שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

הוספת מים חמים לחמין

תוכן השאלה:
שלום,

האם מותר להוסיף מים רותחים, לחמין שעומד על מקור אש, בשישי בערב ע"מ שלא יתייבש במהלך הלילה?
הערה - הכוונה לחמין שכבר התבשל די צרכי בערב שבת אך מעוניינים לאוכלו בשבת בבוקר והוספת המים אמורה למנוע ייבושו.


תודה ויום טוב.

תוכן התשובה:
שלום לך

רבים מיוצאי ספרד נוהגים להחמיר כדעת השולחן ערוך, ואילו יוצאי אשכנז ותימן נוהגים להקל להוסיף מים חמים מהדוד שעומד על האש לתוך קדרת החמין ושאר תבשילים

ולהלן מקור התשובה מספר פניני הלכה שבת מאת הרב אליעזר מלמד ולהרחבה עיין בספר באתר ישיבהhttp://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=428&id=643&q=
בברכה אייל משה

האם מותר להוסיף מים רותחים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף?
שאלה שלעיתים מתעוררת בשבת, מה ניתן לעשות כאשר רואים שהנוזלים שבקדרת החמין, או בתבשיל אחר שמונח על הפלטה - התנדפו, ויש חשש שהתבשיל יישרף.
להוסיף לקדרה מים קרים בודאי אסור, שכן הם יתבשלו בה. השאלה האם מותר להוסיף מים חמים?

לדעת הרמ"א, אם יש מיחם של מים חמים על הפלטה, מותר לערות ממנו מים חמים אל תוך קדירת החמין. וכן מותר לקחת ממנו מים חמים במצקת ולערותם לקדרת החמין. ויקפיד להשהות את המצקת בתוך המים החמים עד שתחשב אף היא ככלי ראשון. ואם יש לו על הפלטה דוד של מים חמים, יכול להוריד את קדרת החמין מהפלטה, וליצוק לתוכה מים חמים מן הברז של הדוד. ואין בזה איסור בישול, משום שהמים החמים שבדוד כבר נחשבים מבושלים, ואין ´בישול אחר בישול´ (מ"ב רנג, פד; שש"כ א, טז; עיין אוצרות השבת ע´ פ"ד).

אבל לדעת בעל השולחן ערוך (רנג, ד), אסור להוסיף מים חמים לתוך קדרה שעומדת על הפלטה. והטעם, משום איסור בישול של המים. שכן אותם המים, אף שבעודם במיחם הם במעלת כלי ראשון, מכל מקום בעת שייערו אותם ירדו ממעמד של כלי ראשון שבכוחו לבשל, למעמד של עירוי שאין בכוחו לבשל (שיכול לבשל רק כדי קליפה), וכאשר יכנסו לתוך הקדרה יחזרו שוב להיחשב ככלי ראשון, ויש בזה איסור בישול של אותם המים. ולכן העצה היחידה לדעת השולחן ערוך היא, להרחיק את הקדרה מהמקום החם. למשל, להניח את הקדרה שעלולה להישרף על סיר אחר, ריק או מלא.

למעשה רבים מיוצאי ספרד נוהגים להחמיר כדעת השולחן ערוך, ואילו יוצאי אשכנז ותימן נוהגים להקל להוסיף מים חמים מהדוד שעומד על האש לתוך קדרת החמין ושאר תבשילים

פירוט ומקורות
שש"כ א, טז, מיקל, וכן מנהג אשכנזים. וביחו"ד ד, כב מחמיר לפי שיטת השו"ע, וכ"כ בעשל"ר ז, כח. מחלוקת זו תלויה גם במחלוקת האם יש בישול אחר בישול בנוזלים עיין לעיל בהלכות 8, 9. אמנם בספר מנוחת אהבה ח"א ג, טו, כתב למנהג הספרדים שאין למחות ביד הנוהגים לערות מים חמים העומדים על גבי אותה האש שגם התבשיל עומד עליה, שבאופן זה אין לחוש שהמים יהיו קרים מהתבשיל, והטעם שלדעתו עיקר טעם השו"ע להחמיר מהחשש שמא המים יהיו חמים בפחות מיד סולדת וכאן אין כ"כ מקום לחוש. ועוד שיש מפרשים שעירוי מבשל כדי קליפה בלבד הוא רק כאשר מערים אותם על מאכל קר שאז התתאה גבר, ובכוח העירוי לבשל כדי קליפה בלבד. אך אם התתאה היה חם היה בכוחו של העירוי לבשל יותר, לפי זה אפשר להחשיב אם מי העירוי כמבושלים.

התשובה התקבלה מרבני ישיבת הר ברכה
בתאריך כ כסליו תש"ע

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהטרם התקבלו תגובות

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד