומפורש לאיסור בשלחן ערוך ובאחרוני הפוסקים אי אפשר לבוא לאחר מכן ולומר שפשוט שדבר ההוא מותר בלי נימוק ומקורות.
תמונה
58. כנסו!!
כנסו!! 11/29/2011 12:57:00 AM
מי זה בכלל הרב לבנון? כמה כבר תלמידים יש לו? צריך להוקיע אנשים כמותו. הרב ליכטנשטיין צודק. הראיה הפשוטה היא הנוכחות של הרבנים הראשיים לדורותיהם בכל הטקסים הממלכתיים (יום השואה, יום הזיכרון וכו´) שבהם שרות נשים. מעולם לא ראינו אחד מהם יוצא או טוען שהוא לא יכול להשתתף בגלל שזה פיקוח נפש. הגאווה של הרב לבנון והתחושה שלו שהוא יכול להשתלט על המדינה ועלינו (הציבור הציוני דתי) פשוט מעבירה אותו על דעתו.
תמונה
59. המשך ההסבר - ל52 (שהוא גם 57)
תלמוד 11/30/2011 9:43:00 PM
בקצרה שוב: גם אם נקבל את שיטת הראשונים שנפסקו בשו"ע, הרי שהאיסור מוגדר על פי אופי השירה (לא תוכנו המילולי של השיר!), ולכן הנושא כאן אינו שירי זימה מצד תוכנם, אלא אישה שפורטת על הנימים המיניים בשירתה (אם אתה רוצה דגמאות: מדונה. ליידי גאגא). הגדרה זו עולה מהנימוק שצויין בתגובה הקודמת.
זה הכל. אין צורך בסיפורים על הרב גורן או ציטוט מהשרידי אש - יש כאן הגדרה בסיסית של האיסור, כפי שהיא עולה באופן משכנע - לפחות לדעתי - מהש"ס והפוסקים.

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד