סגור

עוגיות החמץ של פפושדו וגטניו -המכונות ''מצה עשירה''

שלום וברכה בכל שנה עולה השאלה בנוגע לעוגיות של פפושדו וגטניו בקשר אם מותרים הם או אסורים לאכילה והם חמץ ????

מה עושים? איך רבנות חולון נותנת עליהם כשרות?

תוכן התשובה:

בס"ד

שלום רב.

היות ולאחרונה התגלה כי החומר "ביסיפלוט "- הנימצא ביין מפריש מים במגעו עם קמח,

וכן ישנם ביין חומרים נוספים מלבד יין טהור..

[לכן אין לדון עוגיות אלה כמצה עשירה אלא הם חמץ גמור ]..לפחות ל[דעתו של מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן הרב מרדכי אליהו זיע"א.]

עיין בקישור כאן.. בדברי מרן מו"ר הרב מרדכי אליהו זיע"א
ועיין עוד בקישור כאן בדברי בנו, בן דודי הגאון הרב יוסף אליהו שליט"א
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/218557


[וכידוע החמירו מאוד מאוד בחמץ בפסח..] (עיין שו"ת הרדב"ז סימן תקע"ו, שמחת הרג"ל להגאון החיד"א זיע"א לימוד א´, ועיין עוד בספרו לב דוד פרק ל´.. [והטעם בחומרות החמץ כי הוא רומז ליצר הרע..)]

וכן דעת הגאון הגדול [הרב יעקב יוסף זצ"ל] [שעוגיות אלו הם חמץ גמור].

ולפני כשלוש -ארבע שנים העביר הגאון הרב יעקב יוסף זיע"א שיעור בכולל בני דוד בירושלים ושם אמר שעוגיות אלה של [מצה עשירה של פפושדו ועוגיות היין של גטניו - הינן חמץ גמור], ואמר שהן אסורות גם משום [יין נסך],

וסיפר שביקר לאחרונה במפעל שם- וראה שלא היה משגיח במשך כמה שעות, ועשה שם סיור במפעל - ועם תוצאות הסיור הלך לאביו זצ"ל, וסיפר לו את כל התהליך שראה במו עיניו, ו[שלדעתו אסורות העוגיות הללו הן משם חמץ בפסח, והן כל השנה -מדין יין נסך ](כי עובדים שם במפעל פועלים שאינם יהודיים.... וקרה כמה פעמים ששתו מהיין ...)

ואמר לו אביו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: יש לנו שם משגיח שלנו, הרב מאיה.. והוא אומר שזה כשר? אמר לו הרב יעקב : זה מה שראיתי בעיני.. אני הייתי שם.. אז יש מחלוקת במציאות ביני לבין הרב מאיה.. [אני ראיתי את כל התהליך..זה חמץ!... ושתק מרן הרב עבדיה יוסף זצ"ל] , מצורף בזה קישור:

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/236089

(ובשיעור ששמעתי מפי מו"ר הרב יעקב יוסף זצ"ל- שאלוהו איך זה יכול להיות שאחיו- רב העיר חולון נותן לזה כשרות?
וענה: שנותן הכשרות פסול לעדות היות ויש לו אינטרס כספי...)

וכן נפסק להלכה בספר[ "מצה עשירה" ]בהוצאת רבני מכון חברון של הרב עידו אלבה, קרית ארבע תשס"ג (בספר זה מובאים מחקרים ופסקי הלכה מאת רבני דורנו שליט"א על עניין המצה עשירה, ומסקנתו ההלכתית היא כי זה חמץ .. (עיין במיוחד שם בעמודים 271-272)


(בעבר הבאתי קישור לתמצית הספר של הרב עידו אלבה שליט"א, אך זה הורד מהאינטרנט, אז מי שרוצה לראות את הדיון ההלכתי הארוך והמרתק יקנה ויראה בספר הנ"ל, וגם שם יש חוות דעת של כימאים כדוגמת ד"ר ליכט ואחרים.

