שאל את הרב

נשים בתפקיד ציבורי

הרב ברוך אפרתי הרב ברוך אפרתי 20/06/13 10:54 יב בתמוז התשעג

שאלה

שלום וברכה

ברצוני לשאול בעניין גוף הבוחר לרבנות הראשית(אני חייב לציין שאין לי רקע תורני).

לאחרונה ראיתי את ההלכה הזאת באינטרנט! :

הלכות מלכים ומלחמות פרק א

"אין מעמידין אישה במלכות- -שנאמר "מלך" (דברים יז,טו), ולא מלכה; וכן כל משימות שבישראל, אין ממנים בהם אלא איש".

לכן שאלתי היא בהקשר לפסוק "כל משימות שבישראל" האם אפשר להסיק מהלכה זו שלא ממנים אישה לתפקיד ציבורי?? (למרות שככה אני מבין את הפשט אולי יש פירושים אחרים לעניין אשמח לדעתך בעניין).

אבקש להתייחס להלכה באופן ספציפי ובכלל לעניין נשים בתפקיד ציבורי תודה רבה.

תשובה

שלום

זהו נושא הלכתי ארוך, ויש בו תתי סעיפים בימינו שהשלטון הוא דמוקרטי ולא מלוכני.
למעשה, אשה אינה יכולה לדון, ואינה יכולה להיות בתפקיד שררה כפי שהוכרע ברמב"ם, ריש הלכות מלכים. אולם יש שהתירו לה להיות שליחת ציבור בנושאים מסויימים, שאין זה בגדר שררה. שבימינו שר וח"כ הוא שליח ואין לו שררה עצמית שהרי הוא יודח אם יטה מרצון שולחיו. ועוד, שזהו מינוי זמני על כל פנים ולא שררה ממש. והם סוברים שמה שאסרה תורה הוא שררה תמידית או שררה עצמית. ויש שחלקו ואסרו כל שררה שהיא, גם כנבחרת ציבור.
לגבי בחירה ע"י נשים בועד הבוחר, יש בזה מחלוקת אחרונים. דעת מרן הרב זצ"ל היתה לאסור וכן רוב גדולי הדור הקודם. והיו מהגדולים שהתירו, חלקם כשעת הדחק וחלקם לכתחילה. והיום נהגו נשים לבחור וגדולי ישראל לא מוחים על כך כנראה משום שהשעה צריכה לזה, וגם הדור אינו מבין את עומקם של הדברים וחושבים שיש בזה ביזוי האשה והמעטת כבודה ח"ו.

כל טוב

כתבות נוספות