שאל את הרב

מכור לאוננות,הוצאת זרע - לבנים בלבד

חדשות כיפה הרב שמואל אליהו 29/09/03 06:22 ג בתשרי התשסד

שאלה

לרב שלום,

קודם כל אני רק רוצה להגיד שבחרתי בך כי אתה עונה תמיד בנועם,בהבנה ובמתינות-יישר כח!

גופא:לצערי הבאמת רב אני מכור לאוננות,הוצאת זרע ותאמין לי עכשיו כשאני כותב לך אני בוכה,

אני מאוד רוצה להגמל מזה אבל אני פשוט לא יודע איך,אני בוכה מול ארון הקודש כשאני מבקש מהקב"ה שיעזור לי להפסיק עם זה אבל זה פשוט לא הולך לי-בבקשה עזור לי!!!

תשובה

בס"ד

ראה אחי!

בעיה הזו היא הבעיה היותר יסודית של האדם. בין אם הוא נופל באוננות ובהוצאת זרע ובין אם הוא חוטא בעריות בראיה או במגע ח"ו או בקיום יחסים שזה העבירה עצמה.

ההבדל הוא שהוצאת זרע ואוננות זה דבר חמור אבל ניתן לתיקון. אבל החוטא בעריות ממש. לפעמים קשה מאוד לתקן מה שקילקל. ולפעמים לא יכול כלל לתקן. ועל זה נאמר "מעוות לא יוכל לתקון"

לא לחינם נקרא התיקון של החטא הזה "תיקון היסוד" כי הוא היותר יסודי של האדם.

גם האבר שבו החטא מתואר בחכמת הקבלה כמתאים לספירת היסוד, והוא אחת מעשר ספירות שבהם מתגלה הקב"ה בעולם.

לכן הבכי שלך הוא אמיתי כי כאשר אדם טועה ונופל בכל אחד מהחטאים הקשורים לענין הזה הוא פוגע בכל הענינים. משל למה הדבר דומה?

ההבדל בין חטא זה לחטא אחר הוא כמו ההבדל בין מי שפוגע בטיח או בקרמיקה של בית ומלכלך את קירותיו שזה מאוד חמור ולא יפה וצריך תיקון. אבל מה ערך למעשיו של זה לבין מי שפוגע ביסודות של בנין?

הפגיעה בזה היא פגיעה ביסודות.

למזלי פגשתי רב מאוד חשוב שהוציא ספר על הענינים האלה וקראתי חלקים ממנו ומאוד מצא חן בעיני שהוא כותב מתוך הבנת הענין וכפי שכתבת בהקדמת דבריך [ בנועם,בהבנה ובמתינות]. כך ממש הוא כתב את ספרו וכדאי לך מאוד לקרוא אותו.

שם הספר הוא "אשיב ממצולות" של הרב יהושע שפירא ראש ישיבת ההסדר ברמת גן. וזה מאוד מתאים כיון שהרב הזה עוסק עם בני נוער שרוצים להיות יותר טובים ויותר אמיתיים. והוא מכיר את האמת של הדברים ופועל בהצלחה.

עד אז אפנה אותך לכמה תשובות שנכתבו כאן באתר.
וראה:

https://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=13943

בהצלחה

לסיכום אצרף לך [תפילה לשמירת הברית] מבעל רבינו יוסף חיים זצוקלה"ה בעל הבן איש חי

אנא ה' למען שמך הגדול ולמען רחמיך וחסדיך תעזריני ותסייעני לשמור אות ברית קודש אשר חתמת בבשרנו, ותצילני מכל חטא ומכל הרהורים רעים ומחשבות פגומות. ותצילני מכל פגם הברית הן במחשבה, הן בדבור, הן במעשה, הן בחוש הריאות, הן בחוש השמיעה, הן בשאר חושים. ובכולם אהיה טהור בקדושת הברית בלי שום פגם והרהור רע כלל, ותזכני שאתגבר על יצה"ר, ותהיה מחשבתי קשורה ודבוקה בקדושת תמיד, כי ברחמיך הרבים בחרת בנו מכל האומות ורוממתנו מכל הלשונות, והבדלת אותנו מכל טומאותיהם ותועבותיהם, ככתוב בתורתך "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי".
נודה לך ה' אלהינו ואלהי אבותינו על שהוצאתנו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים ועל בריתך שחתמת בבשרינו, ועל תורתך שלמדתנו, ועל חוקי רצונך שהודעתנו, ועל חיים ומזון שאתה זן ומפרנס אותנו, אנא ה' "לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי", ותמשוך עלי מחשבות קדושות וטהורות זכות ונכונות, ויהיה לי לב שמח בעבודתך תמיד, ותעזרני על דבר כבוד שמך מעתה ועד עולם. אכי"ר.

כתבות נוספות