מי הזכאים? הורים צעירים? בקרוב גם תשלמו פחות וגם תקבלו מענק של אלפי שקלים

ועדת הכספים אישרה לקריאה שניה ושלישית את תוספת נקודות זיכוי ממס ומענק עבודה להורים לילדים עד גיל 3. המשמעות: הורים זכאים יקבלו תוספת נקודות זיכוי למס בשווי אלפי שקלים בשנה, כולל החזר רטרואקטיבי. בנוסף אישרה הועדה גם מתן תוספת למענק עבודה | כל הפרטים

ישועה תורג'מן ישועה תורג'מן, חדשות כיפה 06/03/24 08:15 כו באדר א'

הורים צעירים? בקרוב גם תשלמו פחות וגם תקבלו מענק של אלפי שקלים
רשות המיסים, מבצע בישיבות ועמותות במרכז, צילום: FLASH90

ועדת הכספים של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לסיוע להורים לילדים עד גיל 3, המגדילה את ההכנסה הפנויה של הורים לילדים בגילאים אלה באמצעות תוספת נקודות זיכוי ממס. אושר גם הגדלת מענק העבודה לזכאים.

על פי הצעת החוק, החל משנת המס 2024 יקבלו הורים לילדים שגילם עד 3 תוספת של נקודות זיכוי ממס לפי החלוקה הבאה: בגין כל ילד שנולד בשנת המס תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה, בגין כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס יינתנו 2 נקודות זיכוי נוספות במס לכל הורה, ובגין כל ילד שמלאו לו 3 שנים בשנת המס, תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה.

ההטבה להורים תינתן רטרואקטיבית על כל שנת המס

שווי נקודת זיכוי לשנת 2024 הוא 2,904 שקלים לשנה ומשמעותה של כל נקודה היא הפחתה של כ-242 שקלים כל חודש, כאשר זיכוי מקסימלי יכול להגיע לכ-968 שקלים למשק בית לחודש, לכל ילד. הורה יחיד במשפחה שאין בה הורה נוסף יהיה זכאי לכפל נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים האמורים.

תינוק

תינוק, מאות שקלים בחודש לזכאים צילום: Hadas Parush/Flash90

לאחר שהחוק יעבור בקריאה שניה ושלישית, תוענק ההטבה רטרואקטיבית החל מתחילת שנת המס, ורשות המסים תוציא הנחיות לציבור המעסיקים בנוגע למימוש ההטבה. שכירים שעובדים במקום עבודה אחד אינם נדרשים לבצע כל פעולה על מנת לממש את ההטבה.

הורים לילדים עד גיל 3 יוכלו להרוויח יותר ויהיו זכאים להטבה

טווח ההכנסה המזכה נקבע כך שתקרת ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק לילד שגילו עד 3 גבוהה יותר מתקרת ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק עבודה. כך, למשל, בעוד שתקרת ההכנסה המזכה במענק עבודה לשנת 2023 להורה לילד או שניים עומדת על 6,850 שקלים, תקרת ההכנסה שמזכה במענק לילד עד גיל 3 עומדת על 8,255 שקלים להורה לשניים שאחד מהם גילו עד 3 ו-9,531 שקלים להורה לשני ילדים שגילם עד 3. משמעות הדבר היא שישנם הורים שאינם מקבלים מענק עבודה כיום ובכל זאת יהיו זכאים למענק לילד עד גיל 3.

מענק העבודה: עד 470 שקלים עבור כל ילד

הצעד השני שאישרה ועדת הכספים הוא מתן תוספת למענק עבודה להורים עובדים לילדים שגילם עד 3 והם בעלי הכנסה נמוכה. סכום התוספת יעלה בהדרגה בטווחי ההכנסה הנמוכים עד שיגיע לסכום מרבי של 470 שקלים לחודש על כל ילד שגילו עד 3.

וכמה זה יעלה למדינה? תוספת נקודות הזיכוי צפויה להביא לאובדן הכנסות של כ-1.3 מיליארד שקלים בשנה החל משנת המס 2024, ותוספת מענק העבודה צפויה להגדיל את הוצאות הממשלה על תשלום מענק עבודה בכ-850 מיליון שקלים בשנה החל משנת 2025