מצורף בזה קישור לספר פניני הלכה פסח המסביר בתמצית את סוגיה זו http://ph.yhb.org.il/04-08-01/)


על כן - [עוגיות אלו הן חמץ! , ואם עבר עליהם הפסח- חייבים לבערם כדין חמץ שעבר עליהם הפסח!, ובערב פסח- יש לשורפם כדין חמץ !],

[ולדעתו של מרן מלכא הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זיע"א- אסור לקנות כל השנה ממפעל זה- מדין מסייע לעוברי עבירה!,

והוסיף הרב שנקראים העוגיות שלהם בשם מצה עשירה- על שם שמעשירים את מי שקונה ואוכל אותם- בעוונות!!, (השם יצילנו) שהרי חמץ בפסח זה כרת!!] (ועיין עוד בספר פקודת אלעזר בחלק ג´ או"ח סימן תס"ב).

[ידע הציבור וישמר!!
ושומר נפשו ירחק מהן !]

בברכה

התשובה התקבלה מהרב שלמה בן אליהו,
ה בניסן התשעב
,
28 במרץ, 2012
לקריאה נוספת
30.03.2012

1. חומרא באיסור דרבנן? (שאלה)

ילמדנו רבינו: חמץ שעבר עליו הפסח הוא רק איסור דרבנן, ובדרבנן הלך אחר המיקל. אם כן למה יש לבער את העוגיות הללו אחרי פסח כדין "חמץ שעבר עליו הפסח", הרי הם לא חמץ לדעת המקלים?
תגובת הרב
כאן זה לא מחלוקת בהלכה, אלא כאן זו מחלוקת במציאות, ולא דמי למה שכתב המשנה ברורה בשער הציון בסימן תמט´, ובשו"ת בית אפרים בסימן מא´, ובשאגת אריה בסימן פח´.

עוגיות אלו הן [ודאי] חמץ ולא ספק חמץ, ועיין שוב בגוף תשובתי.

דווח על תגובה לא ראויה
04.04.2012

2. ללא נושא (שושה 86)

דווח על תגובה לא ראויה
10.04.2012

3. הכשלת הציבור ? (.נ.)

אז יש מחלוקת האם עוגיות אלו הינן חמץ.

כשיש ספק שכן :
איך יש עליהם כשרות ומכשילים את הציבור שלא יודע על המחלוקת ?
הקונה רואה "כשר בהשגחת.." וקונה בלי לחשוש !
תגובת הרב
באמת זה לא בסדר שנותנים עליהם כשרות.. כי זה חמץ! ועל זה נאמר: "וסלחת לעווני כי רב הוא" - העוון זה על הרב שנותן את כשרות...

ואפילו אם זה יהיה הרב הראשי.. ואפילו אם זה הבן של.. - עוונו ישא!!

על כן ידע הציבור ולא יקנה כל השנה את עוגיות אלה.. מהטעמים שכתבנו בגוף התשובה!לכן אני מזהיר את הציבור לא לקנות את עוגיות אלו לא לפני פסח, לא בפסח ולא לאחר הפסח!

אפילו בד"ץ בית יוסף ברשות הרב משה יוסף- נתן בעבר כשרות לעוגיות חמץ אלו, ולאחר שהבין שזה חמץ- מיד הסיר את הכשרות.

ידע הציבור ויזהר!

דווח על תגובה לא ראויה
17.03.2013

4. אשריך כבוד הרב (שלו)

דווח על תגובה לא ראויה
21.03.2013

5. עוגות פפושדו (שמעון)

האם העוגות חמץ למה יש עליהם הכשר . אנו פשוט מאוד לא יודעם לפי תשובות הרבנים מה דינם רצוי שתהיה תשובה כן או לא
תגובת הרב
תשובתי היא ברורה: עוגיות אלו הן חמץ גמור, ויש לשורפן בשריפת חמץ.

אלו שנותנים לזה הכשר מכשילים את הציבור.. ה´ ירחם עליהם..

