שאל את הרב

ערי מקלט

הרב גלעד שטראוס הרב גלעד שטראוס 31/03/24 20:23 כא באדר ב'

שאלה

ב"ה

לכיפה

שלום כבוד הרב גלעד שטרואס

ספר החינוך מצוה תקכ - מצוה להכין שש ערי מקלט

דברים י"ט, ג'

ושלשת את גבול ארצך כיצד ארץ ישראל היתה ארבע מאות פרסה (400*3840= 1500 ק”מ לערך). מדרום לחברון מאה פרסה (כ 380 ק"מ) ומחברון לשכם מאה פרסה ומשכם לקדש מאה פרסה ומקדש לצפון מאה פרסה נמצא ערי מקלט שבשני הקצוות לצפון ולדרום רחוקות הם מן האמצעיות הרבה והיינו תלמודא (תלמוד) מאי (מה) שני (שונה) מהאי (מזה) גיסי (צדדים) דמירחקי (שמרוחקות) ובאמצעי דמקרבי (שמתקרבות)(?) ומשני (ומתרץ) דבשכם (שבשכם) נמי (גם) שכיחי (נפוצים) רוצחים דכתיב חבר כהנים דרך ירצחו שכמה. כל רצח בין מזיד בין שוגג כמו שפי' למעלה בפרשת מסעי (הרוצח צריך להיות בעיר עד למשפט שיקבע אם מזיד או שוגג).

לא הבנתי

נמצא ערי מקלט שבשני הקצוות לצפון ולדרום רחוקות הם מן האמצעיות הרבה

(הבנתי שהמרחקים שווים)

תודה ממשה

תשובה

בס"ד

שלום רב,

עקרונית המידות לא מתאימות למציאות שלנו.

המרחק מחברון לשכם הוא 78 ק"מ.

המרחק משכם לקדש הוא כ-100 ק"מ.

עולה מכאן שהמרחק בין חברון ובין שכם קרוב למרחק שבין שכם וקדש אבל הוא לא 380 ק"מ.

עם זאת הקביעה העקרונית עליה אתה שואל נותרת בעינה:

אדם שרצח במזיד במקום שהוא 100 ק"מ מדרום לחברון או 100 ק"מ מצפון לקדש - נדרש לנוע 100 ק"מ כדי להגיע לעיר מקלט.

אבל אדם שרצח באזור שבין חברון - שכם - קדש. לעולם לא צריך לנוע יותר מ - 50 ק"מ. כל אדם באזור הזה, סמוך לאחת מערי המקלט.

התשובה של חז"ל שבאזור זה יש יותר רוצחים, גם יותר רוצחים בשוגג, לכן קבעו ערי מקלט סמוך לכאן.

כתבות נוספות