בשורה לרוכשי הדירות: המהלך המפתיע שצפוי לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים

פיצוי על איחור במסירת דירה, איסור גביית הוצאות משפטיות והגבלת הצמדת מחירי הדירות הן רק חלק מהתקנות שפרסם משרד השיכון להערות הציבור, אשר צפויות להביא להוזלה משמעותית במחירים בשוק הנדל"ן

ישי אלמקייס ישי אלמקייס, חדשות כיפה 03/05/22 10:16 ב באייר התשפב

בשורה לרוכשי הדירות: המהלך המפתיע שצפוי לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים
מחירי הדירות ירדו?, צילום: Gili Yaari / Flash90

ברקע מחירי הנדל"ן שממשיכים לעלות בישראל, שר הבינוי והשיכון זאב אלקין הנחה הבוקר (ג') לפרסם באתר התזכירים הממשלתי תיקון 9 לחוק המכר להערות ציבור, צעד שצפוי להביא לעצירת העליות ואף לירידתן.

פיצוי על איחור במסירה ואיסור גביית הוצאות משפטיות

הגבלת הצמדת מחירי הדירות: נכון להיום נהוג להצמיד את מחיר הדירה כולו למדד תשומות הבנייה. על כן, הרוכש משלם את עליית המדד על כל רכיבי מחיר הדירה, גם כאלה שאינם מושפעים מהמדד כגון - הקרקע, הרווח היזמי והמע"מ.

על פי תזכיר החוק המוצע, יזם יוכל לבצע הצמדה רק של רכיב הבניה מכלל עלות הדירה וזאת רק עד למועד המסירה שנקבע בחוזה ולא עד מועד המסירה בפועל. יתרת הסכום לא תוצמד כלל. הסכום שיוצמד למדד ייקבע בהתאם לעלות בנייה למ"ר, וזאת לפי חלוקת אזורים בישראל ולפי סוגי הבנייה כפול שטח הדירה, כפי שמופיע בחוזה המכר.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה: החוק מצמצם את הפטור מתשלום פיצוי לרוכש במקרה של איחור במסירה רק למקרה שבו האיחור נבע  ממעשה או מחדל של הרוכש. משכך הרוכש יהיה זכאי לקבל פיצוי על איחור במסירה בכל מקרה שאינו באחריותו.

איסור גביית הוצאות משפטיות: נכון להיום, ניתן לגבות מרוכש דירה, בנפרד ממחיר הדירה, תשלום בגין הוצאות משפטיות המשולמות ישירות לעורך דין מטעם המוכר. הסכום מוגבל לסך של 5,114 שקלים. בהתאם לתיקון המוצע, מוכר לא יהיה רשאי לגבות מרוכש הדירה שכר טרחה של עורך דין מעבר לעלות הדירה עצמה.

שר הבינוי והשיכון זאב אלקין אמר: "מרגע כניסתי לתפקיד אמרתי שיש לשנות את חוק המכר על מנת להגן על רוכשי הדירות אל מול הקסלנים והיזמים. תיקון החקיקה המוצע הוא תוצאה של עבודת מטה מורכבת אשר בוצעה במשרד על ידי האגפים השונים, תוך קיום שיח משמעותי עם כלל הגורמים הרלוונטים בשוק הנדל"ן. אני מאמין שתיקון החוק עתיד להביא עסקאות מכר הוגנות יותר בשוק הנדל"ן בישראל , יחד עם וודאות עבור הרוכשים".

אביעד פרידמן, מנכ"ל המשרד הוסיף: "התיקון לחוק המכר מגיע בזמן קריטי עבור עשרות אלפי רוכשי דירות שצפויים לקנות את דירתם בזמן הקרוב. חוקי המכר לא עודכנו מזה 5 שנים והגיעה העת להסיר מהם את האבק ולתקן מה שצריך. אני רוצה להודות לכל הגורמים שלקחו חלק בעבודה ומאמין שבקרוב נצליח להכניס את התיקון לספר החוקים במדינת ישראל".