שאל את הרב

האם מותר להרוג כינים בשבת - מדע מול תורה

חדשות כיפה הרב שמואל אליהו 18/03/03 20:33 יד באדר ב'

שאלה

שלום

כיצד אנו בזמנינו צריכים להתייחס לפסק דין של שולחן ערוך שקובע שמותר להרוג כינים שעל הראש בשבת כיוון שהם מתהווים רק מן הזיעה.

ברור שכשדברים אלו נכתבו הדעה של כל אנשי המדע באותה תקופה, שבהם מן הסתם התייעצו הרבנים, הייתה שהכינים מתווים רק מן הזעיה, אבל זה הפורך והוכח כלא נכון,

כיצד היום אנו אמורים לנהוג בקשר להלכה זו?

תשובה

בס"ד

כבר כתבו הפוסקים שהכינים שהשו"ע מדבר עליהם הם לא הכינים שאנו מכירים היום הנמצאים בראשם של בני אדם.

ראה: כל חקלאי יודע שהחרקים שיש היום בשדות הירק שלו הם לא אלה שהיו לפני עשר שנים. יש חרקים חדשים כל פעם. הם מתחלפים ומשתנים ובמיוחד כשמנהלים נגדם מלחמה – החרקים "משכללים שיטות" ומתחלפים ומביאים זנים חדשים להלחם באדם.

כך ממש בחרקים שטפילים לאדם ה"כינים" - יש "חילופים" בזנים מידי תקופה. [הכינים שישנם היום אינם אלו שדיברו עליהם לפני חמש מאות שנה].

הם דיברו על כינים שדרך הרביה שלהם היא אחרת ממה שאנחנו רואים היום.

לכן ההלכה היא בהתאם. אסור להרוג את הכינים שמצויות היום בראשי בני אדם.

(לדעתי - כל מה שכתבת על המדע והזיעה אינו רלוונטי לשאלה זו)

כתבות נוספות