שאל את הרב

מינוי חזן לא שומר שבת

חדשות כיפה הרב שלמה בן אליהו 23/01/08 08:13 טז בשבט התשסח

שאלה

האם מותר למנות חזן או בעל תפילה שאינו שומר שבת?

האם כשאדם זה מציין את יום השנה להוריו האם כן ניתן למנותו לחזן?

תשובה

בסד

שלום רב.

מחלל שבת בפרהסיה לא יכול להציא את הרבים ידי חובת תפילה או קריאה בתורה, אבל קדיש הוא יכל להגיד ,או לקרא קטעים לפני ישתבח,ומזמורי תהלים של הזמירות.
וזאת למרות שהוא בעל חיוב ,(כיוון שהוריו נפטרו.)

אולם אם יקבל עליו לשמור שבת יעשה בכך נחת רוח יותר גדולה להוריו.נחת רוח ועילו נשמה כפול.ויוכל להיות שליח ציבור.
בברכה

כתבות נוספות