שאל את הרב

''קול גלגל''

חדשות כיפה חברים מקשיבים 29/08/07 19:35 טו באלול התשסז

שאלה

"קול גלגל המתגלגל ממטה למעלה,

מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות.

קול נעימות עולה, ויורד,

הולך ומשוטט בעולם.

קול שופר נמשך בעומקי המדרגות,

ומסבב הגלגל סביב."

מכירים את השיר?! אלה מילים מהזוהר הקדוש ורציתי להבין אותם יותר לעומק.. כל אחד מפרש את המילים אחרת אפשר פעם אחת ולתמיד לפרש את זה נכון?! כי אני כ"כ מתרגשת מהמילים האלה ואני פשוט לא יודעת למה!!

תשובה

שלום לך,

קודם כל, המילים באמת מקורן בזוהר על פרשת ויחי, על פי תרגומו של בעל הסולם. ואני לא חושב שאפשר להגיד שיש רק פירוש אחד נכון לזוהר. הזוהר, כמו שאר ספרי החכמה הפנימית, ניתן להרבה פירושים והרבה הבנות ובעצם גם כל הפירושים נכונים, כל אחד במובן שלו.

אני מוכן להציע פירוש כללי, בעקבות פירושו של רבי שמעון לביא, מגדולי המקובלים, בפירושו לזוהר שנקרא 'כתם פז'. ככלל, צריך לדעת שכל החכמה הפנימית מיוסדת על הקשר בין העליונים ובין התחתונים. מה שידוע כ'אתערותא דלתתא ואתערותא דלעילא' – התעוררות התחתונים והתעוררות העליונים. המקובלים דימו את הקשר בין הקב"ה לעולם כקשר בין איש לאשה – קשר שבו כל צד משתוקק ורוצה להיות מחובר לצד השני. הענינים עמוקים מאד מאד, אבל העיקר הוא שעם ישראל, ובעצם כל הבריאה כולה רוצה להיות קרובים ולהדבק בקב"ה וגם הקב"ה רוצה להשרות שכינתו ביננו.

המילים האלו מהזוהר מתארות את אותו ענין. ה'גלגל' הוא כינוי לעולם הזה, (שהוא עגול ומסתובב) ולטבע כולו, והטבע כולו רוצה לעלות – לעלות מלמטה למעלה. ולעומת זאת – לעומת הרצון שלנו להתחבר לאלוקות, יש גם אתערותא דלעילא – גם הקב"ה רוצה אותנו וחפץ בנו. קול השופר הוא מבטא את אותו רצון אלוקי, כמו שהיתה תקיעת שופר בזמן מעמד הר סיני. אלו גם חלק מהטעמים של תקיעת שופר בראש השנה – לבטא את זה שהקב"ה בא למלוך עלינו. יתירה מזו, השופר הוא זה שמגלגל את הגלגל, כלומר גם עצם ההשתוקקות שלנו היא נובעת מהשרש האלוקי.

כל זה ממש בקיצור נמרץ בכל אופן, זה טוב ויפה שאת מתחברת למילים, ואני חושב שההתחברות הזו צריכה לחזק בך, ובעצם בכל מי ששומע את השיר, את הרצון להתקרב ולחזור בתשובה, תוך ידיעה שהקב"ה מחכה לנו ומצפה לנו, וכמו שמצאנו 'אמר הקב"ה – פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם'.

כל טוב


טוביה

tsbias@actcom.co.ilכתבות נוספות