משאל כיפה

למי תצביעו בפריימריס של "הבית היהודי"

  • נפתלי בנט
  • יצחק זאגא
  • יונתן ברנסקי

Yeshivat Har Etzion-cc-by-sa

"התבונה נראית נפגמת"

פרסום ראשון: ראש ישיבת הר עציון, הרב אהרן ליכטנשטיין, מבקר בחומרה את הרבנים החתומים על איסור השכרת הדירות לערבים. "לאן נעלמה חכמת האמורים להיות בין הרואים את הנולד?"

הרב אהרן ליכטנשטיין
ו טבת תשע"א, 13/12/2010 00:00

קראתי את המסמך שהפצתם ברחבי הארץ ובקראי את הדברים ניתן היה להתרשם מהנחישות הנעוצה הן באהבת הארץ והן באהבת העם היושב עליה לקדם את גישתכם. ברם, חוששני שבמקרה הזה האהבה מקלקלת את השורה, ואם לדבר בלשון המעטה, מתעוררת השאלה האם הצר שווה בנזק המלך. ולא רק השורה, אלא אף התבונה נראית נפגמת.


הרי כמעט כל שלשלת המאורעות שהתרחשו בעקבות הפצת גילוי הדעת הייתה צפויה ופחות או יותר נגלית לעין. הסערה הציבורית, האידיאולוגית והחברתית גם יחד, הקרע שנפער בתוך אזרחי המדינה, בין מחנות ובתוך מחנות, מאמרי מערכת בעיתונים למיניהם, עמדות שונות, לעיתים מתלהמות ומתלהטות; המתקפה מימין ומשמאל על הרבנות הדתית - לאומית, אפילו המתקפות מכיוון אדירי תורה - הכל, כאמור, היה צפוי. ואתה קורא ושואל את עצמך לאן נעלמה חכמת האמורים להיות בין הרואים את הנולד?


צער מיוחד נגרם לציבור נאמני תורה ומצוות החרדים למעמד ואופי המדינה, ולשלוות מנהיגיה הרוחניים העמלים להאהיב את התורה, לדבוק בהלכה והשואפים להשתית את מדינת ישראל על אדני מסורת ומורשת אבות. הצער הזה נובע מפגמים שניבעו במסמך ודווקא מנקודה שאמורה להיות הדגש החזק שבו. המסמך מדבר בשם ההלכה וחותמיו רואים עצמם כשליחיה ומרביציה.


צער נגרם לנאמני תורה (באדיבות: ישיבת הר עציון)


אך דא עקא, האיסור של מכירת בתים לנכרי מוצג כעמדה הבלעדית של ההלכה בשאלה העומדת לדיון לפנינו והקול הבוקע ועולה מתוך גרונם של חותמי המסמך נשמע כקול האחד והיחיד של דבר ה' זו הלכה. כאן הבן שואל האמנם?! אין ספק שהדברים שנאמרו בגילוי הדעת מבוססים על מקורות חז"ל ומסורת ההלכה לדורותיה. אך המסמך בכלליותו עושה רושם שהינו בונה את מסקנותיו על הנחות שתואמות השקפה הלכתית מסוימת, אך לא הבלעדית. הרושם הזה נוצר בחלקו על ידי מה שנאמר במסמך ולא פחות מכך, על ידי מה שהושמט ממנו. אציין כמה דוגמאות:


א. הפסקה הראשונה של גילוי הדעת יוצרת רושם כאילו הרמב"ם חיבר בין נישואי תערובת, מכירת חניה בקרקע לנכרים וחילול השם. ויתרה מזו, שאין מנוס מצירוף הגורמים האלה ושאין דרך לצמצם או לנטרל את החיבור שביניהם. ברם, ניסוח כזה אינו קיים ברמב"ם.


ב. בפסקה המסיימת נאמר כי המוכר דירה לגוי חייב נידוי. הקביעה הזאת שגויה בעליל. הנידוי המופיע בגמרא ובראשונים מתייחס לפגיעה בשכנים יהודיים ונידון על רקע דינא דבר מצרא, ללא קשר עם בעיות 'לא תחנם' או 'לא ישבו בארצך' הנותנות את הטון במסמך.


