שאל את הרב

לימוד שוק ההון

הרב יובל שרלו הרב יובל שרלו 01/04/24 13:32 כב באדר ב'

שאלה

לכבוד הרב

רציתי לשאול לפי הדעות הסוברות שמלאכה היא מצווה בעצם - דהינו אידיאל ולא רק אמצעי

כמו שכתוב במדרש רבי אומר: הרי זו גזירה =מצווה אחרת, שכשם שנצטוו ישראל על מצות עשה של שבת, כך נצטוו על המלאכה (מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי כ, ט)

האם לימודי שוק ההון גם נכללים במצווה זו.

מצד אחד: בזכות שמשקיעים בשוק ההון יש לחברה אפשרות ליצור דברים טובים בעולם. כי הרי מניות זה שותפות בחברה.

מצד שני: בשביל ליצור את הטוב, יכלתי להשקיע בחברה אחת וזהו, כל הלימודים נעשים בעיקר בשביל ללמוד כיצד להרוויח מכך.

אז האם בלימודים ובעסק הזה יש מצווה?

הרי ניתן היה לומר על הרבה דברים בעולם, שגם בלעדי היה את הטוב הזה, ובכל זאת זה מצווה. אז יתכן וגם כאן זה מצווה.

ומצד שני בעצם ההתעסקות שלי בלימודים ואח"כ במסחר אין חיפוש אחר בניה ועשית טוב בעולם, אלא חיפוש אחר הרווח.

האם ראוי ללמוד ולעסוק בלימודים האלו כאשר אני נהנה מהם?

תשובה

שלום וברכה

איני מבין כל כך את ההתלבטות.

לא זו בלבד שמותר ללמוד על מנת להרוויח שזה עצמו גם פיתוחו של העולם,

אלא שהלימודים האלה מעניקים כלים לעשות הרבה יותר דברים מאשר להרוויח.

ומותר לרצות להיות עשיר (אבותינו היו עשירים), ולהנות,

ובד בבד לזכור היטב לפתוח את הלב והכיס לאחרים,

ולשמור על פרופורציות מול היסודות הקדושים של הקיום - תלמוד תורה וכדו׳.

כל טוב

כתבות נוספות