בשורה למילואימניקים העצמאיים: המענק יוארך בחצי שנה - כך תקבלו אותו

המענקים בגין נזק עקיף לעצמאיים ששירתו במילואים בצו 8 יוארכו בחצי שנה נוספת. כעת ניתן להגיש בקשה לקבלת הפיצויים לעצמאי ששירת שירות פעיל מעל ל-30 יום | כל הפרטים

חדשות כיפה חדשות כיפה 28/03/24 08:36 יח באדר ב'

בשורה למילואימניקים העצמאיים: המענק יוארך בחצי שנה - כך תקבלו אותו
מילואימניקים. למצולמים אין קשר לנאמר, צילום: David Cohen,Flash90

רשות המסים וצה"ל מודיעים כי החל מאמש (ה') נפתחה מערכת מקוונת לטיפול בבקשות למענקים של עצמאיים, שעסקיהם נפגעו כתוצאה משירות בצו 8. למענקים יהיו זכאים עצמאיים ששירתו למעלה מ-30 יום בצו 8 והעסק שבבעלותם חווה ירידת מחזורים בעקבות שירות המילואים. המענקים יינתנו בגין שירות מילואים פעיל, שחל בתקופה המתחילה בינואר 2024 ועד חצי שנה מתום מועד סיום הצו הראשון של משרת המילואים.

לכמה תהיו זכאים?

בקשות למענקים יוגשו אחת לחודשיים, החל מהחודשים ינואר-פברואר 2024 ואילך. עוסקים פטורים יהיו זכאים לפיצוי בסכום קבוע עבור כל תקופה בת חודשיים, בהתאם לגובה המחזור השנתי ולשיעור ירידת המחזורים, שעליו הצהיר העוסק הפטור.

עוסקים מורשים יהיו זכאים לפיצויים בגין מלוא סכום הירידה במחזור העסקאות בין התקופה בת החודשיים לתקופה המקבילה ב-2023, כשהוא מוכפל במקדם הוצאה נחסכת. חישוב מותאם יתבצע עבור עסקים חדשים שנפתחו לאחר 1 בינואר 2023 ועד 30 בספטמבר 2023.

חיילי מילואים, הטבות גם לנשים

חיילי מילואים, צילום: Ayal Margolin,Flash90

כך תגישו את הבקשה

הבקשות יוגשו באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות הקישור שיפורסם באתר המילואים של צה"ל. הבקשות יוגשו החל מיום פתיחת המערכת ובקשה עבור תקופת זכאות מסוימת תוגש בתוך 3 חודשים מסיום תקופת הזכאות.

המענקים ישולמו בהקדם ולא יאוחר מתום 14 ימים מיום קביעת הזכאות. תגמולי ביטוח לאומי שניתנו בגין תקופת הזכאות לא ינוכו מסכום המענקים. בבקשות שלגביהן תידרש בחינה מעמיקה של רשות המסים וקרן הסיוע, סכום המענק ייקבע בתוך 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה. משרת מילואים אשר בקשתו סורבה או לא אושרה במלואה, רשאי להגיש השגה לקרן הסיוע של צה"ל באתר המילואים. על ההשגה להיות מנומקת, עם כלל המסמכים והנתונים אשר עשויים לתמוך או לאשר את טענותיו.