שאל את הרב

דוד ואלחנן בן יערי

הרב גלעד שטראוס הרב גלעד שטראוס 10/02/13 21:56 ל בשבט התשעג

שאלה

שלום כבוד הרב

האם יש תירוצים ל"סתירה" (כביכול) מי הרג את גלית?

דוד או אלחנן בן יערי

תשובה

בס"ד
שלום רב,

השאלה שלך מבוססת על הכתוב בשמואל ב' פרק כא פסוק יט: "ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים ויך אלחנן בן יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור
ארגים:"
לכאורה את דוד הרג 'אלחנן בן יערי'?

תשובה פשוטה נמצאת ברש"י = "אלחנן - דוד"

לצערנו, תשובות פשוטות כאלה נתקלות לעיתים בהתנגדות:
היתכן שלדוד יש שם נוסף?
דוד הוא בן 'ישי' ואלחנן בן 'יערי'!
מענין למצוא שדברי רש"י מקבלים תמיכה במאמר מדעי שמנתח את אותיות שם האב: 'ישי' ו-'יערי' -
" ...אלחנן בן יערי איננו אלא דוד בן ישי בכבודו ובעצמו. הסבר זה... יפתור באחת את השאלה מי הרג את גלית. זהו אותו האיש עצמו, שנשא כנראה שני שמות. שמו האמיתי, בו כונה עם היוולדו, היה אלחנן – שם פרטי לגבר שהיה שגור בבית לחם ביהודה (זה גם שמו הפרטי של אחד מגיבורי דוד), ואילו כינויו – דוד, ניתן לו כשעלה למלוכה. כינוי זה הוא יחידאי במקרא, וניתן רק למלך ישראל, מקים השושלת.

תאמרו, שקריאת הטקסטים כפשוטם תגלה בעליל שמדובר באנשים שונים, שהרי שמות אבותיהם שונים: ישי (אבי דוד) מול יערי (אבי אלחנן). אבל כבר הסבו חוקרים את תשומת הלב לצורה המיוחדת של השם יערי. תארו לכם שבשעת עריכת הטקסט של קטעים 2 ו-3, העתיק העורך קטע מסויים ושיבש את אחת האותיות. אם הדבר נעשה בתקופת שיבת ציון (המאה ה-6 לפנה"ס ואילך), או זמן מועט אחר-כך, כאשר הכתב המרובע (המכונה בפי החוקרים בשם הכתב היהודי) כבר היה בשימוש (הוא למעשה אבי הכתב המצוי בשימוש עד ימינו ואשר בו נדפסות שורות אלה), אזי העתקתה המשובשת של האות שי"ן עשויה ליצור שתי אותיות חדשות. שלושת הענפים שממנה מורכבת האות שי"ן עלולים להיקטע כך ששני הענפים הימניים יתנתקו מן הענף השמאלי. וכך מן האות שי"ן – ש – יווצרו שני סימנים שהימני מביניהם דומה לאות עי"ן, והשמאלי – לאות רי"ש – ער, והרי לכם כיצד השם ישי (אבי דוד) עלול היה להשתבש לשם יערי (אבי אלחנן). על-פי השערה זו נמצאנו למדים שהטקסט המקראי מכיר, כנראה, ארוע אחד בלבד שבו השתתפו אלחנן-דוד בן ישי (ששובש בהעתקה ליערי) מול גלית הגתי."

מתוך
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9529

כתבות נוספות