שאל את הרב

אדם כשר?

הרב יובל שרלו הרב יובל שרלו 10/10/07 15:13 כח בתשרי התשסח

שאלה

לה"ו

שלום וברכה.

ידוע לי שישנם איסורים בהלכה שהם כמעט מובנים מאליו שאסור לעשות כמו גילוי עריות ושפיכות דמים וכו'. ה' נתן לנו סימני כשרות בחיות על מנת שנבדיל בין כשר לטמא וכצפוי, האדם אינו מכיל סימני כשרות כך שכיביכול הוא אינו כשר, אבל, קניבליזם בתורה היה צריך להתבטא באופן משמעותי וכאיסור בפני עצמו כמו 7 מצוות בני נוח ולא רק להיכלל בגדר סימני כשרות אז השאלה היא כזאת :

א. האם מותר לאכול אדם כשזה לא כלול ברצח או עבר מן החי או חילול כבוד המת (כמו עובר שהופל לפני התקופה בה הנשמה נכנסת לעובר)?

ב. אם אסור, האם זה יותר או פחות חמור מלאכול חייה טמאה ?

תשובה

שלום וברכה
כתב על זה הרב מו"ר עמיטל בספרו "והארץ נתן לבני אדם".

אני מצטט קטע ממאמר שאני כתבתי:
"הרב קוק דן בסוגיה זו בהערת אגב על העובדה שלא קיים בתורה איסור אכילת בשר אדם . באחד המאמרים המוקדמים שלו הוא מציין כי הסיבה לכך היא שדברים שנרכשו לו לאדם באופן טבעי אין התורה כותבת את איסורם . ייתכן כי אחד הנימוקים לנוהג זה של התורה הוא אותו רעיון של זילות מעצם האפשרות שיסוד מוסרי טבעי מושרש כל כך נכנס למערכת משפטית".

מדברי הרב קוק אפוא עולה שלא זו בלבד שזה איסור - אלא זו פסגת האיסורים, ואין מצב כלל שיותר בו לאכול בשר אדם.


כל טוב

כתבות נוספות