שאל את הרב

מגע עם גויה

הרב אבנר פורת הרב אבנר פורת 12/02/24 09:48 ג באדר א'

שאלה

כבוד הרב אם אני לא שוכב בפועל עם גויה רק הכל חוץ ממעשה האישות עצמו, מה הדין?

תשובה

שלום

כידוע, קשר של אישות עם אישה שאינה אשתו הוא חמור ביותר.

לגבי קשר עם של אישות עם גויה, כתב הרמב"ם שזה עוון חמור מאוד וגורם להידבק בעכו"ם.

בכל אישה שאסורה עליו, אסור בכל מיני הקירבה הגופניים, וכמו שכתב בספר מסילת ישרים (פרק י"א): " מי שירצה להנקות לגמרי מזה החטא, גם לו תצטרך מלאכה לא מועטת. כי אין בכלל האסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרוב אליו. ומקרא מלא הוא (ויקרא יח): לא תקרבו לגלות ערוה. ואמרו ז"ל (ש"ר פ' טז): אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר הואיל ואסור לי להשתמש באשה, הריני תופשה ואין לי עון, הריני מגפפה ואין לי עון, או שאני נושקה ואין לי עון. אמר הקדוש - ברוך - הוא, כשם שאם נדר נזיר שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין, אף אשה שאינה שלך, אסור ליגע בה כל - עקר. וכל מי שנוגע באשה שאינה שלו, מביא מיתה לעצמו וכו'"

וידועים הסיפורים על הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שלא הגיש יד למלכת אנגליה, והרב עובדיה יוסף זצ"ל, שלא הושיט יד לראש הממשלה גולדה מאיר, וקל וחומר על מגע של חיבה.

ואני מניח שגם לך ברור ומובן מאליו, שמלבד עצם האיסור במגע, דבר שכזה יביא את האדם בקלות להרהורי עבירה, לקישוי, להוצאת ז"ל ואף ליפול במעשה עצמו.

על כן עצתי לך לברוח מהדבר הזה ומכל מה שדומה לו וקרוב אליו.

בהצלחה רבה

כתבות נוספות