דווח על תגובה לא ראויה
24.03.2013

6. אבל הרב (ozauda)

כל הרבנים וההשגחות מקבלות כסף על פועלן.
לפי זה, חותמת כשרות, של כל אחד, לא שווה כלום.

האם אי אפשר לאכול אוכל שלא הכנתי בעצמי?


תגובת הרב
צריך שהמשגיח יקבל כסף מהרבנות המקומית, ולא מהמפעל, אחרת הוא נוגע בדבר..

הרבנות צריכה לקבל כסף ממשרד הדתות ולא מהמפעל..

דווח על תגובה לא ראויה
02.04.2013

7. קישור לוידאו בנושא הזה (אתר הרשמי)

http://www.youtube.com/watch?v=esMZDAecD-o
תגובת הרב
תודה רבה

דווח על תגובה לא ראויה
03.04.2013

8. אם נשמר בבית (שמואל)

שלא במקום צנוע, אך לא ננגע במהלך חג הפסח,
לאחר הפסח, דהיינו, עתה, האם מותר באכילה או שיוגדר כ´חמץ שעבר עליו הפסח´ לדעת הרב אליהו זצל?
תודה
תגובת הרב
זה מוגדר כחמץ שעליו עליו הפסח.. שצריך לשורפו

דווח על תגובה לא ראויה
07.04.2013

9. בהמשך לתגובה 6 (אני)

שלום הרב,
למשפחתי יש מאפייה והם משלמים ישירות למשגיח , גם בהכשר הרבנות וגם בבד"ץ שהוסיפו.
זה כל מערכת הכשרות כך הבנתי
תגובת הרב
אצלי במערכת הכשרות - בגלל סיבה זו- אני משלם למשגיח ולא המפעל או המסעדה.

דווח על תגובה לא ראויה
17.04.2013

10. הערה ()

דווח על תגובה לא ראויה
04.04.2014

11. ללא נושא ()

שאלה: בחומר שעליו מדובר הוא כמובן ביסולפיט שזו תחמוצת הגופרית (אני כימאי). למיטב ידיעתי תחמוצת הגופרית אינה מפרישה מים (כמובן כי אים מים בחומר זה, ולכן אני לא כל כך מבין כיצד יש מים בתהליך הייצור. בנוסף, נראה לי גם שאיםן פה דין יין נסך מכיוון שהיין מבושל, ולכן אין עליו דין יין נסך ולא דין סתם יינם (לטעמי מעט מאד יקבים כשרים אינם מבשלים את היין, ואני משער שבד"כ מדובר ביין יבש שאין זה המקרה לפנינו. השיטה הטובה ביותר לבדוק את הדבר הזה היא בדיקת דו תחמוצת הפחמן בתהליך הייצור (בדיקה יחסית פשוטה. אם מיוצר חומר זה - הרי זה חמץ. לטעמי, שמרים אינם יכולים לעבוד בסביבת היין בשל רמת הסוכר הגבוהה או האלכוהול, כך שבאופן עקרוני לא יכל להיווצר חמץ בסביבת היין. אולם יש לבדוק את העניין אם אין שם מים כלל לעומק
תגובת הרב
עיין בספר "מצה עשירה" במחקרים של הכימאי המפורסם ד"ר ליכט, ועוד.., הם טוענים שיש שם יין טהור (לא מבושל), עיין בקישורים שהבאתי.

דווח על תגובה לא ראויה
29.03.2015

12. עוגיות מצה עשירה פפאשדו וגטניו (רפאל דנק)

שלום
רציתי לדעת חד משמעית לגבי העוגיות מותר או אסור תודה
תגובת הרב
אסור

דווח על תגובה לא ראויה
13.04.2015

13. ואם נעשתה מכירת חמץ (לילך)

אבל המוכר חשב שזה כשר ואכל מזה בפסח.. האם אחרי הפסח מה שנשאר אסור גם כן?
תגובת הרב
אסור, חמץ שעבר עליו הפסח זה..

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

שירות התעסוקה צילום: Yonatan Sindel/Flash90

עדיין בחל"ת? רשימת הערים שהכי קל למצוא בהן עבודה

קרא עוד