• הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף י

  הדף היומי, מסכת פסחים דף י, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  30/11/20 15:37

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף ט

  הדף היומי, מסכת פסחים דף ט, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  28/11/20 23:40

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף ח

  הדף היומי, מסכת פסחים דף ח, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  28/11/20 23:40

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף ז

  הדף היומי, מסכת פסחים דף ז, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  28/11/20 23:38

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף ו

  הדף היומי, מסכת פסחים דף ו, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  26/11/20 20:53

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף ה

  הדף היומי, מסכת פסחים דף ה, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  26/11/20 09:53

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף ד

  הדף היומי, מסכת פסחים דף ד, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  25/11/20 15:15

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף ג

  הדף היומי, מסכת פסחים דף ג, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  24/11/20 11:45

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף ב

  הדף היומי, מסכת פסחים דף ב, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים . ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  23/11/20 09:24

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף יט

  הדף היומי, מסכת פסחים דף יט, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  22/11/20 11:04

 • סיום מסכת צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת עירובין דף קה

  הדף היומי, מסכת עירובין דף קה, לומדים את הדף היומי עם הרב עקיבא כהנא בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת עירובין. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב עקיבא כהנא

  22/11/20 10:58

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת עירובין דף קד

  הדף היומי, מסכת עירובין דף קד, לומדים את הדף היומי עם הרב עקיבא כהנא בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת עירובין. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב עקיבא כהנא

  22/11/20 10:56

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת עירובין דף קג

  הדף היומי, מסכת עירובין דף קג, לומדים את הדף היומי עם הרב עקיבא כהנא בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת עירובין. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב עקיבא כהנא

  20/11/20 11:03

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת עירובין דף קב

  הדף היומי, מסכת עירובין דף קב, לומדים את הדף היומי עם הרב עקיבא כהנא בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת עירובין. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב עקיבא כהנא

  19/11/20 08:51

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת עירובין דף קא

  הדף היומי, מסכת עירובין דף קא, לומדים את הדף היומי עם הרב עקיבא כהנא בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת עירובין. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב עקיבא כהנא

  18/11/20 15:27

 • הדף היומי צילום: shutterstock

  שיעור על הדף היומי - מסכת עירובין דף ק

  הדף היומי, מסכת עירובין דף ק, לומדים את הדף היומי עם הרב עקיבא כהנא בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת עירובין. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב עקיבא כהנא

  16/11/20 17:45