השארו מעודכנים

הכניסו לתיבה את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, ותקבלו התראה בכל פעם שמתפרסם עדכון כשרות חדש באתר. אין יותר פשוט מזה

הצטרף
Arielhorowitz-cc-by

הרב אבינר מציג: המדריך לרב הפופוליסט

הרב שלמה אבינר מגדיר מחדש את גבולות הגזרה של "הרבנים הפופוליסטים": לבוש לא רבני, כיפה קטנה, ופעמים רבות ללא זקן ובעיקר - גיוס תמיכה בציבור החילוני על ייד העצמת תסכולים והבטחת פתרונות

הרב שלמה אבינר
כ שבט תשע"ג, 31/01/2013 09:13

רבים סבורים שבעולמנו הסובל מהצפה תקשורתית, כל ענייני החיים מנוהלים על ידי מי שהוא פופולארי, פופוליסטי, פוליטיקלי קורקט וכדומה, ומי שעושה מלאכתו בתמימות יעלה חרס בידו.

עקב כך נוצר הטיפוס של הרב הפופולרי-הפופוליסטי, המאמין שרק מתוך הליכה אל העם, בשביל העם ולמען העם, הוא יוכל לקרבו אל אבינו שבשמים.

אמנם הרב הפופוליסטי אינו אוהב את התיוג הזה שיש לו קונוטציה של הערכה נמוכה, ולכן הוא מנכס לעצמו את העמדה המרכזית המייצגת.

ואלו מאפייניו של הרב הפופוליסטי. כמובן, אין פופוליזם אחד דומה למשנהו, ובכל זאת אפשר להבחין בכמה קווים כלליים הנכונים ברוב המקרים, במעט או בהרבה.

א. גיוס תמיכה ואהדה בשכבות רחבות בציבור, בעיקר החילוני והדתי ליברלי.

ב. הדבר נעשה בדרך של העצמת תסכולים, אימוץ דעות קדומות נגד הלכות מסוימות, והבטחת פתרונות פלא מידיים.

ג. הדגשה והתמקדות בנושאים הקרובים ללבן של אותן האוכלוסיות, כגון ענייני דמוקרטיה, אקדמיה ומעמד האשה, הקלות בענייני גיור ובענייני צניעות, והקלות בכלל.

ד. מלחמה עיקשת נגד רבנים חרדיים אשר בידם כוח הלכתי ורוחני, וחתירה מתמדת להוציא מידם את שליטתם הרוחנית.

ה. יחד עם זאת, שימוש סלקטיבי של פסיקות חרדיות בודדות מקילות, העצמתן, הרחבתן והעמדתן כדגמים מייצגים.

ו. האשמה שיטתית של תלמידי חכמים, ושל הציבור החרדי בכלל, בצרות רבות בחברה והצגת עצמם כנושאי האור לדור.

ז. חזרה בלתי פוסקת על הצגת תלמידי חכמים כקיצוניים מרוחקים ומנותקים מהציבור, וגורמים לריחוקו מן התורה, כאשר הם עצמם שומרים לעצמם את המונופול של הזרם המרכזי והמחובר אל העם, הידידותי והקשוב, וכך מתכבדים הם בקלונם של אחרים.

ח. כיוון זה גורם פעמים רבות רדידות מסרים, המוצאת פיצוי באישיות כריזמטית - לא כמשה רבנו שהעיד על עצמו שהוא כבד פה וכבד לשון. ועיין אגרת מרן הרב קוק לרבינו הרב צבי יהודה בצעירותו בנדון.

ט. המגמה המרכזית שלהם היא אכן לקרב את החילוניים, וגם את הדתיים הליברליים, אל התורה.

י. על כן קנה המידה הראשי של הפסיקה הוא: אם היא תמצא חן בעיני אותם ציבורים, כאשר ההלכה הקבועה בישראל פחות קובעת.

יא. כמובן אין נקיטת עמדה נגד ההלכה, אבל הרב הפופוליסטי, כיוון שלמד תורה ומדבר בשם התורה, הריהו נעזר בשלוש נוסחאות קסם כדי לנטרל הלכות לא נוחות לו.

יב. תחבולה ראשונה היא טענת האי-רלוונטיות. הגמרא והרמב"ם לא תמיד רלוונטיים בנסיבות חיינו, מרן הרב קוק והרבנות הראשית לא רלוונטיים. אילו היו חיים בינינו, לא היו אומרים מה שאמרו אז. יתר על כן, הרבנות הראשית לישראל עצמה, כבר אינה רלוונטית. לא צריך לומר, שפסיקת רוב תלמידי החכמים וגדוליהם, וקל וחומר אם הם חרדים, אינה רלוונטית, בהיותם מואשמים בניתוק מן העם.

עד עתה, התורה היתה אמת, ומעתה היא מופרת, בדומה להפרת נדרים מכאן ולהבא שאינה מעיקרה אלא מכאן ולהבא, מה שמערער את כל נצחיות התורה.

משל לסיפור על אותו עגלון שסירב לציית לפסק דינו של הרב, שחייב אותו לשלם על הנזק שנגרם לסחורה עקב החלקתו על הקרח שכיסה את הכביש, וטען: התורה הרי ניתנה בקיץ, אילו ניתנה בחורף, היתה פוטרת אותי.

יג. התחום הזוכה לחותם האי-רלוונטיות הגורפת ביותר הוא הלכות צניעות, שרבות מהן מפריעות לחילוניים ולדתיים ליברליים. מה שכולל אי רלוונטיות יסודית של דברי חזל כי "אין אפוטרופוס על העריות".

יד. תחבולה הלכתית שניה היא הדרכת רבותינו "מוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים" – מה שדורש לדעתם הסתרה או נטרול של כל מה שלא ימצא חן בעיני חילוניים או דתיים למחצה לשליש או לרביע – מה שמשחרר מהאחריות הכבדה של מצוות תוכחה, מכתיר את דעת הקהל כפוסק ראשי, ומעמיד את הרב הפופוליסטי כשבוי תקשורת.

טו. תחבולה שלישית: חומרא שהיא קולא, וקולא שהיא חומרא. לומר: אם לא קל לציבור בעניינים הקרובים ללבו, מי שפוסח על שני הסעיפים יעבור לצד הרפורמי והחילוני, ובוודאי החילוני לא יצטרף אלינו. לשון אחרת: יש הלכה ואין מורים כן, כי צריך תורה שאפשר להתקשר אליה ולהתחבר אליה.

או אם תרצו: העובדות קובעות את האמת. פרגמטיזם רוחני.

טז. עקב זה הרב הפופולארי נחשב על ידי תלמידי החכמים הגדולים כנוסע על קו לבן ואף חוצה אותו תכופות. הרב הפופולארי חותר ללא לאות לקבל לגיטימציה של גדולי התורה – ואין הדבר עולה בידו. אך כיוון שאותם גדולים מתייחסים אליו באהבה ואחווה ושלום ורעות, בסבלנות ובעדינות, הוא לעתים רבות מפרש עמדה זו כהסכמה.

יז. ולסיום גם המראה החיצוני שלו הוא PEOPLE , לבוש לא רבני, כיפה קטנה, ופעמים רבות ללא זקן, ואם זקן יש, אז הוא קטן ומטופח, ובוודאי לא זקן כמו של המהרי"ל דיסקין שלא היה סימטרי אלא התארך מצד אחד יותר מהשני.

אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם, כן תחננו ותלמדנו.

המאמר המלא יתפרסם בעלון ”באהבה ובאמונה“.

לחצו על הלייק ותקבלו את כל הסיפורים לפייסבוק שלכם
תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. למה זה טוב? עוד ריבוי מחלוקות ושנאה בעם... (ל"ת)
אברהם 1/31/2013 9:25:00 AM
תמונה
2. יישר כוח, וצריך לחזור ולהזכיר:
יהודי 1/31/2013 9:40:00 AM
כמו שכתב הרב בסעיף ט, אותם רבנים באמת מתכוונים לשם שמיים, לשיטתם ולכן אין לכעוס עליהם כי אם לרחם עליהם.
תמונה
3. לענ"ד הבעיה היא הפוכה
בוגר מרכז הרב 1/31/2013 9:42:00 AM
אינני חולק על הרב שליט"א שישנם רבנים "פופוליסטיים", אך לענ"ד בעיה חמורה יותר היא שמתייגים רבנים שבאמת כוונתם לשם שמיים, ופוסקים הלכה מתוך יראת שמיים - כ"פופוליסטיים", בגלל שהפסיקה שלהם היא אחרת מאשר המקובל בחוגי תלמידי הרצי"ה וכדו´. לפעמים ההבדלים בין רב "פופוליסט" לתלמיד חכם קשוב וישר דרך, הם דקים מאוד. בעיניי צריך להדגיש דווקא את היכולת לראות ש"אלו ואלו דברי א-לוהים חיים", ולהיזהר מאוד מתיוגים, שאוטומטית הופכים דברים של תלמידי חכמים מסויימים למוקצים מחמת מיאוס במקום ללבן אותם באמת לאמיתה של תורה.
תמונה
4. הוראות קריאה
יוני 1/31/2013 9:43:00 AM
1. הקורא אמור להעביר בראשו במהירות את כל הרבנים שהוא מכיר, לבדוק מי בדיוק מתאים להגדרה, ולהוקיע אותו.
2. אפשר גם לשמור בכיס עותק, ובכל פעם שפוגשים רב חדש, לבדוק גם אותו.
3. איזה מזל שרבותינו עוסקים, מלבד כל עיסוקיהם החשובים, בסימון ופסילה גורפת של כל מי שלא מתיישר בדיוק איתם, ובכך מגינים עלינו מפני סכנות עצומות.
4. ממש בדרכו של הרה"ג יוסף מקארתי זצ"ל...
תמונה
5. המדריך לרב הפנטי
גבי 1/31/2013 9:45:00 AM
פשוט תסתכלו על אבינר.
אגב, לפחות הרבנים הפופוליסטים לא אושמו בהטרדה מינית.
תמונה
6. עצוב מאוד
1/31/2013 9:52:00 AM
אני כבר רואה את המגיבים שיצביעו על תכונות "פופוליסטיות" המאפיינות את כותב המאמר וחבל מאוד
תמונה
7. לגבי הלבוש והזקן
גושניק 1/31/2013 9:58:00 AM
דווקא כתלמיד של מו"ר הרב ליכטנשטיין שליט"א (המגולח) - אני אומר שיש צדק בדברי הרב אבינר על רבנים פופופוליסטיים,
כשרואים רבנים (לא בגוש !!) ש**מתאמצים** להיראות לא כמו "רב" - זה סימן (לא סיבה) למשהו, וכל אחד יחליט אם זה סימן טוב או סימן לא טוב.
תמונה
8. משונה
יוסי 1/31/2013 10:10:00 AM
אני תוהה מנין מגיע העיסוק האובססיבי של הרב אבינר ודומיו בכל מיני רבנים שאינם לטעמם. ממי אתם מפחדים? גונבים לכם כח ושררה? מאיימים על מעמדכם הציבורי?
הכי מצחיק/מביך לראות שלדעת הרב אבינר לרבנים האלה יש ״קטע״ עם ענייני צניעות ונשים. עם יד על הלב, כמה רבנים אתם מכירים שהנושא הזה ״קרוב ללבם״ ולכתיבתם כמו הרב אבינר??
הלא הוא הרפורמי הכי גדול בתחום, שמתעלם מהוראות הפוסקים ובודה לו דת בתחום. טרם שכחנו את הלכות 40 דנייר שלו. כתלמיד של כמה ת״ח שאני מניח שהרב אבינר התכוון אליהם אני מעיד שהמושגים: דנייר, חולצה צמודה, גרביונים, מחשוף וכו׳ אינם שגורים על לשונם, ומעולם לא שמעתי אותם מתייחסים לילדה בת 3 כאובייקט מיני. שמעתי מהם המון שיעורי תורה רציניים ואיכותיים.
תמונה
9. ישר כח לרה אבינר
1/31/2013 10:13:00 AM
כל מילה בסלע סוף סוף אחד שכותב את האמת
תמונה
10. אולי מוטב שהרב אבינר יפסיק
יונתן 1/31/2013 10:14:00 AM
אולי מוטב שהוא פשוט יפסיק.
יפסיק לכתוב.
יפסיק להיות בעל הבית על הדעות.
יפסיק לקבוע מיהו רב ומיהו לא רב.
יפסיק לדבר בשם היהדות.
יפסיק לראות את עצמו כאילו הוא אמת המידה של רבנים.
יפסיק לבקר אחרים.
יפסיק להתחסד כאילו הוא לא מבקר.
יפסיק.

ואולי הוא יתחיל:
יתחיל לבדוק את עצמו....


