שאל את הרב

אזכרה באדר של שנה מעוברת

חדשות כיפה הרב בניהו ברונר 22/10/02 21:15 טז בחשון התשסג

שאלה

שלום לכבוד הרב !

רציתי לדעת האם לאדם שנפטר בחודש אדר עושים אזכרה באדר א' או שמא באדר ב'

בתודה

תשובה

ב"ה י"ט מרחשון תשס"ג

שלום רב!

בשולחן ערוך מובאת מחלוקת בין המחבר לרמ"א

אורח חיים סימן תקסח סעיף ז:

כשאירע יום שמת אביו או אמו באדר, והשנה מעוברת, יתענה באדר ב'. הגה: ויש אומרים דיתענה בראשון (מהרי"ל ומהר"י מינץ), אם לא שמת בשנת העיבור באדר שני דאז נוהגים להתענות בשני (ת"ה סימן רצ"ה /רצ"ד/); וכן המנהג להתענות בראשון, מיהו יש מחמירין להתענות בשניהם (פסקי מהר"י בשם מהר"י מולין).

לדעת המחבר קביעות האזכרה היא באדר שני ולדעת הרמ"א באדר הראשון וכך מנהג קהילות אשכנז, בעוד שקהילות הספרדים נוהגים לקבוע את האזכרה באדר שני.

אם אותו אדם נפטר בשנה מעוברת האזכרה תהיה על פי האדר בו הוא נפטר.

בברכת התורה

בניהו ברונר

צפת

כתבות נוספות