ג. באשר למה שלא נאמר. כל שיטה וכל דעה שההישענות עליה או ההתייחסות אליה יכלו למתן את העמדה שננקטה בגילוי הדעת פשוט אינה קיימת. אין זכר לשיטת הראב"ד שהאיסור מצומצם לז' עממין. נגנזה משום מה דעת בעלי התוספות שאם הגוי מוכן לשלם מחיר גבוה יותר מישראל המתחרה עמו על קניית הנכס, אזי אין איסור למכור לו. במקביל, אין בגילוי הדעת שום התייחסות לשיטת ראשונים על סמך הגמרא בבבא בתרא דף כא ע"א שהאיסור להשכיר מוגבל לבעלי מלאכה שרוצים לקבוע את מקומם בתוך שכונה, כשהקפידא בנידון היא מצד הרחקת שכנים ולא מצד קדושת הארץ והחשש לכל הכרוך בכך.

שיטת הרמב"ן ותלמידיו שאיסור לא תחנם אינו חל כשהעסקה נעוצה באינטרסים של המחונן שאמנם מופיעה ביחס להענקת חן ומתנת חינם אך ייתכן שהיא גם ישימה למתן חנייה בקרקע, עומדת אף היא בסתירה לעמדה שהובעה בגילוי הדעת.


ד. בנוסף, המסמך כולו בנוי כמעט בלעדית על שיטת הרמב"ם, שבהיותה קרובה להיבטים הנידונים בגמרא, הותירה גושפנקא בשלחן ערוך. אמנם, כל בר בי רב יודע שבין שיטת הרמב"ם לבין המהלך של בעלי התוספות קיים, תהיינה הסיבות אשר תהיינה, פער משמעותי. די לעלעל בדפים הראשונים במסכת עבודה זרה לגבי האיסורים הנידונים שם, או במקביל, בסוף הפרק הראשון באותה מסכת, כדי לראות עד כמה בעלי התוספות התאמצו למצוא כל פרצה וכל קולא אפשרית ביחס לאיסורים אלה. לדוגמא, כמה מבעלי התוספות סברו כי איסור השכרת דירה לגוי מצטמצם למקרה שבו הגוי צפוי להכניס עבודה זרה לתוכה. ברור שאיני בא להכניס ראשי בין הרים גדולים ולהתיימר להכריע בין בעלי התוספות לבין הרמב"ם, אני רק מעיר כי הנכונות המתבקשת לכאורה לבחון גישות שיגבילו את האיסורים הקשורים בנידון, כשישנם כלים וחומרים שמאפשרים זאת, נעדרת לחלוטין מן המסמך.


לסיום, ניתן לציין את המובן מאליו. על כף המאזניים מונחות שאלות מפתח המעורות בהיבטים מטא הלכתיים. הנכונות והיכולת להתחשב ולהעניק משקל למרכיבים נרחבים הקשורים בתכנים הלכתיים ובזיקתם למציאות היסטורית וחברתית גם יחד, זוקקות דיון נרחב יותר. אנו, יושבי בית המדרש דבקים באמונתנו ורצוננו להגיד כי ישר ה', צורי ולא עוולתה בו.

לחצו על הלייק ותקבלו את כל הסיפורים לפייסבוק שלכם
תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. ימים על ימי מלך תוסיף (ל"ת)
תלמיד 12/13/2010
תמונה
2. תודה לרב ליכטנשטיין על הדברים.
רן חורי 12/13/2010
שמיעת קולו של רב במעמדו בתגובה לדברים מעודדת ומשמחת, על אחת וכמה וכמה שמדובר הן במו"מ של ההלכה והן בביקורת כללית.
תמונה
3. קשה לומר שהופתעתי (ל"ת)
אלון 12/13/2010
תמונה
4. קריאה מודרכת
זה לא אני 12/13/2010
"בנוסף, המסמך כולו בנוי כמעט בלעדית על שיטת הרמב"ם, שבהיותה קרובה להיבטים הנידונים בגמרא, הותירה גושפנקא בשלחן ערוך. "