הכותב אינו רב.
אבל יודע כמה דברים על תורה, על מניפולציות, ועל ניסיונות שליטה.
תמונה
11. שלא תגידו שלא אמרו לכם...
טל 1/31/2013 10:16:00 AM
הרב הזה יוצר קרע בעם!!!!
תמונה
12. איפה כתוב שרב צריך להיות בעל זקן לא מסודר? (ל"ת)
1/31/2013 10:16:00 AM
תמונה
13. הרב אבינר הוא מתכבד בקלון חבריו
משה 1/31/2013 10:21:00 AM
לצערי הרב, כבוד הרב אבינר מוציא לעז על חבריו שמעשיהם באמת לשם שמיים.
טיעוניו של כבוד הרב חורגים לחלוטין מכללי מחלוקת לשם שמיים שמציגים חז"ל-
לוקים בהכללות קשות ומכוערות,
לוקים בדמגוגיה - כאילו הרבנים מדברים עלנושאים מסוימים רק כדי להתחבב על ציבור חילוני בעוד הרב אבינר מתעלם מהם לגמרי.

לצערי הרב אבינר הוכיח בתקופה האחרונה כי הוא שייך לחלוטין לצד החרדי של המפה.

כיוון שרק עד לםני חודש הוא תמך ברב סתיו לרבנות הראשית לישראל אני מאמין שהוא פשווט נכנע ללחצים של גורמים חרדיים כמו הר המור ופועל לפיהם.

צר לי על כבוד הרב אבינר

משה סיני
תמונה
14. ובמילים אחרות- בית הלל והרב סתיו....
עבדי 1/31/2013 10:21:00 AM
כל הכבוד לרב אבינר שלא מפחד לומר אמת
תמונה
15. מה המסקנה ?..
לשעבר 1/31/2013 10:32:00 AM
אשאיר את זה לכם. גם הרב אבינר הגיע למסקנה הזו, רק שההשלכות מרחיקות לכת, אפילו מבחינתו - אבל זה יבוא.
תמונה
16. יסביר לי כבוד הרב
יהושע 1/31/2013 10:33:00 AM
האם לאסור כיסוי ראש, חולצת לייקרה, שסע כשאשה עומדת עם רגל אחת על כסא וצבע ירוק וכתום במשפט אחד ובנשימה אחת, ללא מקורות - זה לא מסר רדוד? האם זה מכבד את ההלכה? את נותן ההלכה? לאן הגענו.
תמונה
17. במומו פוסל
כל הפוסל 1/31/2013 10:41:00 AM
הרב אבינר שהמציא את הפופוליזם, שמתעסק באובססיביות בחיצוניות, שהאדיר את רדידות ההלכה והשפיל אותה עד עפר ב"פסק" האחרון בו אסר על ילדה בת שלוש ללכת בצבע הצהוב והמפתה מטיף לאחרים ושופט אותם לפי מידת טיפוח הזקן?
תמונה
18. יש כאן כמה טיעונים קולעים אבל גם התעלמות גורפת
איש 1/31/2013 10:46:00 AM
מהשאלות/מחלוקות שעומדות ביסוד הגישה הזו.
להגיד הצד השני רדוד מבלי להסביר לעומק את המחלוקת עמו, מציב אותך במקום לא פחות (ובמובן מה אולי אף יותר) רדוד ממנו.
תמונה
19. דחוף - אשמח להבהרה מהרב
יובל 1/31/2013 10:46:00 AM
האם בגלל שלרב אין זקן אסור לשמוע לו? ומה אם הרב ליכטנשטיין? האם הרב מתכוון גם אליו? אשמח ואודה להבהרה מהירה כדי שאנחנו בישיבה נדע למי להקשיב ולמי לא.

