שאל את הרב

קיפול בגדים בשבת

חדשות כיפה צוות בית ההוראה 05/08/02 17:03 כז באב התשסב

שאלה

האם מותר לקפל בגדים בשבת?

תשובה

א. קיפולו של בגד - כגון חצאית או מכנסי גבר - בשבת מותר רק בהתמלא כל 5 התנאים הבאים:
1. מתכוון ללובשו באותה שבת. 2. הקיפול ייעשה רק בידי אדם אחד. 3. הבגד הוא חדש. 4. צבע הבגד הוא לבן. 5. אין תחליף לבגד.

ב. מותר לתלות בגד על קולב, אלא אם כן כדי לתלות עליו יש קודם לכן לקפל את הבגד.

ג. הקיפול אסור כאשר קיימת הקפדה על קוי הקיפול. מותר לקפל בגד שאין בו הקפדה כזו - כגון: סדין, שמיכה או מגבת - והדבר נחוץ לסידורו של החדר או איחסון בארון. אסור לקפל בגד כשרוצה להכינו בכך משבת לחול.

ד. מותר לרכך מגבות שהתקשו בכביסה ע"י שפשוף או ניעור, אך בתנאי שהן נחוצות לאותה שבת עצמה.

ה. מותר לקפל שלא בקוי הקיפול הרגילים, כגון: מפת שולחן וטלית.

ו. טלית שהיא מיוחדת לשבתות בלבד - יש שהתירו לקפלה בשבת, אולם דעת התוספות לאסור. לפיכך יש לקפלה שלא בקוי הקיפול הרגילים. יש נוהגים שבמוצאי-שבת הנשים הן שמקפלות את טליתות בעליהן בקוי הקיפול הרגילים, כדי לזכות אף אותן במצוה זו.

כתבות נוספות