תמיהני, האם אי-אפשר לתרגם את המשפט המתפתל הזה, למשפט הקצר הבא: "המסמך בנוי על שיטת הרמב"ם, שהיא זו שנפסקה להלכה בשולחן ערוך"
תמונה
5. דיבורים כמו חול ואין מה לאכול
יהודי 12/13/2010
זה שיש כל מיני דעות לאורך ההסטוריה היהודית כל מי שקצת למד יודע, השאלה היא מה המצב היום (ופחות "מה הציבור והעיתונות אוהבים לשמוע") , ומה ההכרעה הנכונה במצב הזה.
מי שלא מתמודד עם השאלה הזו , דבריו בסוגיא הזו פשוט מיותרים, פלפולים באויר (כלומר שלא מתייחסים ולא מנתחים קונקרטית את המצב בשטח) זה נחמד לשיעור כללי (יש אומרים שגם אז זה מיותר ללא ירידה לפרטי המציאות אבל נניח לזה כרגע), אבל לא רלוונטי כשעוסקים בסוגיא ציבורית שלחלק משמעותי מהציבור עוסקת בחיי נפש ממש.
תמונה
6. מורנו הרב!
תלמיד 12/13/2010
תמיד נפלא לקרוא את דבריך. תודה
תמונה
7. מה בעצם אומר הרב ?
אורי 12/13/2010
אתם צודקים, אמנם יש שיטות אחרות אבל הדעת נוטה למה שאתם אומרים. אלא מאי ? המכתב מיותר ומזיק בגלל תוצאות הלוואי שלו.
תמונה
8.
12/13/2010
צדיק יסוד עולם
תמונה
9. תגובה ראויה - אע"פ שאני תומך במכתב הרבנים -
לצורך הענין 12/13/2010
סוף סוף רואים תגובה ראויה של תלמיד חכם הראויה להתייחסות ולא גיבובי שטויות וזריקת פסוקים שאינם מן הענין לאוויר.
שמח שזיכיתי בלימוד תורה אמיתי בקריאת דבריו ואם כל זה עדין הנני הולך לפי שיטת הרבנים עליהם הוא חלוק.

שימו לב שכל הסערה על לא מה חיה בעיקר בדפי האינטרנט ובעתיו של מי שמנסה לחיות אותה ולזרוק עוד ועוד זרדים למדורה. הלא הוא כתב של אחד מאתרי האינטרנט הנקראים במדינה.
כל גרפס שאיזה מישהו הקשור לענין אומר ישר הופך לכותרת ראשית שלאחריה הוא ממחזר את החומר הלעוס.