יישר כח לרב על דבריו המאירים. שירבה תורה ברבים.
תמונה
20. תודה תודה תודה
שמואל א 1/31/2013 10:50:00 AM
לרב שבאופן ברור וצלול, כמו שצריך, קורא לילד בשמו, ומבהיר שכל רב שמעודד את מעמד האשה, ועוזר לה ללמוד הוא לא רב ולא בן רב אלא מבזה תורתנו הקדושה. שרה אמנו ישבה באהל, ובעידנא דנן רבתה הפריצות, וכל אשה כמלך תיחשב. אי אפשר לתת הכשר רבני לתופעה. וטוב עשה הרב שעצר בפרץ.
תמונה
21. אני לא מאמין שהדברים יצאו מפיו...
tch 1/31/2013 10:50:00 AM
זה נראה ברמה של מאמר ירוד ב- YNET, לא משהו של הרב..
מה השטות הזו עם הזקן?!
תמונה
22. קצת הסטוריה
אשר 1/31/2013 10:52:00 AM
הנה דברים שכתבו רבני ירושליים (הרב דיסקין והרב זוננפלד) על הספר "אורות" של הרב קוק .לפי רוח הדברים כאן נראה לי מתאים לתיאור של הרב אבינר (למעט הלבוש). המאמר הזה הוא לא דרכו של הרב זצ"ל אין בו לא אהבה ולא אמונה שאחרים יכולים להיות יישרי לב אך לחשוב אחרת.
"השתוממנו לראות לרב אחד מפה שכתב דברים גסים וזרים לתורת ישראל כולה כי יחולל חדשות לילך בדרכים עקלקלות אשר לא שערום רבותינו ... וכי הפיץ כבר חוברות ברוח העת החדשה רוח הכפירה ו"תרבות" חדשה, אבל האחרון הכביד אשר בשם "אורות" קראה אותה מחוללה, ורעל מות בתוכה, יש בה הרבה דברים שאסור לשמען וכל שכן לכותבם ולהדפיסם‏"
תמונה
23. הרב אבינר לא "משתלח" באותם רבנים סלחינם.
מירב 1/31/2013 10:53:00 AM
מה לעשות -אבל כל דבריו אמת - הוא ספג פעמים רבות הכפשות וקיטונות של בוז בגלל נקיטת עמדה תורנית איתנה שלא מתפשרת בעיני כל חילונים והדתיים הליברליים השונים....
תמונה
24. קריאה לאוהבי הרב אבינר
יואל גץ 1/31/2013 10:56:00 AM
משום כבוד הרב אני קורא לידידי הרב אבינר ואוהביו לדבר על ליבו להפסיק בפרסומים מסוג זה אשר גורמים לחילול השם ובעיקר לזילות שמו של הרב אבינר. תלמיד חכם גדול ויקר לא צריך להתבזות כך. כואב לי, כואב לי, אנא עצרו את הסחף לפני שיהיה מאוחר.
תמונה
25. כמה שנאה בכתבה אחת
אהבת חינם 1/31/2013 10:58:00 AM
לבוש מזרח אירופי יותר יהודי? תמהני?
כמה פחד מפני האחר גם כאשר הוא שומר מצוות, מדהים ...
כמה הסתגרות!
מה מוסיפה לנו השתלחות זו ולמה היא טובה?
ומדוע בבמה הזו?
מעניין מי מנסה להיות פופוליסטי (עוד מילה עם קונוטציה שלילית)
תמונה
26. הקב"ה הושיעה נא
יהודה 1/31/2013 10:58:00 AM
מאמרות בלע
תמונה
27. מיותר מיותר מיותר
רינה 1/31/2013 10:59:00 AM
בשביל מה זה היה טוב?
תמונה
28. ללא נושא
1/31/2013 10:59:00 AM
יש טור תגובה לזה. קוראים לו "מדריך לרב הפחדן"
תמונה
29. יסביר לי הרב
יורי 1/31/2013 11:04:00 AM
מכח מה חייבת ילדות בנות 3 ללכת עם גרביונים 40 דנייר? שכן חיפשתי בשו"ע, משנה ברורה, ערוך השולחן, יביע אומר ולא מצאתי...
גם לחומרות צריך ביסוס לא רק לקולות. גם חרדי יכול להיות פופוליסט.
תמונה
30. חלאס
נעמה 1/31/2013 11:14:00 AM
מה קרה בזמן האחרון לרב אבינר?!
הלכות צניעות לבנות 3 לא מספיקות לו אז הוא עבר לתקוף את אחרוני הרבנים הנורמאליים בעולם?!
איפה הוא חי?!
תמונה
31. אולי רב פופוליסט הוא אותו אחד
אישיהודי 1/31/2013 11:15:00 AM
שדואג להפיץ בתקשורת הודעות כל כמה שעות
בחלק גדול מהמקרים ההודעות שלו שנכתבות בפסקנות אינם קשורים להלכה ולא לדברים שהוא מבין בהם בכלל
תמונה
32. יש גם רבנים פופוליסטים לצד השני
1/31/2013 11:25:00 AM
שמחמירים ומחרימים, משיבים על שאלות על קריאת שמות, יובל המבולבל ושאר ירקות, ומסמנים את עצמם (באינטרנט) כמנהיגי ציבור
תמונה
33. לצערי ברור למי הדברים מכוונים
יצחקי גליק 1/31/2013 11:28:00 AM
צר לי כל כך על המאמר הזה. אני מכבד מאוד את הרב אבינר,אבל למה לכתוב מאמר שלם שלא מתייחס לטענות לגופן. האם הרבנות הראשית עובדת כמו שצריך? האם אין בה סבך בירוקרטי וחוסר רגישות שניתן לשנות?
המאמר הזה לצערי הוא הפופוליסטי. הוא נתפס לסימפטומים שוליים ולא למהותה של תורה (מעניין מה הרב לכיטינשטיין חושב על עניין הזקן).
תמונה
34. מי שגר בבית מזכוכית, שלא יידה אבנים
כץ 1/31/2013 11:30:00 AM
מי שמפרסם שו"ת סלולארי וכותב במקביל ב-3 עלוני פרשת שבוע, שלא ידבר על פופוליזם.
וגם לא על רדידות מסרים.

מי שעוסק בצורה מוגזמת וחסרת פרופורציה בענייני צניעות שלא ידבר על העצמת תסכולים.

מי שתומך ב"עצת נפש" שלא ידבר על הבטחת פתרונות פלא מיידים.

מי שכותב בציניות עוקצנית כנגד רבנים אחרים, שלא ידבר על התכבדות בקלונם של אחרים.

תמונה
35. בקיצור - מי שלא כמוני, פופוליסט.
OdiSedCredo 1/31/2013 11:42:00 AM
אכן השקפה חרדית למהדרין.
עצוב.
תמונה
36. לנעמה 30
איך זה 1/31/2013 11:45:00 AM
האם הלכות קריאת שמע שעל המיטה לבני ה3 מובנים לך כחינוך לתורה ומצוות? אז למה צניעות לא??
את מוזנת באופן שישר מאותם רבנים פופולסטים ומהתקשורת, ואז את לא מבינה מה הרבנים האמיתיים רוצים.
תמונה
37. עם כל הכבוד
1/31/2013 11:45:00 AM
אולי כדאי שהרב אבינר יכתוב מדריך ל"לבוש רבני", וילמד אותנו כמה כפתורים צריכים בז´קט, מה עובי הגרביים, ועד כמה חדות צריכות להיות הנעליים?
וברצינות: רב שמשיב בס.מ.ס יוצא נגד "פניה רחבה ורדודה אל הציבור"????
תמונה
38. מאמר מיותר
אליהו 1/31/2013 11:46:00 AM
מה הכוונה של המאמר הזה? הדה-לגיטימיזציה ליראי שמיים שמקילים יותר מהרב אבינר, או שמנסים לפתור בעיות במגזרנו - כגון הומוסקסואליות, לא הייתי אומר שכוונתו של הרב היא לא לשם שמיים, אבל התוצאה היא שלילית וקנאית. זו לא הדרך.
תמונה
39. בטוח שזה הרב אבינר כתב?
1/31/2013 11:47:00 AM
זה נראה יותר כמו מאמר של אפרתי
תמונה
40. יישר כח גדול לכבוד הרב שלא חושש להגיד דברי אמת
שמשון 1/31/2013 11:49:00 AM
נמאס מהחפיפניקים הקיצוניים
תמונה
41. מה התגובות אומרות ?
כפכף 1/31/2013 12:10:00 PM
שהרב לא רק צודק - אלא גם היה עדין למדי, ולא ציין שרבני ה פופ-אפ החדשים הם מה שמתאים לציבור הזה.
והציבור כאן מגיב ומשמיץ - אבל לא מסוגל לסתור אפילו אות אחת מדברי הרב אבינר, שעולה מעלה מעלה בימים אלו.
הייתי מציע לנסות להצטרף לרב ולהתעורר מתסמונת הדתי-מחמד.
תמונה
42. אהבת חינם
צביקה 1/31/2013 12:11:00 PM
בית המקדש השלישי אמור לקום בשל אהבת חינם ולא בשל שנאת חינם.
חבל מאד...
כבר נהרסו שני בתי מקדש, למה להרוס את אבני היסוד גם של בית המקדש השלישי .....
תמונה
43. הוא אומר את מה שרוב העם חושב
טייל 1/31/2013 12:12:00 PM
רוב העם כשיחזור בתשובה לא יהיה דתי לייט או דתי עם ראש פתול ולא דתי לאומי. הם ירוצו לעולם החרדי כי שם יש את ההלכה כפי שסבא ובתא שלהם שמרו.
כי הרבנים הדתיים מראים את הרדידות בציבור הדתי ששווה למינוס. הם לא מחפשים מה נוח אלא מה האמת. הם רואים את הסבים הסבתות שלהם והם יודעים שמה שהם עשו זאת האמת ולא מה שרב מחמד אומר להם למרות שז יותר נחמד ויותר קל.
עד שבא רב בציבור הזה ואומר שזאת ההלכה גם כשלא נוח לכם אז אתם מאשימים אותו בחרדיות או בלא יודע מה.

