עד עשרת אלפים שקלים: ההטבה לאנשי המילואים - לא ישלמו ריבית

בנק ישראל החליט להאריך את מתווה ההטבות לזכאי המעגל הראשון ובכללם אנשי המילואים. הזכאים לא יצטרכו לשלם את הריבית על המינוס בבנק למשך שלושה חודשים ועד מינוס של עשרת אלפים שקלים | כל הפרטים

חדשות כיפה חדשות כיפה 05/03/24 15:14 כה באדר א'

עד עשרת אלפים שקלים: ההטבה לאנשי המילואים - לא ישלמו ריבית
חיילי מילואים, לא ישלמו ריבית על המינוס, צילום: Moshe Shai,FLASH 90

לאור הימשכות המלחמה והשפעותיה על ההתנהלות הפיננסיות של הלקוחות, הודיע אתמול (ב') בנק ישראל על הרחבת נוספת של מתווה ההקלות לאנשי מעגל הזכאים הראשון ובכללם גם אנשי המילואים, מתווה שאומץ ע"י כל הבנקים.

מתן פטור לחיילי מילואים מחיוב בריבית על יתרת חובה

החלטה תכלול את הארכת תוקף המתווה הקיים כפי שהוא בעוד בשלושה חודשים נוספים, החל מתחילת החודש הבא (-1.4). המתווה יכלול מתן פטור לחיילי מילואים מחיוב בריבית על יתרת חובה בעו"ש. למעשה חיילי המילואים יהיו פטורים מחיוב בריבית על יתרת החובה בחשבון העו"ש עד ליתרת חובה של 10,000 שקלים ולמשך שלושה חודשים.

נגיד בנק ישראל, אמיר ירון

אמיר ירון, עוד שלושה חודשים להטבה. צילום: Flash90

מתן הטבות לחיילי המילואים יתרחש באופן יזום על ידי הבנק וללא צורך בהמצאת אסמכתא. כלומר, הפטור מעמלות וספיגת ריבית ביתרת חובה בעו"ש ובחשבון העסקי, בהתאם לתנאי המתווה, ייעשה באופן יזום על ידי הבנק לתקופה של 3 חודשים, בדומה לקבוצות אוכלוסייה אחרות שהיו ניתנות לזיהוי ללא צורך באסמכתא. זיהוי חשבון הלקוח כחשבון של חייל מילואים יתבצע לפי מענק המילואים שהוזרם לחשבון בחודש ינואר 2024.

"החלטנו להמשיך ולהקל על הלקוחות ולהרחיב בפעם השלישית את המתווה"

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "מדינת ישראל עדיין מתמודדת עם מצב בטחוני מורכב ולכן החלטנו להמשיך ולהקל על הלקוחות ולהרחיב בפעם השלישית את המתווה המקיף שאומץ על ידי הבנקים, תוך מתן סיוע ייחודי לחיילי המילואים".