לכן אומר גם לפי דעתי שטענתו של הרב ליכטנשטיין על חוללות הסערה אינה טענה ניצחת. כתב של ערוץ אינטרנטי לא מחולל את סדר היום הציבורי.
תמונה
10. יש להשמע לגדול ראשי הישיבות הציוניות
אלעד 12/13/2010
ישר כח לרב ליכטנשטיין על פרסום הדברים!
תמונה
11. איזו תגובה...
אלחנן 12/13/2010
עברתי קצת על העיתונים בימים האחרונים. גיליתי שהרבה רבנים הגיבו על גילוי הדעת הידוע. משום מה, אף אחד מהם לא התמודד הלכתית עם העמדות שהובאו שם, סתם תקפו ותקפו ללא אבחנה, ושכחו שהחותמים גם הם למדו משהו בחיים שלהם, ושבחלק מהמקרים אולי הם גם מבוגרים קצת יותר מהמגיבים... סוף סוף תגובה תורנית, שגם אם באופן אישי רבותי אינם סוברים כן, סוף סוף נפתח דיון בית-מדרשי, ולא דיון על גבי "צהובון".
תמונה
12. פילפולים והתפתלות לי לאמר כלום
חנן 12/13/2010
ראשית הרב מנותק לגמרי מהציבור.
רוב הציבור החילוני תומך במכתב הזה, ואפילו האתרים השמאלנים מפרסמים את הסקרים שמראים את זה.
שנית - הרב כנראה "שכח" שנביאים עדין לא חזרו לחיינו, אז אף אחד לא אמור "לראות את הנולד".
והכי עצוב לראות שפוליטיקה ופחד מתגובות חשובים יותר לרב מאשר אמת התורה
אז הוא מתפתל ומפזר תירוצים, אבל בעצם לא אומר כלום. העיקר לצאת נגד
תמונה
13. כואב
אליהו 12/13/2010
הרב מפלפל בענייני הלכה דקים כאילו כל הדיון הוא הלכתי יבש. על המלחמה בין היהודים לערבים על ארץ ישראל שמעתם?? האם אנחנו נאלצים לחפש קולות כמו בעלי התוס´ בגלות או לנצח כמו בארץ ישראל?
תמונה
14. הרב שמואל אליהו ענה על הטענה
נעם 12/13/2010
על פי המתפרסם ב ynet הרב שמואל אליהו שליטא מסתמך על כך ש55% מהציבור תומך ברעיון- אני מציע לרב לפנות לפסיקת הלכה בשיטת כוכב נולד. מתוך דאגה לתורת ישראל תתפטר.
תמונה
15. יישר כח
תוהה 12/13/2010
ואני לא נכנס לא לויכוח ההלכתי ואפילו לא לשאלה הציבורית הנוגעת למאבק על ארץ ישראל.

ההבדל בין הרב ליכטנשטיין ובין חלק מהחותמים על הכרוז הנ"ל הוא בעיני בראש ובראשונה בגישה ובטון הדברים. הרי היו יכולים לנסח את הכרוז אחרת, לומר שאנו באמת מצטערים, אבל יש הטרדות מצד ערבים, ויש חוסר סימטריה בכך שהם לא מתירים למכור קרקע ליהודים וכו´ וכו´. במקום זה מנסחי הכרוז פנו לכתיבה בוטה המבוססת כאילו על נורמה הלכתית (כאילו, בגלל שלא תחונם כולל גם השכרת דירה לפיליפיני של השכנה, אם כבר, ואינו קשור לערבים יותר מאשר לסינים). זה משמח לקרוא יהודי חשוב כל כך שעדיין כותב בטון המראה שהוא מודע לכך שיש שני צדדים.
תמונה
16. נקודת מוצא שונה
ע. מירושלים 12/14/2010
צא ולמד מה בין תגובתו הלמדנית והנימה המכובדת של הרב ליכטנשטיין לבין תגובות אחרות באתר כאן, וכדברי חז"ל: "סימן לגסות הרוח - עניות דתורה".
בסופו של דבר יש כאן נקודת מוצא שונה: כמדומה שגם הרב ליכטנשטיין מודה שהדין כפשטו הוא שאסור למכור דירה לערבים, וכדי להתיר צריך להיכנס לפרצה דחוקה ולהסתמך על שיטות יחידאיות כאלה ואחרות שלא נפסקו להלכה בשולחן ערוך. לדעתו זהו צורך השעה, וכידוע שבשעת הדחק ניתן לסמוך על דעות יחיד (אם כי נחלקו הפוסקים האם גם באיסור דאורייתא אומרים כך), ואילו לדעת חותמי המכתב דווקא קיום הדין כפשטו הוא צורך השעה.

