5 הישגים של הרב נויברט זצ"ל בחיבורו "שמירת שבת כהלכתה"

פסיקה ברורה וישירה, סידור פרקים לפי נושאים ולשון בהירה ופשוטה שהנגישו לכל אדם גם את החלקים המורכבים ביותר בהלכות שבת. הרב אמנון בזק מסביר את הצלחתו הגדולה של הרב נויברט זצ"ל

חדשות כיפה הרב אמנון בזק 11/06/13 14:13 ג בתמוז התשעג

'שמירת שבת כהלכתה', ספר היסוד על הלכות שבת של הרב נויברט זצ"ל שהלך היום לעולמו, זכה לתפוצה עצומה לא רק בשל גדלות מחברו (ובשל הישענותו על פסקי הגרש"ז אויערבך זצ"ל), אלא בזכות חמש מעלות מהפכניות שהיו בו, כבר במהדורתו הראשונה של הספר לפני כחמישים שנה:

1. בראש ובראשונה - לשונו הבהירה והנהירה של הרב, ויכולתו להפוך גם את החלקים המורכבים ביותר בהלכות שבת לנגישים עבור כל אדם, בשפה פשוטה ובסידור מרשים. היום מנסים לעשות זאת רבים, אך הרב נויבירט היה הראשון.

2. סידור הפרקים על פי נושאים, שלא בצמוד לסידורם על פי סדר השלחן-ערוך למשל, דבר שהקל מאוד על לימוד הנושאים כסדרם.

3. כניסתו של הרב לנושאים הלכתיים שעלו במציאות המודרנית - שעון שבת, דוד שמש, פלאטה וכד', שלמעשה הייתה הופעתם הראשונה של נושאים אלו בספרי הלכה לציבור.

4. פסיקה ברורה וישירה, בניגוד לנוהג הרווח כיום, לציין דעות שונות מבלי להכריע ביניהן.

5. למרות שבעקבות לחצים רבים המהדורה השנייה של הספר החמירה יותר בכמה וכמה מקרים, עדיין האפשרות להקל לא נמחקה, אלא הופיעה בהערות, ואל יהיה הדבר קל בעינינו.

ועוד דבר נוסף: על צניעותו הרבה של הרב עמד כל מי שפגש בו, ואולם, צניעות זו בולטת כבר בהקדמתו לספרו הגדול. הרב כתב שם שהספר מיועד בעיקר לאלו "אשר עול פרנסתם על צווארם". מובן, שאין כיום רב ותלמיד חכם שאינו נעזר רבות בספר, אך כל מה שכתב הרב על כך היה: "ואולי, אולי, יהיו גם מן הלומדים אשר תורתם אומנותם, אשר ימצאו בו דבר שנשכח מהם לפעמים".