למה צניעות מגיל 3 כי מגיל 3 זה חינוך לדבר. זה שחצי מציבור הדתי לייט ועם הראש פתוח הגיע לפריצות עד שהתחתן ולפעמים גם אחרי שהתחתן לא אומר שכל העם צריך להיות כזה. אם מחנכים לצניעות בגיל צעיר אז לא יקשה עליה בעתיד להשאר צנועה. אני יודע שאתם דואגים לסיפוק המיני של הבנים שלכם אבל לא על חשבון חינוך ילדינו. זה בגבעת שמואל ובעוד כמה מקומות יש "דתיים" (לא כולם!!! הם אפילו מיעוט) שמחליפים משכבם מראה עד כמה צריך להזהר מאותם אלו שזועקים חמס על חינוך הילדים לצניעות.

כלום כאן לא מפחד מהרבנים הפופוליסטים כי הם לא נספרים בכלל. לא על ידי הדתיים הרציניים ולא על ידי החרדים ולא על ידי המסורתיים (שהם רוב העם אבל תיספרו אותם כי הם לא אינטלקטואלים כמוכם, חבורת מתנשאים). המסורתיים לא יכלכו אחרי רבנים שמתירים את האסור כדי לקרב.
הם לא יראו בכם רפורמים למרות שאתם לא אלא סתם טעפשים שמנסים להתחנף.
הדתיים הרציניים והחרדים יזלזלו בכם.
והיחידים שיעריכו רבנים כאלו הם הלייטים ואלו שמחזיקים מעצמם אנשים חושבים. וסליחה גם כמה חילוניים שמחפשים להתנגח בתורה ואתם עוזרים להם בשם הקירוב רחוקים.
יש ניסיון למחוק את התורה כפי שעברה בכל הדורות בשם העולם המערבי הנאורות העולמית.

אני שואל את עצמי אם זאת לא אותה עבודה זרה שעשו ישראל בימי אליהו ובימי טרום החורבן בית ראשון.
עבדו את ה´ אבל עוד כמה אלילים ועוד כמה תורות ועוד כמה דעות.
ואם הייתה מחלוקת בין התורה לעבודה זרה או לדעה זרה יד התורה על התחתונה כי היא לא מובנת ולא הגיונית יחסית לשאר הדברים.

אך כמו שאליהו אומר עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים??
אם ה´ הוא... ואם הבעל...
אין שתי אמיתות! רק אחת!!! ומי שמערבב סתם טיפש. כי הוא מונע מעצמו את העולם אבל יורש גיהנום אז עדיף שיהנה מעולם וישלם על הכל או שימנע מהבלי העולם ויזה לגן עדן.

זה שמטייל בארץ ורואה ושומע את העם
תמונה
44. ואם כבר הוזכר המהרי"ל דיסקין
איש 1/31/2013 12:13:00 PM
מקובלני שהוא היה מודע היטב לכך שיש דברים שאפשר ונכון להגיד לציבור ויש דברים שגם אם הם מאוד נכונים, כיון שלא יתקבלו עדיף שלא לאומרם, חבל שהרב אבינר העדיף ללמוד ממנו על הזקן, ולא על ההנהגה הציבורית הפשוטה והכ"כ מתבקשת הזו.
תמונה
45. הוא אמיתי? (ל"ת)
יעל 1/31/2013 12:29:00 PM
תמונה
46. גועל נפש
אמיתית 1/31/2013 12:38:00 PM
עם כל הכבוד לכבוד הרב ,
ויש כבוד!
מוזר לי מאוד שבדברים השטותיים האלה מתעסק הרב!!
זה לא נותן שומדבר טוב הפרסום הזאת חוץ משנאת חינם וזלזול.
זה שאדם (במיוחד רב) מדבר ככה , מבחינתי זה מוריד לי מערכו בתור אדם לפני הכל. חילול השם פשוט.
אפשר להשמיץ ולכלכלך?? יפה..
תמונה
47. מסכימה עם דברי הרב ולדעתי יש כמה הודעות ממומנות מאתר כיפה
1/31/2013 12:40:00 PM
אתר שאוהב להשמיץ את הזרם הרציני של הרבנים וסוגד לכל הרבנים הפופוליסטים
תמונה
48. ללא נושא
יאיר 1/31/2013 12:44:00 PM
"שתוק כך עלה במחשבה".
תמונה
49. אכן, ראוי הרב אבינר להסביר על רבנים פופוליסטים.
יזהר 1/31/2013 12:47:00 PM
הוא הרי מספר אחת.
תמונה
50. עקבתא דמשיחא (ל"ת)
זה הדבר הכי אופטימי שאפשר לומר בנסיבות העגומות הלל 1/31/2013 12:51:00 PM
תמונה
51. תשמעו אתם לא נורמלים
בחור ישיבה 1/31/2013 1:02:00 PM
קראתי את דברי הרב אבינר וציפיתי לתשובות ענייניות מעשרות הטוקבקים שנכתבו כאן. אף לא אחת! רק כעס על העלאת הנושא ותקיפה אישית של הרב אבינר.
שנים אני אומר שזו מחלה קבועה וידועה של הלייטים ורבניהם. כשמאשימים אותם ברדידות ובפגיעה בתורה הם ישר מתקוממים ואומרים לא יפה אתה מפלג איפה הדרך ארץ וכו׳.

אף פעם הם לא עונים לגופו של עניין!
תענו פעם אחת!
לגטימי להיפגע אבל לאחר כל ההטפות על הדרך ארץ וריבוי השלום בעולם אולי פעם אחת תתנו תשובה טובה לדרככם חסרת הבסיס!