אגב, כבו´ הרב כותב שלדעת תוס´ מותר למכור לנכרי שמציע מחיר טוב יותר. כמדומני שנפלה כאן שגגה. זה נאמר בתוס´ בבבא מציעא קיד,א ד"ה עד דמקבל, לעניין דינא דבר מצרא, שנוגע למכירה בחו"ל או השכרה בארץ, אבל אין כוונת תוס´ להתיר איסור לא תחנם באופן זה, דהיינו למכור בית בארץ. ובכל הדיון המסועף על היתר המכירה לא הוזכרה כלל קולא מפליגה זו, כי אכן איננה שייכת לכאן.
תמונה
17. הרבה מאמרים באתר של נאמני תוע
דוד 12/14/2010
של הרב ליכטנשטיין, אריאל, מיכאל אברהם, גלעד ועוד
תמונה
18. יישר כוח לרב
דוד 12/14/2010
לך בכוחך זה והושעת את ישראל.
תמונה
19. הרב ליכטנשטיין גאון הדור (ל"ת)
ד 12/14/2010
תמונה
20. לאליהו מתגובה 13
גלעד 12/14/2010
אתה צודק לגמרי. הנושא העיקרי הוא ראיית המציאות והדיון ההלכתי הוא רק הכלי שהרבנים משתמשים בו כדי לומר את דעתם על המציאות. חבל שרבני המכתב מציגים את דעתם כאילו אין שום דעה הלכתית לגיטימית אחרת.
ועל המלחמה בין יהודים לערבים אכן שמענו, כמו גם על התוצאות הנוראיות שמעוררת הגזענות.
תמונה
21. אבל תלמיד חכם עצום (ל"ת)
לא נוטה להסכים 12/14/2010
תמונה
22.
12/14/2010
אשרינו שיש לנו את הרב לכטנשטיין.
תמונה
23. קול ה"תור" ולא רק קול התורה
משה אהרון, הרצליה 12/14/2010
והלוואי ישמע שוב ושוב ויותר ויותר
תמונה
24. הקול השפוי
מאיר-יוסף 12/14/2010
דברי הרב כמו גם דברי הרב פרופ´ השר הרשקוביץ מלמדים אותנו :אל תהיה צודק-תהיה חכם.
תמונה
25. שחלק מחכמתו ליראיו
תלמיד מושבע 12/14/2010
דומני שאין אדם הראוי והזכאי לברכה זו שתקנו חז"ל יותר ממורי ורבי הרב ליכטנשטיין היודע לשלב מתינות דתית, עם למדנות מעמיקה ורחבה שאין דומה לה בקרב ההנהגה הרבנית בדורנו.
הביקורת המרומזת בדבריו של הרא"ל על מכתב הרבנים היא די ברורה: הרבנים החותמים ובראשם הרב(?) שמואל אליהו פעלו כאחרוני הפרובוקטורים בחותמם על המסמך המתועב הלזה. הם לא טיפשים כלל ועיקר, והם ידעו מראש לאן יובילו הדברים: לליבוי השנאה מבית ומחוץ, לחילול השם וביזוי ההלכה וערכי התורה הדת.
לצערי אני מאמץ בשתי ידיים את המלצת הרב אלישיב ליטול מהרבנים הללו את עטם ויחד עם עטם את משרתם ואת תעודת ההסמכה שלהם לרבנות.
כמו כן, חסר לי קולו של מו"ר הרב עמיטל זצ"ל שיזעק מרה על חילול השם הנורא הנעשה כאן כביכול בשם ההלכה. אני חש חובה אישית למחות ולזעוק בשמו את הזעקה הגדולה והמרה הזו.
תמונה
26. תודה לרב על השפיות (ל"ת)
12/14/2010
תמונה
27. ביקורת התגובות
עדין 12/14/2010
זה שכל מיני קטני דעת, כמו המגיבים 5 ו-12, מרשים לעצמם לבזות ת"ח עצום כמו הרב ליכטנשטיין ועוד לצאת צדיקים המגנים על התורה בעיני עצמם, זה עצוב אך לא מפתיע, כי כבר התרגלנו לקנאות בשם ה´ הזו, המכלה כל חלקה טובה של הלכה ודרך ארץ.

יותר מפתיעה לרעה תגובה 25. לאחר ש"התלמיד המושבע" משבח את מתינותו ועמקותו של הרב ליכנטשיין, הוא מראה שלא למד ממידותיו הטובות של רבו, וממשיך בהתלהמות שטחית וביזוי ת"ח מהצד שכנגד, עד כדי הטלת ספק בתוארם הרבני.

