שאל את הרב

שירים לשמחת תורה

חדשות כיפה חברים מקשיבים 09/10/06 09:37 יז בתשרי התשסז

שאלה

בס"ד עוז וחדווה במקומו

שירות ותשבחות לכבוד בורא עולם:

לשמחת תורה, לשמחת בית השואבה, לפורים ולסיבוב שערים:

(מצווה גדולה לשכפל, להעתיק, לצלם, להדפיס ולפרסם בכל דרך שהיא, אלקטרונית או מכנית. זכור: הקדוש ברוך הוא ברא פה לאדם אך ורק כדי להודות ולהלל ולשבח אותו.

נא להתכוון לייחוד, לקדושת ולכבודו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, יתברך ויתעלה שמו לעד)

מזמור לדוד, הבו לד' בני אלים הבו לד' כבוד ועוז: הבו לד' כבוד שמו השתחוו לד' בהדרת קודש: קול ד' על המים אל הכבוד הרעים ד' על מים רבים: קול ד' בכח קול ד' בהדר: קול ד' שובר ארזים וישבר ד' את ארזי הלבנון: וירקידם כמו עגל לבנון ושריון כמו בן ראמים: קול ד' חוצב להבות אש: קול ד' יחיל מדבר יחיל ד' מדבר קדש: קול ד' יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד: ד' למבול ישב וישב ד' מלך לעולם: ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום:

אבינו מלכנו אבינו מלכנו פתח שערי שמיים, שערי שמיים פתח, פתח שערי שמיים לתפילותינו

אבינו מלכנו, תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך

אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב, אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב, במהרה בימינו בקרוב. א-ל בנה ביתך בקרוב

אהבת עולם תביא להם, וברית אבות לבנים תזכור

אואואואואואואואואיייי, אואואואואואואואואיייי, איייאיייאיייאיייאיייאייי

אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה

אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו

אחת שאלתי מאת ד' אותה אבקש, שבתי בבית ד' כל ימי חיי, לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו

איזה טוב ד'. תודה רבה לך ד' יתברך על כל מה שאתה נותן לנו

אילו יהודי היה יודע כמה השם אוהב אותו,

היה שמח ורוקד, מאה עשרים שנה.

אילו יהודי היה יודע מה כוחה של השמחה,

היה שמח ורוקד, מאה עשרים שנה.

אין אדיר כד', ואין ברוך כבן עמרם!

אין גדולה כתורה, ואין דגולים כישראל. מפי אל, מפי אל יבורך כל ישראל

אין הדור כד', ואין ותיק כבן עמרם!

אין זכה כתורה, ואין חכמים כישראל.

מפי אל, מפי אל יבורך כל ישראל.

אין טהור כד', ואין יחיד כבן עמרם!

אין כבירה כתורה, ואין למדנים כישראל.

מפי אל, מפי אל יבורך כל ישראל

אין לנו, אין לנו, אין לנו מלך גואל, מלך מלך גואל ומושיע

ואין לנו להישען, ואין לנו להישען, אלא על אב

תשובה

תודה רבה.

וחג שמח,
חברים מקשיבים.

כתבות נוספות