פעם אחת, לייטים חביבים, לא יותר!
תמונה
52. המאמר הזה לא פופוליסטי ומוציא שם רע ?! בושה (ל"ת)
שמואל 1/31/2013 1:05:00 PM
תמונה
53. לבוש רבני
ג´פרי מלניק 1/31/2013 1:14:00 PM
חיפשתי בכל הראשונים ואחרונים ולא מצאתי מושג כזה "לבוש רבני". יש את לבוש התלמיד חכם שהוא מכובד - לא בגדים בלויים אבל מעבר לזה אין - להפך, ההעמק דבר מסביר שהיה איסור לכהנים ללבוש את הבגדי שרת שלהם מחוץ לבית המקדש כי אין דבר כזה ביהדות להתלבש באופן מסוים להראות יותר קדוש מאחרים
תמונה
54. בדיחה טובה
חוסר המודעות זועק לשמיים 1/31/2013 2:38:00 PM
דעותיו של הרב אבינר, לשיטתו, הן דברי אלוהים חיים ותרגום מדויק של ההלכה. כל מי שחורג מדעתו וחס וחלילה מנסה להצביע על פנים בהלכה שמתאימים יותר לימינו הוא כמובן "פופוליסט" (וכמובן רפורמי). רק הרב אבינר צודק, ורק דעותיו החשוכות הן ההלכה. אם כך, שלא יתפלא על כך שיותר ויותר אנשים מתרחקים מן "ההלכה" שהוא מציג.
תמונה
55. רב ה sms שמדבר וכותב על כל דבר מדבר על פופוליזם? (ל"ת)
דברים קשים המעידים על כותבם 1/31/2013 2:42:00 PM
תמונה
56. 51 אתה באמת חושב שיש מה להגיב עניינית על ההבלים הללו?
אלה דברים תמוהים ומגוחכים 1/31/2013 2:49:00 PM
לכאלה בלבולים אין מה להגיב
תמונה
57. ל-5
רעואל 1/31/2013 2:56:00 PM
בטח אצלם זה בהסכמה
תמונה
58. החשוב הוא אם הרב הולך אך ורק לפי חז"ל או שיש לו מקורות נוספים.
1/31/2013 3:12:00 PM
אני ירא לדבר בתלמידי חכמים מכל זרם שהוא ואין לי כל דעה בנושא, ומרבנים יש רק ללמוד. הרבנים תמיד דיברו בלשון חריפה וליגלגו על אלה שלא פסקו כמותם. בדף יומי של היום רב מקלל תנא מסוים. זוהי הדרך, זוהי ריתחה מדאורייתא וכך יש להתייחס. מה שחשוב זה תורה שקיבלנו מדבותינו שבדור הקודם: כל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למרע"ה. חשוב לחסום את הרפורמה. יהדות רפורמית - זה דת אחרת, זו לא יהדות. יהדות זה רק תוה דרך משכפפים של חז"ל. מי שמחויב לדברי חז"ל - נשמע בקולו, כל אחד בקול רבו.
תמונה
59. אני בהלם!
1/31/2013 3:33:00 PM
כאב לב גדול על עם ישראל, על תלמיד הרב ועל הרב עצמו.
מצטרף ליואל גץ מתגובית 24.
הדבר הכואב יותר מהמאמר הוא שאם ככה חושב הרב, מן הסתם תלמידיו בוטים עוד יותר.
אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם, כן תחננו ותלמדנו.
תמונה
60. המדריך לרב חרדי רציני
הרב קוק 1/31/2013 3:50:00 PM
תהיה אשכנזי
תחמיר
תלבש שועלים מתים על הראש
תראה תמיד עצוב ורציני