אני סמוך ובטוח שהרב ליכנטשטיין שליט"א והרב עמיטל זצ"ל היו מוחלים טובה ומוותרים על שבחים מצד חסיד שוטה שמבקש לכבדם בקלון ת"ח אחרים.
תמונה
28. הם גם לא הבינו את הרמב“ם...
אלון יעקב שנדלר 12/14/2010
הפלפולים של תוספות בפרק קמא דעבודה זרה, מבוססות על כתבי יד שאינם נכונות. לא כתוב ’עכום´ במשנה האוריגינלית, כתוב ’גוי’ או ’אומות העולם’ במשנה וגמרא שמה. לכן הרי“ף והרמב“ם פסקו כמו התלמוד, ובעלי התוספות סמכו על שגיעות וטעות לבנות התר אי–הלכתית.

אבל גם מהרמב“ם ה“פסק“ הגזעני אינו נכון, וכמו שכבודו הרב אמר, הוא נכתב כאלו זה תקנה מהאפיפיור–– אין בו את ההוכחה שצריכים בהלכה, אלא “אותריטס“ וכח עליוני להמציא הלכה. אין לנו סנהדרין שיש לו כזה  כח לעשות הלכה, יש לרבנים רק כה להוכיח... שלא עשו. איננו קת´וליקים.

סליחה על הכתיבה שלי, אני אמריקאי.
תמונה
29. 16 ו27 אתם מגיבים לעניין
קובי פרץ 12/14/2010
כל השאר רדודים ושיטחיים משני הצדדים.
תמונה
30. למר 27
תלמיד מושבע 12/15/2010
כמו שאמר פעם פרופ´ י´ ליבוביץ´ המנוח: כשהדברים חמורים יש להתייחס אליהם בהתאם בחומרה יתירה עד כדי בוטות.
כנראה אינך ממש מבין את הסערה, אך מדובר כאן בסוגיה חמורה מאוד של חילול השם, ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, בוודאי לא למי שרק במקרה מכונה ´רב´.

לגופו של עניין, אני בהחלט סבור שרב המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, מסלף את המקורות כרצותו, ומשעבד את ההלכה לטובת האג´נדה הפוליטית שלו - אינו ראוי לעסוק במשרת רבנות, בוודאי לא במשרת רב עיר, משרה שהמחזיק בה אמור להוות דוגמא ומופת לתושבי עירו. מסתבר שגם הרב אלישיב, גדול מנהיגי הציבור הליטאי, שציטטתי בתגובתי לעיל מסכים לכך. אתה מוזמן להפנות את חיצי הביקורת שלך כלפיו.
חלילה לי לבזות איש מחותמי המכתב אלא רק לדרוש את העברתם המיידי ממשרתם, משרה שאינה ראויה להם יותר. דומני שזו אמירה לגיטימית לחלוטין. חופש הביטוי בהחלט יכול להכיל אותה.
רק העברתם מתפקידם יסיר את החרפה הגדולה שהמיט המכתב האומלל על אנשי שלומי ישראל, על התורה ההלכה וערכיה.
אני מיצר ומימר על כך, אך נראה שזהו התיקון היחיד האפשרי למציאות כזו של חילול השם.
תמונה
31. ל-28
יהודה 12/15/2010
למד קצת ענוה מכבוד הרב. הרמב"ם לא המציא דברים מדעתו, והתוספות הכירו את המקורות טוב מאשר כולנו. פסיקותיהם של הרמב"ם והתוספות לא מובססות רק על דקדוק בפרטי המשנה והתוספתא ושני התלמודים, אלא על קבלת השמועה מרבותיהם וידיעת התורה כולה.
תמונה
32. ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס
12/18/2010
החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו.
תמונה
33. הערה נוספת על דברי הרב
ע. מירושלים 12/16/2010
הרב תמה (סעיף ג) מדוע לא הוזכרה שיטת הראב"ד, לפיה האיסור נאמר על שבעה עממים בלבד. הדברים אינם מובנים לעניות דעתי. דברי הראב"ד מופיעים בהלכות עבודה זרה פרק י הלכה ו, שם כתב הרמב"ם שכאשר יד ישראל תקיפה יש חובה לפעול באופן אקטיבי לסילוק עובדי עבודה זרה מהארץ, ואין לאפשר להם ישיבה בה, על פי הפסוק "לא ישבו בארצך". על כך כתב הראב"ד שפסוק זה נאמר על שבעת העממים בלבד. לעומת זאת על ההלכה המוקדמת יותר של "לא תחנם" (הלכה א-ג), שאוסרת לעשות מעשה שמבסס את ישיבתם בארץ על ידי מכירת קרקע, לא כתב הראב"ד מאומה. הווי אומר: גם הראב"ד מודה שאסור למכור ולחזק את ישיבתם, אלא שלדעתו אין חובה לסלקם בכוח. וברור שהמשנה במסכת עבודה זרה, האוסרת מכירת בתים לגויים, לא דיברה על שבעת עמי כנען בלבד, שלא היו כלל בימי המשנה.
תמונה
34. איש לביתו בית-ישראל
ולקס 12/16/2010
מענין,אבל לא מפתיע שלא נשמעה שום
התיחסות מהרבנות הראשית על הנושא.
לא מפתיע,משום שמוסד זה,לצערנו,
מזמן לא ממלא את יעודו ואבד עליו הכלח.תמיהני למה ולמי הוא נחוץ:
לחרדים יש את הבד"ץ שלהם,לליטאים
את הרב אלישיב.לדת"ל הקיצוניים את
הרב שמואל אליהו,ולדת"ל השפויים את
רבני צוהר.במצב מצער זה אולי הגיע הזמן לחזור למה שהיה נהוג בכל קהילות ישראל מדורי-דורות שכל קהילה בחרה את הרב המתאים לה והוא
היה הפוסק הבלעדי שלה.

