שאל את הרב

תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף י, עמוד ב

חדשות כיפה הרב אריה שטרן 23/05/13 00:54 יד בסיון התשעג

שאלה

שלום כבוד הרב.

התחלתי לקרוא בגמרא לאחרונה ונתקלתי בחלק ממש... אין מילים

תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף י, עמוד ב

הבא נראה:

"ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל ב"ר אמר ליה רבי בעלתי ולא מצאתי דם אמרה ליה רבי עדיין בתולה אני אמר להן הביאו לי שתי שפחות אחת בתולה ואחת בעולה הביאו לו והושיבן על פי חבית של יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף אף זו הושיבה ולא היה ריחה נודף אמר לו לך זכה במקחך ונבדוק מעיקרא בגווה גמרא הוה שמיע ליה מעשה לא הוה חזי וסבר דלמא לא קים ליה בגווה דמלתא שפיר ולאו אורח ארעא לזלזולי בבנות ישראל"

כתלמיד הנדסה כימית באוניברסיטה שמבין דבר או שניים באנטומיה אני יכול לומר לך בפירוש שככה גוף האדם לא פועל.

תוכל לומר לי את הפירוש לחלק הזה כדי שאחכים טיפה.

תודה ויום טוב

תשובה

לשואל: שלום,
אין לשאלה זו חשיבות כי גם כך לא משתמשים בבדיקות אלו ובאשר לנאמר בגמרא אין לנו יכולת להסביר ואולי הטבעים היו שונים אז.
בברכה
הרב אריה שטרן
ראש מכון הלכה ברורה

כתבות נוספות