מקוואות
מצא את המקווה הכי קרוב

מקוואות באשקלון

אפרידר

נשים כלים הקקיון ,אשקלון

אפרים צור

נשים אפרים צור ,אשקלון

בלפור

נשים כלים בלפור 4 ,אשקלון

ברנע

נשים כלים מעלות אשר 20 ,אשקלון

גבעת ציון

נשים כלים הרב משה כלפון הכהן ,אשקלון

מקוה אגמים

נשים כלים מפל התנור 6 ,אשקלון

רמת אשכול

נשים כלים דוד רזיאל 37 ,אשקלון

שפירא

נשים כלים משה יוליש 21 א' ,אשקלון