תמונה
35. נצרת
מוחמד 12/17/2010
תודה כבוד הרב אהרון ליכטנשטיין -עדיין יש רבנים שמוכנים להגיד את התוכן האנושי הנכון של התורה שהיא לא גזענית ומתיחסת ל"גויים" הערבים כבני אדם ואפשר לחיות איתם כמו שבקוראן יהודים הם בני אדם. לכלנו יש אלוהים בואו נחיה ביחד בשלום ויכבד כל אחד את האחר


תמונה
36.
מנחם 12/17/2010
גם לדעת הראשונים הסוברים כר"ת שזה דין בר מיצרא אם מזהים כוונת זדון אצל הגוי כגון שרוצה לתת יותר מערך הנכס [לומר שזו לא עסקא נדלני"ת גרידא אסור למכור לו תו"ס הרא" ב"מ קח. תו"ס ב"ק קיא. וכן נפסק בשו"ע ח"מ קעה ס מא ומהגר"א על השו"ע משמע שסובר כדעת המבינים בגמרא שזה דין בנזיקין [קעא סק טו]ונראה שזה עיקר הסויה היום
תמונה
37. הרב אמר את דברו
lior 12/17/2010
ידועים דברי הרב, ואף צפויים. משנתו ערוכה לו, ואין צורך לומר שמדובר בתלמיד חכם וראש ישיבה.
כתלמיד של מי שחולק עליו נמרצות, אני למד שיש לכבד את התורה ולומדיה, גם אם איננו מסכימים. יש הערות רבות שהייתי כותב, אך כתבו זאת רבים וטובים כאן בתגובות. מה שבכל זאת חשוב להוסיף זה שמדובר בדיון הלכתי בין תלמידי חכמים כאשר כל אחד סובר אחרת (ליתר דיוק: שם את הדגש על פוסקים מוקדמים אחרים), ולכן אין כאן בכללל מקום לנוצרי או למוסלמי להכניס את ראשו.
תמונה
38. "איני בא להכניס ראשי ולהכריע"
בייניש 7/4/2013 4:03:00 AM
אם לא אתה אז מי כן?
רב אחד פסק שאסור. לציין את חוסר הדיוק שלו זה נחמד, אבל מרב כמוך כן מצפים, ואפילו דורשים, לקבל הכרעה. לפסוק הלכה למעשה.

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד