שאל את הרב

ירידת הדורות?

הרב יובל שרלו הרב יובל שרלו 12/02/24 09:58 ג באדר א'

שאלה

כיצד הרעיון התלמודי של ירידת הדורות מתיישב עם העובדה שלפי המקרא נראה שילדיהם של אדם וחווה התעלו עליהם?

אדם וחווה חטאו חטא כבד, סירבו להתוודות ואז סירבו לקחת אחראיות. הבל, לעומת זאת, לא חטא (לפחות לא בשום חטא כבד, שאילו כך היה המקרא מציין) וקין אומנם חטא חטא כבד בדומה להם, אך לבסוף התוודה ולקח אחראיות, ולכן ה' הביא לו את אות קין לשמירה והגנה במקום לקלל אותו כפי שעשה להם

תשובה

שלום וברכה

סביר מאוד להניח כי ישנן שתי תנועות.

תנועה אחת של ירידת הדורות. אתה מתאר את הבחירה הלא-טובה של אדם וחווה, אך כשעוסקים בענייני הדורות אנו לא מסתכלים רק על הבחירה, אלא על האופק והפוטנציאל שהיה טמון בהם. אני מצטט מעט מדברי רבי יהודה הלוי כדי להבין במי אנו עוסקים: " אדם הראשון זכה לסגלה זו כי היה שלם בכל בלא יוצא מן הכלל כי מה פגם אפשר למצא בשלמות יציר אשר יצא מתחת יד אמן גדל חכמה וכל יכול ונוצר מחמר אשר בחרו אמן זה לשם צורה שרצה בה לשלמות זו לא היתה מניעה לא מצד מזג זרע האב ודם האם ולא מצד ההזנה והטפוח בשנות הינקות והילדות ולא מצד השפעת האויר והמים וחבל הארץ כי אדם הראשון בראו האלוה בתבנית איש שהגיע לסוף שנות בחרותו שלם בגופו ובמדותיו והוא קבל מאת האלוה את הנפש החיונית בשלמותה ואת השכל במעלה העליונה האפשרית לאדם לפי תכונתו האנושית ואף את הכח האלוהי שמעל לשכל ...".

על אחת כמה וכמה כשאנו מדברים על אבותינו הקדושים.

ומהלך שני של עליית הדורות, של התקדמות, של צמיחה מדור לדור, של התפתחות - בדיוק כפי שציינת. לא רק בפרשנות לתורה, כי אם בחיים עצמם.

כל טוב

כתבות נוספות