מלחמת מגן וחץ
מלחמת מגן וחץ

ערי הדרום הגדולות בפנים: הסיוע לעסקים שנפגעו במלחמה מתרחב

אחרי שהממשלה אישרה את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל, שר האוצר הנחה להרחיב את הסיוע לעסקים עד לטווח של 40 ק"מ - כך שיכלול את הערים באר שבע ואשדוד

חדשות כיפה חדשות כיפה 05/11/23 11:11 כא בחשון התשפד

ערי הדרום הגדולות בפנים: הסיוע לעסקים שנפגעו במלחמה מתרחב
באר שבע, צילום: Yonatan Sindel/Flash90

אחרי שהממשלה אישרה את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל, הנחה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להרחיב את הסיוע לעסקים עד לטווח של 40 ק"מ - כך שיכלול את הערים באר שבע ואשדוד.

נזכיר כי המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ (עסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק זה כקבוע בחוק), וכן שורת הקלות במתווה החל"ת. המתווה כפוף לאישור הכנסת ויובא לאישורה בימים הקרובים.

מענק המשכיות עסקית

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 18 אלף עד 400 מיליון שקלים אשר חוו ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023. לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023.

מענק המשכיות עסקית

מענק המשכיות עסקית צילום: ללא

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 18,000-300,000 שקלים בשנה

עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בטבלה המצורפת. לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 שקלים לעסקים עם מחזור של עד 49,800 שקלים בשנה ו-3,300 שקלים לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף שקלים) בשנה.

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300-400,000 מיליון שקלים בשנה

עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה המצורפת.

1. הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף – 100 מיליון ש"ח - יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף ש"ח.
2. לעסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון ש"ח - תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון ש"ח.
3. הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ש"ח יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ש"ח.

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

שיעור הפגיעה והמענק

שיעור הפגיעה והמענק צילום: ללא

שיעור הפגיעה והמענק צילום: ללא

הקלות במתווה החל"ת

1. הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה
2. הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות
3. הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום
4. תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים

הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11 - מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל"ת.