שאל את הרב

הוצאת קללה ועין הרע

חדשות כיפה הרב יצחק זאגא 16/05/04 14:58 כה באייר התשסד

שאלה

השואלת התייחסה לאיזשהו טקס של שפיכת מי ים אחד על שני כביכול כמשהו שאמור להוציא קללה ועין הרע.

תשובה

בס"ד

ערב יום ירושלים, תשס"ד

לתשורית שלו'

איני יודע מי נתן לך את העצה הזאת, להסרת קללות או עין הרע. מאחר ואיני מכיר את כל הסיפור לא אוסיף דברים. רק אומר לך שהדברים נשמעים לי לכאורה מעט תמוהים.

להלן עצות מוכרות ומקובלות להסרת קללות ועין הרע –

1. סגולה מפורסמת ביותר היא לומר ג' פעמים "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור. אנא מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא" (אני מזרעו של יוסף הצדיק באתי, שלא שלטה בו עין הרע).

2. תיקון ענייני העין – לא להסתכל בסרטים לא ראויים, לנהוג בצניעות בלבוש, לשמור על קדושת העיניים.

3. לחש לעין הרע ממרן החיד"א זצ"ל בספרו 'כף אחת' מובא בסוף תהילים 'איש מצליח'.

4. נגד קללות מומלץ לעשות 'התרת קללות' המובא במחזור ראש השנה נוסח הספרדים. שלושה גברים ישבו כמעין בית דין, והמבקש התרת הקללות יאמר את הנוסח בפניהם כמובא שם.

5. לתת צדקה לקרוא תהילים, ולבקש מהקב"ה שיסיר מעליכם כל קללה, עין הרע, וכל דבר רע.

6. מעבר לכל הנ"ל הסגולה הטובה ביותר, היא לתקן את מעשינו ולהתקרב אליו יתברך, ואז תתקיים בנו ברכת יצחק אבינו לבנו יעקב אבינו – 'אורריך ארור ומברכיך ברוך'.


בברכה,

יצחק חי זאגא

כתבות נוספות