שאל את הרב

האם לאשה מותר ללבוש מכנסים במקום שזה מקובל?

חדשות כיפה חברים מקשיבים 04/07/05 13:22 כז בסיון התשסה

שאלה

למה מותר לנשים ללבוש רק חצאיות, או כמו שכבר ראיתי באתר שמותר מתחת לחצאית מכנסיים אבל רק "שאינן נראות כמכנס גברי"? האופנה הרי משתנה, ומי שקובע את הגבולות ללבוש גברי ולבוש נשי זו החברה. אז אם בחברה (ולאו דווקא הישראלית) בה אנו נמצאים נשים הולכות עם מכנסיים- למה לא ללכת עם מכנסיים?

תשובה

שלום רב
אני שמח על השאלה, כי היא מפתח להמשך הבירור, ואני שמח שהדברים מתלבנים, שעל ידי הבירור והליבון שלהם הם מגיעים להיות ברורים, ולכן גם כלל חשוב יש בעצם השאלה, שאם לא מרגישים שמקבלים תשובה מספקת, חובה על האדם לשאול שוב, ושוב, עד שלבסוף הוא מקבל את התשובה המספקת. ולכן אנסה לענות ואם הדברים לא יספקו אשמח אם תחזור השאלה, ונלבן את הדברים יותר ובכך נתקדם מעצם העיסוק ונלבן את הדברים יותר ויותר.

נראה לי שיש בשאלה מעט ערבוב של שני מושגים הלכתיים, שנגרמו על ידי הבנה לא מדויקת של התשובה שנקראה, ולכך הדברים גרמו לבלבול, ואנסה לעזור לברר את הדברים בצורה ברורה.
בהלכה יש בענין המכנסיים לנשים שתי בעיות הלכתיות.
נושא הצניעות
איסור לא תלבש אשה בגד של גבר.

שני האיסורים האלו באופן פשוט אינם קשורים אחד לשני, אמנם יש מן המפרשים שקשרו את הדברים, אך בהלכה הם שני איסורים שכל אחד יש לו את הגדרים שלו, לכל אחד את התוצאות הנובעות ממנו ולכן צריך לברר כל חלק, כל איסור בפני עצמו.
הנושא הראשון הוא נושא הצניעות. מכנסים לנשים הוא דבר לא צנוע, שכן על ידי שהאשה לובשת מכנסים הגברים רואים את צורת הרגל בצורה בולטת ואת האזור הצנוע ולכן בחצאית שאין הפרש בין רגל לרגל, הדבר צנוע יותר. ולכן אסור לאשה ללבוש מכנסים, וזה בגלל בעיה של צניעות.
אך הנושא השני הוא כבר גדר אחר, והוא ענין של לא ילבש גבר שמלת אשה ולא תלבש אשה בגד של גבר. ולכן מכנסים שהם בגד של גבר, אסור לאשה ללבוש אותו כלל.
דין זה איננו קשור אם רואים אותה לובשת את הבד הזה או שהוא מתחת לבגדים אחרים, שכן הסיבה לאיסור איננה בגלל שהוא עלול לעורר את יצר העריות, אלא בגלל שהוא איסור עצמאי. ולכן אסור יהיה לאשה ללבוש מכנסים גם מתחת לחצאית, גם כאשר החצאית פותרת את הבעיה של הצניעות.
אלא שכאן, בענין איסור לא ילבש, כאשר המכנסים שהם מכנסים שגברים לא ילבשו אותם, כי הם מיוחדים לבנות, לדוגמא מכנסים שיש בהם פסים ורודים וכד', או מבנה של מכנסים של נשים שאיננו מתאים כלל לגברים ,ולכן גברים לא ילבשו מכנסים כאלו, באופן הפשוט לא יהיה איסור לא ילבש במכנסים כאלו (אמנם יש מי שחולק על דברים אלו, ואומר שמכנסים באופן הכללי הוא בגד של גברים, ולכן לפי דעתו גם מכנסים מתחת לחצאית יהיה אסור אך רוב רובם של הפסקים לא הסכימו לדעתו) ולכן יהיה מותר ללבוש מכנסים כאלו מתחת לחצאית.
דבר זה אף טוב במקרים שלבישת החצאית עלולה לגרום לכך שהאשה תהיה פחות צנועה מאשר מצב שהיא לובשת חצאית בלבד, לדוגמא בטיולים אשר החצאית עלולה לעלות בעקבות הרוח, או בשיעורי התעמלות וכד', ואז מומלץ ללבוש מכנסים מתחת לחצאית.
ולכן הואיל והאיסור הראשון, של ללבוש מכנסים בגלל בעיית הצניעות, אין כל היתר ללבוש מנכסים גם אם המיוחדות לנשים, וגם אם ברוב העולם נשים לובשות מכנסים, כי זה לא משנה את הענין של הצניעות, שכן גם אם רוב הנשים בעולם לובשות חולצה עם שרוולים קצרים, זה לא יהפוך את הענין להיות צנוע, כך גם מכנסים גם אם כל העולם ילבשו מכנסים עדיין תהיה בעיה של צניעות, אך הענין של האיסור לא ילבש לא יהיה קיים לכאורה, ולכן יהיה מותר ללבוש מכנסים המתאימות לנשים בלבד, אך ורק מתחת לחצאית.

באופן כללי חשוב להוסיף, שהצניעות היא דבר חשוב ביותר, ואנו צריכים להיות גאים בכך שאנו לובשים בגדים צנועים, ושומרים על מידת הצניעות, ולהיות גאים בכך בכל מעשינו ובכל מקום שאנו הולכים, להיות בטוחים בעצמנו שאנו עושים את הדבר הטוב והנכון ביותר, ואשרנו שאנו משתדלים לעשות את רצון ה' בלבושנו ובשאר מעשינו.
אם עדיין הדברים דורשים ליבון ובירור אשמח להשיב בכתובתי
Zahig2@walla.com
בברכה

כתבות נוספות