שאל את הרב

דבר תורה קצר לפרשת נוח

חדשות כיפה חברים מקשיבים 28/10/11 09:07 ל בתשרי התשעב

שאלה

בתחילת פרשת נוח מתואר: וַיָּבֹא נֹחַ וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ וּנְשֵׁי בָנָיו אִתּוֹ אֶל הַתֵּבָה מִפְּנֵי מֵי הַמַּבּוּל: (בראשית, פרק ז', פסוק ז')

חז"ל התקשו בשאלה מה באות המילים 'מפני מי המבול' להוסיף לנו? הרי ברור שסיבת הכניסה לתיבה הייתה מי המבול – זו כל הסיבה שהתיבה נבנתה?

רש"י מביא את תשובתם (שימו לב לפיסוק) – 'אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים'.

פירוש הדברים ברור – נוח היה צדיק תמים בדורותיו, אבל לא היה לגמרי 'סגור על העניין', ורק כשראה את המבול בעיניים האמין בו סופית ונכנס לתיבה.

החסידים, כדרכם של חסידים לא אוהבים פירושים 'שליליים'. עוד דבר שחסידים עושים כדרכם של חסידים, הוא לפסק קצת אחרת, לקבל משמעות קצת אחרת. הם מפסקים את רש"י כך:

'אף נח מקטני אמנה היה מאמין, ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים'.

פירוש: נח האמין שגם האנשים הקטנים הם אנשים גדולים, כי יש ערך לכל מעשה ולכל מחשבה, לכל אדם ולכל מאבק המתחולל בקרבו, גם אם הוא נכשל בסופו של דבר, ולכן לא האמין שגזר הדין הנורא של המבול מתאים להם. אפילו כאשר המים כבר התחילו לרדת לא האמין נח שהתהליך יימשך, שהאנשים הקטנים בעלי הערך הגדול יימחו, ורק כאשר ממש לא הייתה ברירה הוא נכנס לתיבה.

כמובן, זו דרשה חסידית, והאמת שהקב"ה החליט להראות בעולם היא אחרת (שהרי גזר דינו של הקב"ה הוא אמת), אבל בכל זאת יש מה ללמוד מכך, איזו זווית הסתכלות על האנשים ה'קטנים' שאולי ככל שיותר אנשים ישתמשו בה הקטנים באמת יהפכו לגדולים יותר. . .

ועוד באותו עניין. על הגדרת נח כצדיק תמים בדורותיו מסביר רש"י:

'יש מרבותינו דורשים אותו לשבח - כל שכן שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי - לפי דורו היה צדיק ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום':

סבי ז"ל (בני השני קרוי על שמו) הסב את תשומת ליבי לכך שלדורשים לשבח מצמיד רש"י את התואר 'רבותינו', ואילו לדורשים לגנאי לא מוזכר תואר זה. אמנם גם אלו דברי תורה וגם הדרשה לגנאי היא פירוש של חז"ל, אבל בכל זאת רש"י העדיף להצמיד את התואר רבותינו לדורשים לשבח. . .

הלוואי שנזכה לזהות את האפשרות לראות את הדברים בעין אחרת, עין טובה, להאמין בראייה הזו ולפעול על פיה!

תשובה

כתבות נוספות