מסכן אבינר הזה. אדם כל כך לא רלוונטי
תמונה
61. אוף, אתם לא מבינים, זה המקורבים
חיים 1/31/2013 4:13:00 PM
זה לא הרב אבינר כתב, אלו המקורבים שהטעו אותו, הם סיפרו לו שיש רבנים שעושים דברים איומים ונוראים, המקורבים של הרבנים הם הבעיה של הדור, המקורבים של הרב עובדיה ושל הרב אבינר
תמונה
62. הכללות כאלו זו אהבת ישראל?
בן יהודה 1/31/2013 4:41:00 PM
הסגנון וההכללות אינם מכבדות את כותבן
תמונה
63. גם משה רבנו היה רב פפוליסט.
שמוליק 1/31/2013 4:50:00 PM
היכן הימים שלאוהב את הבריות ולקרבן לתורה, היה מעלה ולא שלילה,, התורה דרכיה דרכי נועם, וזה לחלוטין נימוק הלכתי להבנת התורה, ולכן אין להפריד בין פסיקה למוסר, בין הליכה ולהלכה, מה היה אורך זקנו של הרמב"ם?(אינני יודע) של ר´ יוחנן? של הרמח"ל?, הזקן מעיד על הקנקן? ומה לגבי זקניהם של שונאי ישראל, למין נבוכנדנצאר, ועד החדשים.
תמונה
64. גדולי תורה ללא תחפושת
שמואל מאיר 1/31/2013 5:43:00 PM
בזהירות יתירה אומר שרבותי ענקי התורה מעולם לא הוציאו מפיהם דברים נוראים כאלה. האם אדם ניכר לפי התחפושת שלו? מניין באה האמירה הזאת שפוסלת כל כך הרבה תלמידי חכמים. "הלל אומר - הווה מתלמידיו של אהרן..." עצוב לי ואני בוכה וכואב שעדיין ניתנת במה לאמירות חשוכות כאלה. זאת במקום לחשוב חיובי ולעשות חיובי כפי שמרן הרב זצ"ל עשה כל חייו.
תמונה
65. ל-51 היקר
שמוליק 1/31/2013 5:52:00 PM
נא על תיצור קבוצות חדשות בעם ישראל, ושלא נבכה למשפחותינו, ועל תנסה לשייך את עצמך ואחרים, לחשיבה חברתית ולא אישית, כל אדם הוא חושב בפני עצמו, זה נכון לתגובה שלך וזה נכון למאמר של הרב אבינר, ולכן גופו של עניין יבוא רק עם גופו של איש, הממעיט בגופו של איש, יוצא מגופו של עניין.
תמונה
66. נמאס כבר
הדר 1/31/2013 6:04:00 PM
הרב צריך לקבל דרכים להבנת התורה גם אם הן לא תואמות את שלו. כל פעם שאני קוראת מאמרים שלך אני מזדעזעת מחדש, אבל בחיים לא אתן שכמה מילים שלך ישניאו עליי את הדת היפה שלנו. חבל שהרב לא מבין שעל ידי עאלק רצון לעשות טוב הוא בעצם גורם לרתיעה....
תמונה
67. ללכת אחרי רבנים שמוציאים דיבה על רבנים כאלה??מה עדיף?
איילת 1/31/2013 6:07:00 PM
מה הפאנץ´ ליין??
האם הרבה נעלב מכיוון שהוא לא פופולרי בציבור כי הוא מחמיר על כל הלכה אלף החמרות??
למה שלא ינסה לראות את הטוב ברבנים הנ"ל שלפחות לא מתיימרים להגיד שהם דומים למשה רבינו
תמונה
68. מאמר מזעזע
עידו 1/31/2013 6:37:00 PM
הרב אבינר איבד את מעט נקודות הזכות שעוד היו לו אצלי. כל תכליתו היא קיצוניות, והמאמר הזה נוטף שנאה וארס כלפי כל מי שלא חושב כמוהו.
הרשו לי לתקן את הרב- ההבדל בין רבנים אלה ורבנים כמוך, זה שהם מקבלים דעות שונות, 70 פנים לתורה, ואתה וחבריך סוברים שרק אתם צודקים.
"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"
תמונה
69. "מלה בסלע משתוקא בתרין"
אוריה 1/31/2013 6:50:00 PM
רק שתיקה תשקם את הנזק הבלתי פוסק של מילותיו של הרב אבינר.
תמונה
70. כבוד הרב -
אבי 1/31/2013 8:09:00 PM
ראשית, תודה.
תודה על עולמה של תורה שהעשרת, על עשרות ספרים, על חתירה מתמדת ולא מתפשרשת לאמת וליהדות כפי שאתה תופס אותה.
אני הקטן איני מבין מדוע הרגשת צורך לפרסם דברים אלו, אך לא צריך לומר אפילו שזה לא סתם התרסה. כרב גדול אני סמוך ובטוח שהדברים נאמרו כזעקה, לאור הקלות שאתה רואה כהתרחקות מדרכה של תורה.
אך אנא ממך - אני חש שאתה משיג בדיוק את המטרה ההפוכה. גם כתיבת מאמר בשם "מדריך לרב פופוליסטי" יש בה משהו פופוליסטי...
ביהדות מותר - לא, חובה - שיהיו מחלוקות. אם כולם מסכימים על הכל סימן שמשהו לא עובד או שהוא עובד באופן פגום. אין דף אחד בש"ס שאינו רווי בחילוקי דעות לשם שמיים. אני יכול להבין, אפילו שאני אישית לא מרגיש כך, מדוע אתה חש שההלכות בימינו והתנועה להחלפת הרבנות הראשית וכו´ יש בהם סכנה. אך אנא, המצב יהיה הרבה יותר טוב והטוקבקים למיניהם יהיו הרבה פחות מתלהמים אם כל דבר ייכתב ברוגע ובנחת, ולא בתור כתב אישום.
תמונה
71. חזק חזק! פשוט ונכון!!!!!!!!!!!! (ל"ת)
1/31/2013 9:47:00 PM
תמונה
72. ר´ אברום היה הולך עם כיפונת קטנה
רציני 1/31/2013 9:56:00 PM
וכך נהגו גדולינו מאז ומקדם להיות מה שיותר ´סחבק´ ו´עדכני´ (לא בפוסקים!) הרב קוק לא הלך עם לבוש רבני!
ובכלל אין שום מקור לאיצטלא דרבנן ואף רב לא הלך עם לבוש ארוך בכל הדורות!
ולא העבירו שום שוחט ממשרתו גדולי ישראל בכל הדורות בשביל עניינים כאלה!
תמונה
73. הם לא מזלזלים ברב אבינר, הם
יאיר 1/31/2013 10:01:00 PM
מזלזלים בהרבה יותר גדולים ממנו ומכולנו - בכל גדולי ישראל עד כה!
בתוכם ענקים שבענקים שחיו איתנו בדור האחרון - ואותם "רע בנים" (ואין כוונתי למישהו - אלא לדרך) לועגים להם רח"ל.
תמונה
74. הרב אבינר אמת ותורתו אמת
1/31/2013 10:05:00 PM
חשוב מאוד שהדברים של הגאון הרב אבינר יאמרו ברבים, במיוחד בדורנו שאנשים בונים את תורתם לפי הלך הרוח ולא מתוך הקודש פנימה
תמונה
75. סוף סוף מישהו אומר את האמת
ירושלמי 1/31/2013 10:58:00 PM
ברור שהרב אבינר צודק
תמונה
76. אשרינו!
מומו 1/31/2013 11:33:00 PM
שיש לנו רבנים שרוצים לקרב את הבריות לתורה!
אשרינו שיש לנו רבנים ששומרים על התורה שלא תהפוך להיות ´תוכנית כבקשתך´, ועל כבוד התורה שלא יהיה תלוי ברייטינג!
אשרינו שיש הרב אבינר, ואשרינו שיש רבני צוהר.
והעיקר - כבוד תלמידי חכמים מכל הסוגים. להמשיך להתווכח, אבל לגופו של עניין ולא של אדם. והאמת והשלום אהבו
תמונה
77. יישר כח (ל"ת)
ל- 3 מזאב שנקמן 1/31/2013 11:40:00 PM
תמונה
78. לא לביזוי תלמידי חכמים!
מומו מודאג 1/31/2013 11:41:00 PM
חבל שדברי הרב אבינר נכתבו באופן שנדמה שזו מתקפה אישית על רבנים מסויימים.
אני בטוח שהרב אבינר התכוון לגופו של עניין ולא של אדם.
עצוב מאוד שיש כאלו תגובות מגעילות. הרב אבינר תלמיד חכם, צדיק, עניו וגיבור. אפשר לחלוק עליו בכל מיני עניינים (גם אני הקטן לא מזדהה עם הרבה דברים שהוא כותב), אך בענייניות ובענווה ולא בחוצפה ועזות מצח.
כבר כמעט שכחנו מה זה כבוד התורה, מה זה כבוד תלמידי חכמים. המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו! אין רפואה!
רפאני ד´ כי נבהלו עצמי, ונפשי נבהלה מאוד...
תמונה
79. דברי אמת מתחילה ועד סוף. כל הכבוד לרב על האומץ!!!
אורה 1/31/2013 11:42:00 PM
חזק ואמץ על מלאכת הקודש ללא פשרות!!!
תמונה
80. גיחי גיחי, יהיר ולא מתוחכם (ל"ת)
2/1/2013 12:07:00 AM
תמונה
81. מילה בסלע,שתיקה בתריי.. (ל"ת)
זלמן 2/1/2013 7:25:00 AM
תמונה
82. על מי אתה מדבר?
נתנאל 2/1/2013 9:52:00 AM
אם לוקחים בחשבון את כל (!) הדברים שציינת, אפילו לא מדובר על רב רפורמי...

