שאל את הרב

אין מיילדים גויה בשבת

הרב ברוך אפרתי הרב ברוך אפרתי 06/03/12 16:58 יב באדר התשעב

שאלה

שלום רב.

רציתי לדעת מנין נובע האיסור הזה, ומדוע לפעמים יש התייחסות כזאת לגויים? הרי עם ישראל הוא עם סגולה, אור לגויים, שאמור להביא גאולה לעולם ולהפיץ את האור וכו', וכביכול זה נשמע כאילו אנחנו מצווים להתנהג בצורה ממש לא מוסרית כלפי הגויים.

אשמח לתשובה, תודה.

תשובה

שלום

ערכה של השבת גדול יותר מערך חיי אדם שאינו יהודי, משום שהשבת היא יסוד הקודש שבאומה הישראלית. לולי השבת אין זהות ישראלית אלוקית, ועל כן אפילו חיי אדם גוי שהם ערך חשוב, נדחים מפניה.
לכן ההלכה היא שלא מיילדים גויה בשבת, גם אם אינה עכו"ם שהרי יש בזה איסור עוקר דבר ממקום גידולו (-העובר)ועוד. ואם היא עכו"ם (כגון נוצריה), אזי אפילו ביום חול לא מיילדים שלא להרבות עובדי ע"ז, אך בימינו משום איבה מיילדים בחול. אך בשבת לא מיילדים גם אם יש איבה משום שיכולה להשמט ולומר שמותר לנו ליילד רק נשים שומרות שבת ואז לא תהיה איבה.
ובימינו שהאיבה מתעוררת למרות כל התירוצים, חובה לילד אפילו בשבת, ואפילו עכו"ם, ועל אף שהדבר אסור מיסודו הוא נדחה מפני פקוח נפש של יהודים שמא מילדת גויה לא תיילד יהודיה כנקמה.

מי שמגדיר את סולם הערכים שלנו הוא דבר ד' שבתורה ולא התחושות שלנו, וכך ההלכה הגדירה במס' ע"ז ובמקומות אחרים וכך נפסק בראשונים, בשו"ע ובגדולי האחרונים.
אני מבין שהדבר קשה לעיכול, ששמירת הלכה דוחה חיי אדם גוי. אולם גם חיי יהודי נדחים מפני הלכות מסויימות כגון ע"ז וגלוי עריות ועוד. הערך הלאומי של הזהות האלוקית שבנו, המתבטאת בשבת, גוברת על הערך האינדוודואלי של חיי האדם.

כל טוב

כתבות נוספות