1,602,045,036 שקלים: זה המחיר שקיבלה חברת החשמל על תחנת הכוח בצפון

תחנת הכוח חגית מזרח הועברה היום לבעליה החדשים, כשבדצמבר 2021, נחתם הסכם המכר עם השותפות של קבוצת אדלטק ושיכון ובינוי אנרגיה. מכירת התחנה הביאה להפחתה של כחמישה אחוזים בתעריפי החשמל

ישי אלמקייס ישי אלמקייס, חדשות כיפה 01/06/22 16:51 ב בסיון התשפב

1,602,045,036 שקלים: זה המחיר שקיבלה חברת החשמל על תחנת הכוח בצפון
מסירת תחנות התחנה מחברת החשמל לידי הקבוצה הפרטית, צילום: יוסי וייס, חברת החשמל

יום חגיגי עבר היום (ד') על חברת החשמל שהתכנסו בתחנת הכוח "חגית מזרח", סמוך לאליקים יחד עם בעלי קבוצת הרכישה משותפות קבוצת אדלטק ושיכון ובינוי אנרגיה, והעבירו לידיהם את מפתחות התחנה. הטקס נערך כחצי שנה אחרי חתימת הסכם המכר של תחנת חגית. 

הרכישה, בסך 1,602,045,036 שקלים, מהווה שלב נוסף בפתיחת משק האנרגיה לתחרות כשעיקר התמורה מהמכירה תוחזר לציבור באמצעות הוזלה בתעריף החשמל, כפי שנעשה בהצלחה גם במכירת התחנות הקודמות. השפעת מכירת תחנת הכוח הצפונית על התעריף שעודכן בתחילת חודש פברואר האחרון הביאה להפחתה של כ-5% בתעריף החשמל. 

תחנת הכוח חגית מזרח, היא תחנת הכוח השלישית שחברת החשמל מוכרת למגזר הפרטי, במסגרת הרפורמה במשק החשמל עליה הוחלט בממשלה ביולי 2018. במסגרת הרפורמה, התחייבה חברת החשמל למכור חמש תחנות כוח, על פי לוחות זמנים קבועים, תוך יישום מתווה של ירידה הדרגתית במקטע ייצור החשמל. בתום תהליך מואץ שארך פחות משנה בו נעשה מיון של הגופים המתעניינים, נפתח חדר מידע מכוון ונערך הליך בדיקה מפורט מצד המשתתפים לצורך הגשת הצעה מסחרית. 

הצ

הצ'ק עם הסכום הענק. דיסקונט סייעה במימון צילום: יוסי וייס, חברת החשמל

השלמת עסקת מכירת אתר חגית היתה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, ובכללם קבלת רישיונות ייצור מרשות החשמל באישור שרת האנרגיה, קבלת אישור מיזוג מרשות התחרות וכן קבלת אישורים רגולטוריים אחרים כקבוע בהסכם המכר - כל אלא התממשו, וכאמור, היום הועברה התחנה לבעליה החדשים. 

בנק דיסקונט הינו המארגן ונציג המלווים במימון תחנת הכוח חגית מזרח אשר יסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל. חלקו הצפוי של בנק דיסקונט במימון הוא 750 מיליון שקל והגופים הנוספים המשתתפים בסינדיקציה הינם הבנק הבינלאומי ומנורה.

מ"מ מנכ"ל חברת החשמל רם ארליכמן אמר: "הנהלת החברה ועובדיה מחויבים לא רק להצלחת המכירה אלא  ליישום ומיצוי מתווה הרפורמה שמשנה את פני החברה ומשק החשמל". עוד הוסיף ארליכמן, כי לראשונה מזה כ-100 שנה, חברת החשמל תחדל להיות מונופול ביצור חשמל ותרד אל מתחת לרף 50 האחוזים ביצור חשמל במשק. עיקר ההכנסות מהמכירה יוחזרו לציבור באמצעות תעריף החשמל כפי שקרה גם במכירת שתי התחנות הראשונות".

אורי אדלסבורג, יו"ר דירקטוריון קבוצת אדלטק הוסיף כי, "שמונה שנים לאחר הפעלת דוראד אנרגיה, תחנת הכוח הפרטית הגדולה הראשונה בישראל, אשר פרצה את הדרך לייצור פרטי של חשמל. אני משוכנע שהחבירה המוצלחת של אדלטק עם שיכון ובינוי אנרגיה באורות יוסף, בחגית מזרח - אורות פנינה - כמו גם במכרז הצפוי על אשכול - תקדם לא רק את השותפות בינינו אלא את התחרות במשק החשמל".