אני לא מכיר כאלו רבנים. האם מדובר בתיאוריה? אני לא חושב שהרב התכוון לכך, אלא למציאות שנראית לו קיימת.
תמונה
83. אין כמו הרב אבינר
2/1/2013 10:01:00 AM
כל מילה בסלע
תמונה
84. נוטף שנאה
דידי 2/1/2013 10:12:00 AM
לא כך הכרתי את הרב אבינר.
אף על פי שאני ממש לא תלמיד שלו, יש בי הערכה עצומה כלפי יכולותיו וידיעותיו התורניות והאינטלקטואליות ועכשיו התאכזבתי עמוקות מהשנאה והפטרונות שבה כתב את דבריו.
גם אם כך הוא חושב - יש דרך! הלא כך גם הוא אומר!
תמונה
85. הפעם הרב אבינר צודק!!!!
מנחם 2/1/2013 11:03:00 AM
לכל אלה ש"מזדעזעים" מדבריו של הרב אבינר כדאי שתתיחסו ותתמודדו לנאמר בכתבה ולא סתם לזרוק מילים בעלמא.
יישר כח לרב!! וכל מי שמקעקע את מורשתנו ומנהגנו והלגיטימיות שלנו ששמרו עלינו במשך 2000 שנות גלות רק בגלל שהם חושבים שיכולים לתקן את כל העולם אני מציע ישאירו קצת עבודה גם לקב"ה.
תמונה
86. חבל...
אלעד014 2/1/2013 11:07:00 AM
הרב אבינר הוא אישיות תורנית חשובה ואני מאוד מעריך אותו בשל הידע התורני הרחב שלו. חבל שהוא מפרסם בשמו פרסומים כאלה ודומיהם שגורמים לאנשים לזלזל בו. (ראה ערך שו"ת SMS).

זה לא נכון לשפוט רב על פי מראהו החיצוני. יש בדורינו רבנים גדולים וחשובים ללא זקן כמו הרב ליכטנשטיין ואחרים...
תמונה
87. כל הכעסים מחדדים כמה אמת הרב הזה דובר. (ל"ת)
דוד 2/1/2013 12:04:00 PM
תמונה
88. החלום (להיות רב ראשי) ושיברו בגיל 70+ (ל"ת)
הרב קק 2/1/2013 12:06:00 PM
תמונה
89. תמשיכו ללעוג אחד על השני (ל"ת)
דני 2/1/2013 1:19:00 PM
תמונה
90. כל מילה בסלע (ל"ת)
אילת 2/1/2013 2:08:00 PM
תמונה
91. ישר כח לתגובה 78
2/1/2013 4:08:00 PM
הייתי מפרסם אותה בראש העמוד
תמונה
92. נהדר, תמשיכו להתקוטט
ההוא 2/1/2013 7:00:00 PM
שכל עם ישראל יידע שהרבנים אינם מורמים מעם, ושאותם אנשים המתיימרים להיות אנשי אלוהים - מלאי תככים, מזימות ותאוות כוח בדיוק כמו כל אדם אחר.

תמונה
93. צודקים אבל...
גולדילה 2/2/2013 7:25:00 PM
אני מבין את כל הכעסים שלכם כלפי הרב אבינר ואפילו נהפכה ל"שיחת השבת" ואולם פונה אני אליכם בבקשה: התיחסו למה שהוא כתב,הוא טוען לפגיעה בכבוד התורה ולאלה שפוסקים הלכות בצורה לא כ"כ טובה!!
תמונה
94. אנא ממכם!
חפץ 2/2/2013 11:06:00 PM
המנעו מתגובת אינסטנט מהשרוול על כל פוצה פה..
עלינו להתכנס בתוך עבודתינו אנו ולצאת מעמדת הצופה האלמוני..
אין שום יתרון לאדם בעמלו תחת השמש מלבד יראת ה´ שהיא אוצרו לעד.
אהבת חינם וקירוב הגאולה במעשינו יוטמעו בנו רק פנימה!
אוהבכם וצמא לדעת נפשכם מה היא.
זיו.

תמונה
95. רדידות מסרים
נדב וול 2/2/2013 11:42:00 PM
איך מישהו שעונה על שאלות הלכתיות עם השלכות לחיים של אנשים באס אמ אס יכול להאשים מישהו ברדידות של מסרים?
ראיה צינית של כוונות עמוקות ואמפתיה של רבנים עם גדלות להסתכל על האנשים שמקיימים את ההלכה ולא על האורך של הציציות שלהם.
תמונה
96. הכל אמת. אני ממש אוהבת אותו. ישר והגון דובר אמת בלבבו
הרב אבינר נקי כפיים ובר לבב 2/3/2013 2:24:00 AM
הציבור הדתי לאומי הולך ונראה חילוני יותר ויותר. ומה שהרב אמר על הפופוליסטיים-אמת ויציב... שומר נפשו יירחק מ´רבנים´ כאלה.
תמונה
97. 51 ו43 יישר כח עצום
הראל 2/3/2013 9:14:00 AM
"מבין המייצרים נגאל עם על ידי מורים חמושים בגבורה רוחנית שאינם צריכים למקל חובלים"
הרב קוק
אני חושב שהרב אבינר שליט"א מנהיג את הציבור בגבורה וללא חת מביקורות אלא תורה!
כשאדם הולך אחר רב מסויים כנראה שהוא מעיד על רמתו...
יישר כח לרב אבינר!
תמונה
98. אסור לשנות כלום. האמנם?
גיא 2/3/2013 10:08:00 AM
יגיד לי הרב אבינר האם יש יהודי אחד בעולם שמקיים את ההלכה הבאה:
רמב"ם, הלכות אישות, הלכה י - כל אישה שתימנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן- -כופין אותה ועושה, ואפילו בשוט. או שמא הרב חושב שיש לנהוג כאן כהשגת הראב"ד שיש להרעיב את האישה. אז זהו זה כולנו כופרים ומתעלמים מהרמב"ם!!
לנסות לומר שהיהדות היא חסרת הקשר של זמן ומקום זו טענה חסרת תקדים ומסוכנת ליהדות.
תמונה
99. ללא נושא
2/8/2013 2:51:00 AM
בס"ד דברי אמת ניכרים

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד